Uutiset Tapahtumat

Toimintakertomus 2004

1. Yleistä

Vuoden 2004 seuran toiminnassa painottuivat erityisesti kulttuuri ja aluesuunnittelu. Seura oli järjestäjänä tai osallistujana useissa kulttuuritapahtumissa. Tapahtumista seurankin jäseniä eniten työllistänyt Vuosaaren kesäjuhlat on jo muodostunut kaupunginosamme perinteeksi. Pitkään vireillä ollut Vuosaari-kirjahanke käynnistyi - kirja julkaistaan suunnitelmien mukaan syksyllä 2005. Alueen maankäyttösuunnitelmista annettiin vuoden aikana 8 kannanottoa.

Seura osallistui yhtenä kolmesta valitusta kaupunginosasta Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton paikallisportaalin pilottihankkeen suunnitteluun ja koulutukseen. Uusi, interaktiivinen paikallissivusto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2005 kuluessa.

Seuran organisaatiota uudistettiin: aktiivisesti toimintansa aloitti uusi nuorisotoimikunta. Uutta toimintaa edustaviin, eri aihepiirien toimintaryhmiin sen sijaan kaivataan lisää uusia jäseniä.

2. Seuran jäsenistö ja talous

Seuralla on reilut 430 henkilöjäsentä, joista vuonna 2004 jäsenmaksunsa maksaneita oli 253. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua.
Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

Seuran toimintaa rahoitettiin pääosin viljelypalstatuloilla. Jäsenmaksut edustivat rahoituksessa kuitenkin edelleen merkittävää osaa.
Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus ja mm. Vuosaari-säätiön antamat avustukset ovat olleet erittäin tärkeitä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

3. Seuran hallinto

3.1 Seuran kokoukset

Seuran kevätkokous järjestettiin 29.3. Tehtaanpuiston koululla ja syyskokous 30.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva.

3.2 Muu hallinto

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Pertti Veckman (varapj.), Kirsi-Marja Putkonen (siht.), Tuula Hänninen, Stefan Loman Matti Pöhö, Valto Saari, Timo Vartiainen ja Lauriina Vilkkonen. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat alkuvuodesta suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa.

4. Seuran toimikunnat

4.1 Asukastoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta piti kaupungin Vuosaari-projektin kanssa vuonna 2004 kaikkiaan kuusi yhteistä kokousta. Esillä oli useita tärkeitä kaavoitusasioita – muun muuassa Uutelan asemakaavaluonnos, Vuosaaren keskustan suunnittelu, Pohjois-Vuosaari ja Merikorttitien alue. Palvelut olivat usein esillä, erityisesti terveyspalvelut, nuorten tilat ja tilanne.

Asukastoimikunta antoi lukuisia lausuntoja (monet yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa) edellä mainituista asioista tai pyrki muuten vaikuttamaan niihin. Asukastoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti Hyvä Vuosaari-palveluprojektin kokouksiin, Hyvä Vuosaari-foorumiin ja muihin asukaskokouksiin. Yhdessä neuvoteltiin myös Pauligin kanssa sen hankkeista. Asukastoimikunta piti omaa kokoustaan usein yhteiskokousten jälkeen, mutta kokoontui syksyllä myös pitkään omaan kokoukseensa, missä linjattiin asukastoimikunnan kantoja ja pohdittiin toiminnan ja tiedotuksen kehittämistä. Loppuvuodesta asukastoimikunta ja sen työ olikin näyttävästi esillä Vuosaari-lehdessä.

4.2 Kulttuuritoimikunta

Kahdeksanjäsenisen toimikunnan toimintaa veti Lauriina Vilkkonen. Toimikunta kokoontui viralliseen kokoukseen viisi kertaa. Lisäksi epävirallisia kokouksia, kahden tai kolmen henkilön tapaamisia, järjestettiin yhdeksän kertaa. Kokouksiin kutsuttiin myös seuraavia yhteistyökumppaneita: Katariina Peltonen Kulkesta, Laura Lyytinen Suomalaisesta kirjakaupasta, Riitta Hirvonen seurakunnasta ja Pirjo Vesinen kauppakeskus Columbuksesta.

Itäisten kaupunginosien kulttuuriyhteistyössä seuraa on edustanut Timo Raittinen. Toimintavuonna aloitettiin yhteistyö Vuosaareen rakennetun Taiteilijatalon asukkaiden kanssa.

Kulttuuritoimikunta ja monet toimikunnan ulkopuoliset henkilöt osallistuivat vuoden 2004 aikana Vuosaaren alueella mm. seuraavien tapahtumien suunnitteluun ja/tai järjestämiseen:
    •    Suomalaisen runon ja musiikin ilta 27.3., Tehtaanpuiston koulu
    •    Runoja ja lauluja rakkaudesta", runoilija Eira Stenberg ja Puotin laulu
    •    Värikäs Vuosaari – tapahtuma 15.5.Kauppakeskus Columbus, Vuosali, Vuotalon aula, kahvila ja kirjasto. Ensimmäistä kertaa järjestetty Värikäs Vuosaari –tapahtuma työllisti monia vuosaarelaisia. Virallisia suunnittelukokouksia järjestettiin seitsemän kertaa ja niiden lisäksi pidettiin muutamia parin henkilön tapaamisia. Syyskuussa pidetty kokous oli palautetapaaminen, jossa pohjustettiin vuoden 2005 tapahtuman suunnittelua. Tapahtuman sisältöä olivat mm. työpajat, esittelypöydät, lasten värikkäät tarinat, Vuosaari-puu ja erilaiset esitykset.
    •    Vuosaaren kesäpäivät 20.-22.8. Rastilan Kartano. Perjantaina järjestettiin nuorten bändi-ilta. Mukana oli myös Helsingin kaupungin kirjastoauto. Lauantaina vietettiin aikuisten lavatanssi-iltaa ja sunnuntaina kokoonnuttiin yhteislaulutilaisuuteen. Vuosaaren Vuokoksi valittu nuorisotyöntekijä Maj-Britt Jokinen kukitettiin.
    •    Taiteiden yö Vuotalossa 26.8. Kahvila Pokkari ja kirjaston lasten osasto. Musiikkia esitti Los Apartamentos, kuultiin Saila Susiluodon tekstejä ja sanataideopettajat saduttivat lapsia.
    •    Vuosaaren kulttuuripäivät 4.10.- 23.10. Vuosaaren kirkko, Vuotalon galleria ja aula, kahvila Pokkari, kauppakeskus Columbus, Vuosaaren yläaste ja lukio
    •    9.10. Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen näyttelyssä STOAssa esiteltiin seuran toimintaa valokuvin.
    •    9.10. Vuosaaren iltamat ja tanssit.
    •    15.10. Nuorten esiintyjien estradi Nuorissa itää: Dom Andra, Pretty Stain, koulubändejä.
    •    16.10. Järjestöt ja harrasteryhmät esittäytyivät. Musiikkia.
    •    16.10. Iloiset lauantai-iltamat: mm. Leikarit, Kärri –kansantanssiryhmä, Framsteg, Sakarat
Vuonna 2004 osallistuttiin myös seuraaviin tilaisuuksiin:
    •    21.8. Vuosaaren turvapäivät: turvallisuuskysely ja vastausten kerääminen yhteistyössä Vuosaaren VPK:n kanssa
    •    5.10. Kunnallisvaalipaneeli
    •    24.10. Vuosaaren esittely EU Socrates-ohjelmaprojektin tilaisuudessa Merihiekassa

4.3 Maankäyttötoimikunta

Vuosaaressa jatkui edelleen vilkas rakentaminen: Aurinkolahteen valmistui useita rakennuksia ja alue laajeni. Aurinkolahden itäosan asuinkortteleiden ja Uutelan kanavan rakentaminen käynnistyivät. Edellisenä vuonna puretun eteläisen ostoskeskuksen tilalle rakennettiin palveluasuintaloja. Kallvikintien ja Vuosaarentien risteyksessä sijainnut rakennus purettiin kesällä. Kauppakeskus Columbuksen eteläpuolelle tulevan 26-kerroksisen asuintalon perustamistyöt aloitettiin, samoin kuin Omenamäen rakentaminen. Pohjoisen ostoskeskuksen alueelle kaavaillaan myös täydennysrakentamista, mutta suunnitelmat ovat edelleen valmistelussa. Vuosaaren suursatama –hanke eteni ja Ramsinrannan pientaloalueen 1. vaiheen rakentaminen jatkui.
Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.
    •    Näkökohtia otettavaksi huomioon laadittaessa vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ympäristön asemakaavan muutoksen suunnittelutavoitteita 29.1.
    •    Uutelan asemakaavaluonnos 2.3.
    •    Kannanotto vuosaaren keskustan asemakaavan muutosperiaatteisiin 26.3.2004
    •    FC-Viikinkien aloitteesta kaupunginhallitukselle, nuorisolautakunnalle ja liikuntalautakunnalle 28.4. kirje, jossa kiinnitettiin huomiota nuorisotalojen lakkauttamisesta ja harjoituskenttien vähäisyydestä johtuviin ongelmiin ja vaadittiin asioihin parannusta.
    •    Vuosaaren tontin 54050/5 sekä pysäköintitontin ja katualueen asemakaavan muutosluonnos 17.5.
    •    Mielipide laivanrakentajanportin ympäristön asemakaava-muutoksesta (Pauligin paahtimotoiminnot sataman yritysalueelle) 5.11.
    •    Mielipide vuosaaren huipun virkistysalueen puistosuunnitelmaluonnoksesta 7.6.
    •    Mielipide merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosluonnoksista
 
4.4 Taloustoimikunta

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Vuosaari-kirjan tuottamista varten laadittiin kustannusarvio ja tilipuitteet seuran kirjanpitoon. Kirjaa varten avattiin oma pankkitili sen kustannuksien ja tuottojen seuraamista varten. Vuosaari-säätiöltä saatiin rahoitustukea kirjoittajan palkkaamiseksi. Kirjoittajan palkka sivukuluineen maksettiin seuran tileiltä kesä-joulukuussa. Vuoden aikana ryhdyttiin Vuosaaressa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä keräämään avustuksia kirjan tuottamista varten. Rahoitustukea saatiin toimintavuonna mm. Paulig Oy:ltä, YIT Rakennus Oy:ltä, Nordea-Pankki Suomi Oyj:ltä, Pohjola Yhtymä Oyj:ltä, Lähivakuutukselta ja Lions Club Vuosaaren osastolta.

4.5 Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimintaa johti Juha Helansuo. Seuran jäsenille postitettiin kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä ennen kevätkokousta ja toinen syksyllä ennen syyskokousta. Seuran ensisijaisena mediana toimi Vuosaari-lehti. Internet-sivuja kehitettiin ja sivuilla kerrottiin myös Seuran tapahtumista. Seuran esite uusittiin. Sitä jaettiin vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Yhteisvastuukeräys maaliskuu, Vuosaaren kesäjuhlat ja turvapäivät elokuu, Vuosaaren harrastemessut syyskuu, Vuosaaren kulttuuriviikot lokakuu.
Seura osallistui HELKAn uuden julkaisujärjestelmän käyttöönottokoulutukseen pilottikaupunginosana Maunulan ja Alppilan kaupunginosayhdistysten kanssa. Uusi vuonna 2005 tuotantokäyttöön otettava julkaisujärjestelmä tuo mahdollisuuden mm. tiedottaa tapahtumista ja jättää ilmoituksia suoraan internet-selaimen kautta käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Säännöllistä tiedottamista ja ilmoittamista harjoittavat vuosaarelaiset tahot voivat uuden julkaisuportaalin käyttöönoton jälkeen hoitaa tiedottamistaan ilman välikäsiä. Lisäksi kaikki rekisteröityvät käyttäjät voivat jättää ilmoituksia uuteen järjestelmään, jotka järjestelmän ylläpitohenkilökunta hyväksyy julkaistaviksi. Ylläpito on tarkoitus järjestää perustettavan nettitoimituskunnan avulla.

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 23.3. ja siivoustalkoot 15.5. molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2004 viljelypalstojen vuokrauksen, mikä vaatii nyt enemmän työtä, kun seura sai Fallpakan lisäksi vuokrattaviksi myös Porslahden viljelypalstat.

4.7 Nuorisotoimikunta

Seuran tammikuussa 2004 perustetun toimikunnan puheenjohtajana toimi Marko Mielonen. Viisi- (loppusyksystä kuusi)jäseninen ryhmä kokoontui 9 kertaa. Vuoden 2004 toiminnan tavoitteiksi kirjattiin:
    •    tehdä näkyväksi nuorisotoiminta ja -toimijat Vuosaaressa
    •    suunnitella ja järjestää yhdessä nuorten kanssa heille suunnattuja tapahtumia
    •    toteuttaa keskustelufoorumeja teemoista nuoret, maahanmuuttajanuoret ja mahdollisuudet vaikuttaa näiden ryhmien asioihin
    •    tarjota uusia toimintamahdollisuuksia nuorille
    •    koordinoida yhteistyötä eri toimijoiden kesken (kohtauttaa eri piirejä)
Konkreettisia toimikunnan toteutettuja hankkeita/ toimintoja olivat:
    •    Ice-Hearts toiminnan aloittaminen Vuosaaressa
    •    Vuosaaren kesäjuhlien nuorten päivän suunnittelu, ideointi ja toteutus eri yhteistyö tahojen kanssa
    •    Vuosaari-lehdessä julkaistavan, nuorten kirjoittaman Nuorisonurkan käynnistäminen
    •    Vuotalon Bändi-iltaman suunnittelu, toteutus ja organisointi
    •    alustus Vuosaari-seuran kevätkokouksessa monikulttuurisesta yhdessäolosta
Nuorisotoimikunta loi monille nuorille esiintymismahdollisuuksia eri tapahtumissa ja teki tiiviistä yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa.

5. Toimintaryhmät

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2004 toimivat seuraavat toimintaryhmät:
    •    Retkitoimintaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Marja-Leena Kuusela, järjesti keväisen luontoretken Kasavuorelle 16.5. ja retken Vuosaaren Sataman rakennusalueelle 25.9.
    •    Maankäyttö, rakentaminen ja kaavoittaminen eli MRK-ryhmä kokoontui Matti Pöhön johdolla ja piti yhteyttä kaavoitusasioissa asukastoimikuntaan sekä seuran maankäyttötoimikuntaan ja esitti omia näkemyksiään edellä mainituissa asioista.

6. Vuosaari-kirja

Seuran johtokunta hyväksyi kirjan valmisteluun liittyvät ehdotukset ja sopimus kirjoitustyöstä kirjoittajaksi valitun Pertti Lammen kanssa allekirjoitettiin. Toimituksen tukiorganisaatioiksi muodostettiin yhteistyössä Vuosaari-säätiön kanssa kirjan sisältöön, kuvitukseen ja rahoitukseen keskittyvät toimikunnat. Kirjan toimituskuntien puheenjohtajana toimi Matti Suomela. Kirjoitustyö alkoi 15.6. sopimuksen mukaisesti ja päättyi 15.12. Sopimus kannen ja taiton suunnittelusta allekirjoitettiin vuoden 2004 lopulla ja toimitus jatkuu kuvatoimituksena ja painatuksen valmisteluna vuonna 2005. Vuosaari-säätiön myöntämän kirjailijan palkkion kattavan avustuksen lisäksi Paulig Oy antoi merkittävän avustuksen. Lisäksi avustuspyynnöin käännyttiin useiden Vuosaaressa toimintaa harjoittavien yritysten puoleen.

Tervetuloa Vuosaari-Seuraan!

 

vaakuna.jpg

Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten hyväksi, jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä ja yhteisöllinen paikka.

Järjestämme monipuolista vapaa-ajanohjelmaa ja pidämme yllä positiivista Vuosaari-henkeä! Vaikutamme kuntapäättäjiin, viranomaisiin ja palveluntarjoajiin Vuosaarta koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Teemme kotiseututyötä myös ruohonjuuritasolla mm. ylläpitämällä Sjökullan torppaa Kallahden kainalossa.

 On monta tapaa osallistua Vuosaari-Seuran toimintaan:

 


 

 

Aikidon peruskurssi alkaa!

aikido_vuosaari.jpg

Aikido on vauhdikas budolaji, joka sopii yhtä lailla nuorille, aikuisille, naisille kuin miehillekin. Se on yhdistelmä itsepuolustusta ja kuntoliikuntaa ilman kilpailun painetta.

 

 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
A I K I D O O N
VUOSAAREN URHEILUTALOLLA
TORSTAINA 29.1. KLO 19:30-20:30

Tuolloin järjestämme salillamme lajiesittelyn, ja otamme vastaan ilmoittautumisia aikidon peruskurssille (ikäraja 13v). Ensimmäiset harjoitukset ovat sunnuntaina 1.2. klo 13.15. Salimme on Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5, kauppakeskus Columbuksen vieressä. 

Kobudon peruskurssi alkaa

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
K O B U D O O N
VUOSAAREN URHEILUTALOLLA
TORSTAINA 29.1. KLO 19:30-20:30.

Taura Muso ryu kobudo on vanhaan japanilaiseen perinteeseen nojautuva taito. Se sisältää aseettomia ja aseellisia tekniikoita, taktiikkaa ja kulttuuritietoa.

Tervetuloa lajiesittelyyn ja halutessasi myös ilmoittautumaan peruskurssille torstaina 29.1 klo 19.30-20.30. Näytös ja peruskurssin harjoitukset pidetään Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5, kauppakeskus Columbuksen vieressä.

Iloista voimistelua lapsille!

Iloista liikuntaa voimistelun alkeiden, välineiden ja liikuntaleikkien parissa.

Meri-Rastilan päiväleirit

Meri-Rastila 1 - Seikkailuleiri: Ritarit ja linnanneidot 1.-5.6.2009
Meri-Rastila 2 - Seikkailuleiri: Velhot ja noidat 8.-12.6.2009
Meri-Rastila 3 - Intiaaniseikkailu 15.-18.6.2009
Toimintapaikka: Nuorisotalo Merirasti, Helsinki

5 päivän leiri: Meriharju - kadonnut kultainen kaupunki 14. - 18.6.2009

Toimintapaikka: Meriharjun kurssikeskus, Helsinki

 


Rusettiluistelua Heteniityn kentällä 1.3.2009

Sunnuntaina 1.3.2009 klo 12-15 Rusettiluistelua Heteniityn kentällä. Vapaa pääsy! Tarjolla kuumaa mehua, tuoreita munkkeja ja luistelua musiikin tahtiin. 

Järjestää: FC Viikingit ry:n Naisjaosto

Tuotto Fc Viikinkien naisjalkapallon hyväksi

Nyt on aika ilmoittautua kesän leireille!

Ilmoittautuminen kesän leireille, kursseille, päiväleireille ja retkille on alkanut. Helsingin nuorisoasiainkeskus ja järjestöt tarjoavat lähes parisataa kesätoimintoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille kesällä 2009. Leiri-ilmoittautumisen lisätiedot löydät osoitteesta www.nuoriso.hel.fi/kesastadi.

FC Viikinkien kesän futiskoulu 2009

Futiskoulut 4-12-vuotiaille Heteniityn ja Kallahden kentällä                          

Aika: 1.-12.6.2009 (ei la-su) 

Paikka: Kallahden kenttä (hiekka) klo 10.30 -11.30 ja Heteniityn kenttä (nurmi) klo 12.00 - 13.00 

Tuo lapsesi tutustumaan kuningas jalkapallon maailmaan iloisten leikkien ja harjoitteiden merkeissä. Valitkaa vain kumpi kenttä sopii paremmin aikatauluihinne. Ohjaajina mm. FC Viikinkien junioripelaajia, seuran junioripäällikön Pasi ”Sole” Solehmaisen johdolla.

Hinta, 80€ (sisaruspari 110€) sisältää varustepaketin (Viikingit valloittaa -t-paita, pallo ja juomapullo), diplomin, osallistujamitalin, vakuutuksen sekä FC Viikinkien jäsenkortin, jolla pääsee mm. seuraamaan miesten edustusjoukkueen kotiotteluita. Ilmoittautuessa kerro lapsen nimi, sotu (vakuutusta varten), osoite, huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite, t-paidan koko sekä kenttä, jolle osallistut (Heteniitty tai Kallahti).   

Lisätiedot ja ilmoittautumiset s-postilla: pasi.solehmainen@fcviikingit.fi    

FC Viikingit järjestää Vuosaari-juoksun 13.9.2009

FC Viikinkien liikuntakoordinaattori, yhteistyössä Naisten Edustuksen ja Naisjaoksen kanssa, on päättänyt herätellä henkiin Vuosaari-juoksun. Syyskuun 13. päivänä klo 12 alkaen järjestettävästä tapahtumasta toivotaan jatkossa vuosittaista vuosaarelaisten omaa juoksutapahtumaa, johon ovat kaikki ikään ja asuinpaikkaan katsomatta tervetulleita. Mukaan kutsutaan enemmän ja vähemmän juoksukokemusta omaavat aikuiset, lapset, nuoret ja perheet.