Tietoa kaupunginosasta Luonto Ulkoilualueet Mustavuoreen luontopolku opetuskäyttöön?

Mustavuoreen luontopolku opetuskäyttöön?

Mustavuoren harvinaisen monipuolisen luontoalueen kehittämiseksi on tekeillä ehdotus ja aloite Helsingin kaupungin eri virastoille. Ideana on Mustavuoren käytön edistäminen nimenomaan opetus- ja virkistyskohteena. Luonnonmaantieteen emeritusprofessori Matti Tikkanen sekä geologi Pasi Heikkilä ovat laatineet aloitteensa pohjaksi myös kattavan luontopolun karttoineen.

Mustavuorikartta

Ehdotuksessa pyydetään virastoja tutkimaan mahdollisuuksia Mustavuoren kehittämiseen ulkoilualueena. Aloite on jo jätetty kaupunkisuunnitteluvirastolle ja se toimitetaan syksyllä myös ympäristökeskukselle sekä liikunta-, opetus- ja rakennusvirastolle. Ohessa ehdotuksen lähetetekstin yleinen osa sekä kiinnostava ja ulkoilijoiden käyttöön jo hyvin sopiva polkuteksti selkeine karttoineen pdf-tiedostona, joka julkaistaan Vuosaari.fi-sivustolla tekijöiden luvalla.

Helsingin Mustavuoren alue opetus- ja virkistyskohteena

Kun Helsinkiin liitettiin ns. Vantaan kiilan alue, syntyi Pohjois-Vuosaareen arvokas luontokokonaisuus, jonka ydinalue on Mustavuori. Yhdessä lähiympäristönsä kanssa se on monimuotoisuudessaan Helsingin paras vielä rakentamaton alue. Alue on jo nykyisin suosittu ulkoilu-, opetus- ja virkistyskohde, mutta aluetta kehittämällä siitä saisi suhteellisen pienellä vaivalla entistä huomattavasti antoisamman ”kaupunkilaisen kansallispuiston”, joka hakee vertaistaan. Alueella on poikkeuksellisen runsaasti erilaisia elottoman ja elollisen luonnon kohteita, joiden tuominen kaupunkilaisten tietoisuuteen auttaisi ymmärtämään myös kaupungissa olevan luonnon ilmiöitä ja historiaa. Yhdistämällä kohteet aluetta kiertävällä luontopolulla, saataisiin aikaan myös fyysisesti haastava kuntoilureitti. Alueella jo olevia hiihtoreittejä kehittämällä alueen talviliikuntamahdollisuuksia olisi myös helppo lisätä ja monipuolistaa.

Olemme kartoittaneet vapaa-aikanamme, osin tieteellisestä mielenkiinnosta, Mustavuoren aluetta ja laatineet kartoituksen pohjalta esimerkinomaisen kuvauksen alueella olevista kohteista sekä laatineet kartan kohteiden sijainnista ja niitä yhdistävästä luontopolusta. Mielestämme se palvelisi erinomaisesti opetusta niin koulu- kuin yliopistotasollakin. Erikseen olemme laatineet alueen hiihto- ja ulkoilureittejä koskevan karttaehdotuksen. Olemme molemmat vuosaarelaisia, pitkään täällä asuneita. Työskentelemme Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksessa tutkijoina ja opettajina.


Matti Tikkanen (matti.tikkanen@netti.fi)
Luonnonmaantieteen emeritusprofessori
Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64
00014 Helsingin yliopisto

Pasi Heikkilä (pasi.heikkila@helsinki.fi)
Filosofian maisteri, geologia
Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64
00014 Helsingin yliopisto 

Mustavuoren alue opetus- ja virkistyskohteena