Artikkelit

Kaava-asiat esillä Meri-Rastilan aluefoorumissa

Meri-Rastilan ja Rastilankallion yhteinen aluefoorumi järjestettiin keskiviikkona 28.2.2007 Meri-Rastin korttelitalon koulussa, Aiheena oli RAMSINRANTA III, asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä RETKEILIJÄNKADUN KORTTELIT asemakaavan muutosluonnos.

Aluefoorumiin osallistui parikymmentä aktiivista merirastilalaista

Foorumin käytännön järjestelyistä vastasi työryhmä Jaana Pylkkänen, Kaarina Kauppila ja Ulla Martikainen. Asiantuntijoiksi ja esittelijöiksi oli kutsuttu Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastosta Vuosaariprojektin päällikkö Ilkka Laine, Ramsinranta III:n  arkkitehti Veli-Pekka Kärkkäinen ja Retkeilijäkadun kortteleiden arkkitehti Leena Kokko.


 

Paikalla oli yli 20 aktiivista alueen asukasta ja vapaaseen keskustelumuotoon hallitusti muuttunut tilaisuus tuntui miellyttävän, niin asukkaita kuin suunnittelijoitakin. Muodostui mukavia keskusteluryhmiä ja kaava-asioita ja -ratkaisuja mietittiin asiantuntijoiden kanssa kiihkottomasti yhdessä.
Suunnittelijat selvittivät molempien kaavaluonnosten merkitystä ja ehkä Retkeilijänkadun kortteleiden kaava tuntui helpommin hyväksyttävältä, sillä onhan tontit jo rakennetulla alueella. Tosin niiden melutasoa ja –mittauksia tiedusteltiin. Leena Kokko totesi, että kohteen melumittaukset on suoritettu ja ne ovat sallituissa rajoissa.

 

Ramsinranta III  kaavaluonnoksessa tulikin sitten jo enemmän vastakkaisia mielipiteitä, jopa niin että KSV edustaja joutui ottamaan takataskusta vakiovastauksen -”me emme luo näitä rakennustarpeita, vaan poliitikot, joten jos haluatte muutoksia voitte vaikuttaa suoraan heihin”-.

 

Paikoitusjärjestelyt herättivät useita kannanottoja. Ahdas kadunvarsipysäköinti mietitytti ja asiaa pohdittiin yleisellä tasolla mm. auton käytön järkevyydestä sen välttämättömyyteen kaava-alueella.

Ehdotettiin kallioon louhittavia parkkihalleja, joita voisi käyttää myös alueen väestönsuojana.

 

Kolme kolmekerroksista taloa Ramsinniementien varrella herättivät keskustelua sijainnillaan, pienen suojavyöhykekaistaleen erottamana Rastilannevasta. Rastilanneva on kasvistoltaan lähes ainoa tämän tyyppinen suoalue koko Helsingissä ja nyt on vaara, että sen vedet kulkeutuvat sade- ja viemärikaivoihin tai räjäytystöiden synnyttämiin kalliohalkeamiin tai ylemmiltä tonteilta valuu nevalle katualueilta esim. liukkaudenestosuolauksesta jäämiä.   

 

Rannansuuntaisesti ja lähellä rantaviivaa kulkevaa kävelypolkua pidettiin yleisesti hyvänä ja kannatettavana ajatuksena.

 

Verkkotien jatkoksi suunniteltua 16 omakotitalontonttia ei asukkaat katsoneet tarpeelliseksi rakentaa. Yleisesti rakentaminen hyväksytään, mutta paikoitus tulisi järjestää suurimmalta osin maanalle. Rakentaminen tulisi olla kallioperää ja alkuperäistä puustoa säästävää. Rastilannevalle tulisi saada suurempi suoja-alue. Verkkotien jatkon omakotitonteista tulisi luopua, koska se kaventaa huomattavasti kapeaa vihervyöhykettä, joka jatkuu sillan alta Vartiokylänlahden rantaa aina Mustavuoreen saakka.

 

Kanava puhutti melko vähän ja Ilkka Laine totesikin, että vaikka kaavaan se merkittäisikin, rakentamiseen saattaa kulua pitkä aika, koska se tulisi hyödyttämään, vain moottorittomia pienveneitä ja kanootteja kuitenkin hinta saattaisi nousta miljoonaan euroon.

 

Myös kanoottien ”ylivientirataa” ehdotettiin.Alueella on arvokkaita kallio-, lehto-, metsä- ja suokaistaleita, jotka ovat 32000 Vuosaarelaisen ja tuhansien lähialueiden ihmisten virkistysalueena. Näistä alueista asukkaat eivät halua luopua asuntotuotannon kustannuksella. Loppu yhteenvedossa Jaana Pylkkänen totesi, että kaavaehdotus ei ole aivan mahdoton jos siihen saadaan em. muutokset ja ehdottomasti eteläpuolelle yleinen rantapolku sekä pieni rakentamaton uimaranta julkiseen käyttöön. Lausunnot hän totesi noudattavan asukaskahvila Fokassa, marraskuussa 2006 pidettyä - Ramsinranta III:n asukasmielipiteitä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan-

 

Kuvat ja kirjoitus: Eero Hildén