Uutiset Tapahtumat

Vuosaari-Seura tiedottaa 3/2017

Sjökulla-päivää vietetään toukokuussa

Lauantaina 13.5. vietettävä Sjökulla-päivä on vuoden tärkein päivä torpalla! Tällä kertaa sitä vietetään muistelemalla torpan tyttären Maria Sjöblomin häitä ja torpan runoilevaa kesäasukasta K. A. Tavaststjernaa. Tarjolla on musiikkia, runoutta, hääperinteitä ja pop up -kahvion herkkuja. Program delvis också på svenska. Tervetuloa käymään klo 13–17 välillä! 


Perehdy villivihannesten saloihin Vuosaari-Seuran kurssilla

Meiltä on toivottu villiyrttien ja -vihannesten käyttöön liittyvää kurssia. Iloksemme se saadaan toteutettua to 18.5. klo 18 Sjökullan torpan pihapiirissä (Harbonkatu 10). Kurssin vetäjäksi saimme koulutetun hortaohjaajan Karoliina Laitisen. Kurssin hinta on 39 euroa, joka sisältää 25 euron hintaisen villivihannesoppaan. Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti: Karoliina Laitinen, puh. 050 4141710, villipihlajakaroliina@gmai>l.com.


Muita tapahtumia

Merkitse kalenteriin myös jo Helsinki-päivän luento Vuotalolla ma 12.6. klo 14, aiheena Vuosaaren kohtalonhetket helmikuun 1944 suurpommituksissa.  

Kaavoitusasioita

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksen, jossa esitetään täydennysrakentamista noin 4200 uudelle asukkaalle. Seuraavaksi hanke etenee kaavaehdotuksen laatimisvaiheeseen.

Lautakunta siunasi myös Vuosaaren keskustan Aromikujan alueen asemakaavaehdotuksen, joka sisältää Delfiinikorttelin asuinrakentamista noin 1700 asukkaalle sekä Albatrossin viereen nousevan monipalvelukeskuksen.

Toimintakertomus 2016

 

1. Vuosaari-Seura 50 vuotta vuosaarelaisten asialla 

Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten hyväksi, jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä ja yhteisöllinen paikka. Järjestämme monipuolista vapaa-ajanohjelmaa, joka tuo yhteen eri- ikäiset ja eritaustaiset vuosaarelaiset. Vaikutamme kuntapäättäjiin, viranomaisiin ja palveluntarjoajiin Vuosaarta koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Teemme kotiseututyötä myös ruohonjuuritasolla mm. ylläpitämällä Sjökullan torppaa Ison Kallahden kainalossa. 

Yksi seuran tärkeistä tehtävistä on vahvistaa kaupunginosamme tunnettuutta ja mainetta. Pidämme Vuosaaren lippua korkealla, jotta kaikki asukkaat voisivat olla ylpeitä kotiseudustaan. Olemme mukana tuomassa Vuosaareen iloista kaupungin sykettä samalla kun vaalimme Vuosaarta Helsingin merellisimpänä ja vihreimpänä kaupunginosana.

Yhteishengen vahvistaminen on Vuosaari-Seuran tehtävä myös silloin, kun nopeasti kehittyvä kaupunginosa kohtaa kasvukipuja. Haluamme vaalia vuoropuhelua, hakea yhteistä säveltä ja löytää positiivisia ratkaisuja.

Vuosi 2016 oli 50-vuotisjuhlavuosi niin seurallemme kuin Vuosaaren kaupunginosalle: Vuosaari-Seura rekisteröitiin 17.5.1966 ja Vuosaari liitettiin Helsingin maalaiskunnasta Helsinkiin 1.1.1966. 

2. Seuran hallitus ja muu hallinto

Seuran kevätkokous pidettiin 26.4. Sjökullan torpalla ja syyskokous 23.11. Ravintola Solvikissa.

Hallitukseen kokoonpano oli vuonna 2016 seuraava:
Anja Hinkkanen (puheenjohtaja), Eero Hildén (varapuheenjohtaja), Anna-Maija Virta (sihteeri), Petri Lahtinen, Kari Loman, Stefan Loman, Matti Pöhö, Hanna-Kaisa Siimes ja Arja Sääksmäki (taloudenhoitaja).

Käytännön toimintaa ohjattiin seuraavien toimikuntien ja työryhmien kautta (suluissa päävastuullinen henkilö):

Kulttuuri- ja kotiseututoimikunta (Anja Hinkkanen)

Ympäristö- ja maankäyttötoimikunta (Matti Lipponen)

Tiedotus- ja nettitoimikunta (Hanna-Kaisa Siimes)

Taloushallintotoimikunta (Arja Sääksmäki)

Sjökulla-toimikunta (Anna-Maija Virta)

Retkitoimikunta (Matti Pöhö)

Palstaviljelytoimikunta (Kari Loman)

Nuorisotoimikunta (Stefan Loman)

Seura on ollut mukana Vuosaari-toimikunnassa, joka jatkoi vuoden 2013 Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta. Vuosaari-Seuran edustajana toimikunnassa olivat Matti Lipponen ja Stefan Loman.

Vuosaari-Seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan, Suomen Kotiseutuliiton ja Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n jäsen. Hallituksen jäsenet osallistuivat Helkan työryhmiin, seminaareihin, yhteistyöneuvotteluihin ja virallisiin kokouksiin.

Seura on vahvasti verkottunut. Yhteistyökumppaneitamme olivat vuonna 2016 edellä mainittujen lisäksi mm. Vuosaari-Säätiö, Vuotalo, Vuosaaren seurakunta sekä vuosaarelaiset yhdistykset, järjestöt, asukastalot, koulut, kulttuuritoimijat ja yritykset.

3. Seuran jäsenistö ja talous

Vuosaari-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 497. Näistä henkilöjäseniä oli 482 ja kannatusjäseniä 15. Jäsenrekisteriä hoidetaan FloMembers-järjestelmällä. Jäsenrekisteriä hoiti taloudenhoitaja Arja Sääksmäki.

Henkilöjäsenmaksu oli 15 €, yritys- ja kannattajajäsenmaksu 50 €.

Seuran talous on vakaalla pohjalla ja hallintoa on hoidettu vastuullisesti. Seuran kirjanpidon hoiti Yrityspalvelu Toimex Ky. Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Eija Loukoila, varalla Petri Parrukoski ja Ilkka Sulanto.

4. Seuran toiminta

4.1 Sjökullan torppa

50-vuotissyntymäpäivien myötä Sjökullan torpan toiminta oli ennätyksellisen vilkasta ja monipuolista. Torpalla järjestettiin 75 tilaisuutta, mikä oli viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Poimintoja torpan tapahtumista on koottu kohtaan 4.3. Lisäksi torppaa vuokrattiin myös ulkopuolisten yksityishenkilöiden ja yritysten käyttöön.

Torpan kunnostus jatkui talkootyön muodossa, minkä lisäksi Rastilan Rakennushuolto Oy remontoi WC- tilan. Kaupungin Lähiöprojektin kautta torpan pihapiiriin saatiin muotoilija Päivi Raivion suunnittelemia viljelylaatikoita.

Sjökulla-toimikuntaa johti Anna-Maija Virta ja tilavuokraukset hoiti Petri Lahtinen. Torpan sähkösopimus on tehty Helsingin Energian kanssa, vesisopimus Helsingin Veden kanssa ja vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutuksesta.

4.2 Ympäristö- ja maankäyttöasiat

Vuosaari-Seuraa arvostetaan osaavana ja aktiivisena edunvalvojana. Kaupunginosamme on ollut usean vuosikymmenen ajan voimallisen uudisrakentamisen ja kehittämisen kohteena. Seurassa toimii kokeneita vaikuttajia, jotka paneutuvat asiantuntevasti ympäristö- ja maankäyttökysymyksiin. Seura luotaa asukkaiden näkemyksiä ja muodostaa kaupunginosayhdistyksen kannan rakentamista, julkisia palveluita, liikennettä, turvallisuutta ja luontoarvoja koskeviin kysymyksiin. Käymme tiivistä vuoropuhelua päätöksenteon eri tasoilla ja eri suuntiin. Yleisötilaisuuksien muodossa tuomme yhteen kaupungin päättäjiä, kehittäjiä ja asukkaita.

Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmän vetäjänä toimi Matti Lipponen. Työryhmä on Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan yhteinen elin. Sen jäseniä oli mukana myös Helkan yleiskaavatyöryhmässä sekä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä, jonka päämääränä on uuden kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin.

Sjökullan torpan kunnostus vuosaarelaisten yhteiseksi asukastaloksi on Vuosaari-Seuran lähihistorian kunnianhimoisimpia voimainponnistuksia ja yhteishengen osoituksia. Seura pelasti torpan purkutuomion alta 2010-luvun alussa ja käynnisti sen kunnostuksen pitkälti jäsenten ja paikallisten asukkaiden talkootoiminnan pohjalta. Näin saatiin pelastettua 160- vuotias kalastajatorppa, joka edustaa Vuosaaren vanhinta jäljellä olevaa rakennuskantaa.

Vuosaari-Seura antoi vuoden 2016 aikana seuraavia lausuntoja ja kannanottoja:

Yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa:
Muistutus yleiskaavaehdotuksesta 28.1.2016
Mielipide Neitsytsaarentie 28 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 11.2.2016
Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavahankkeen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8.5.2016
Lausunto Vuosaaren keskustan suunnitelmista 21.7.2016
Lausunto Meri-Rastilan kaupunkiuudistushankkeesta 29.7.2016
Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta 18.12.2016

Yhdessä edellisten sekä Puotila-Seuran kanssa:
Kannanotto Rantakiventien koulun purkamisasiasta 30.10.2016

Yhdessä Kallahden Kylän ja Pro Meri-Rastilan kanssa: Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto 15.10.2016

Yhdessä 19 muun helsinkiläisen kaupunginosa- ja luontoyhdistyksen kanssa: Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä 4.9.2016

Yllä olevat kannanotot ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot. Niitä esiteltiin myös Vuosaari-lehdessä ja seuran järjestämissä asukastapahtumissa. Virallisen lausuntoväylän ohella toimikunnan jäsenet olivat myös suoraan yhteydessä kaupunginsuunnittelulautakunnan jäseniin sekä muihin avainhenkilöihin.

4.3 Yleisötilaisuudet, jäsentapahtumat, retket

illanviettoja, Vuosaari-tietoiskuja, konsertteja, kaupunkikulttuuria ja kotiseutuhistoriaa jäsenten

toiveiden mukaisesti. Kaiken kaikkiaan seuran toiminnan äärellä oli eri muodoissaan tuhansia ihmisiä.

50-vuotissyntymäpäiväänsä viettäneen Vuosaari-Seuran toiminta oli poikkeuksellisen laajaa ja kunnianhimoista. Juhlavuosi toteutettiin vuosaarelaisella yhteishengellä ja mittaamattomalla talkootyöllä.

Pyrimme tavoittamaan kattavasti kaikki vuosaarelaiset asukasryhmät tarjoten kaikille mahdollisuuden tulla mukaan juhlimaan kotisaarta. Vuoden aikana järjestettiin kymmeniä tilaisuuksia sekä huvin että hyödyn merkeissä. Tarjolla oli

Pvm
Tapahtuma
1.1.
Vuosaari liitettiin päivälleen 50 vuotta sitten Helsingin kaupunkiin. Seura sytytti viisi symbolista kynttilää Ilveskorven muistomerkillä.
6.1.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla loppiaisen merkeissä. ”Unelmieni Vuosaari” -näyttely lasten piirroksista.
5.3.
Tullaan tutuksi -päivä kauppakeskus Columbuksessa. Paikalla oli 21 yhteisöä esittelemässä toimintaansa. Tietokirjailija Jyrki Lohi esitteli uutta Vuosaari-kirjaansa. Fliku ry:n tanssivoimistelijat ja Stadin Slangi ry:n kuoro esiintyivät.
20.3.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla; Lea Purhosen Vuosaari-aiheinen postikortti-näyttely
16.4.
Linturetki Uutelaan yhteistyössä Helsyn kanssa Paul Segersvärdin opastuksella
21.4.
Riihimäen senioriopettajien vierailu Vuosaaressa
24.4.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla. Erkki Ikonen esitelmöi Suomenlahden lohikantojen ja lohenkalastuksen kehityksestä 1900-luvun alkupuolelta alkaen.
1.1.-30.4.
Matti Pöhön luontoaiheisten Vuosaari-valokuvien näyttely Lähiöasemalla. Pitkin juhlavuotta oli esillä myös Juhani Greinertin kokoama Vuosaari-aiheinen valokuvasarja.
4.5.
Vuosaari 50 vuotta -esitelmä Päiväkummun Myötätuulen asukkaille
12.5.
Vuosaari 50 vuotta -tilaisuus Vuosaaren kirkolla
14.5.
Perinteinen Vuokko-retki Mustavuoreen yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa
17.5.
50-vuotisjuhlalounas Ravintola Mainingissa kaupungin päättäjien kanssa
17.5.
50-vuotisjuhlan kutsuvierastilaisuus Ravintola Mainingissa. Paikalla vuosaarelaisia vaikuttajia sekä paikallisten järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden edustajia.
19.5.
Mustavuori-retki yhdessä Lähiöaseman kanssa, teemana alueen luonto ja historia
21.5.
Vuosaari-opastus Tampereen Pyhäjärvi-Seuralle
26.5.
Suvilinnun laulajaiset Kanavanrannassa yhteistyössä Aurinkolahti-Seuran kanssa
12.6.
Sjökullan puutarhajuhlat jäsenille
Heinä-elo
Seitsemät Avoimet ovet Sjökullan torpalla; popup-kahvila
18. ja 23.8.
Vuosaaren arkipalveluiden esittelytilaisuus maahanmuuttajavanhemmille Kallahden nuorisotalossa
20.21.8.

Vuosaari-Seuran organisoimat perinteiset Kesäjuhlat. Lohikäärmepuistossa oli kävijöitä noin 2 000. Lisäksi ohjelmaa Ravintola Mainingissa, Vuosaaren kirkolla, Sjökullan torpalla sekä vaellus Ramsinniemeen. Vuosaaren Vuokko -tunnuksen sai Senja Stjernberg.

27.8.
Vuosaari-Seura yhteistyökumppanina kaupungin nuorisoasiainkeskuksen järjestämissä Nuorten katufestareissa. Yleisömäärä lähes 3 000.
30.8.
Elinkeinoelämän edustajia Vuosaari-Seuran vieraana, Vuosaari-esittely markkinointijohtajille
9.-11.9.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, teemana ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”. Sjökullassa viisi koululuokkaa sekä Suomen valokuvataiteen museon järjestämä kuvaprojisointi. Villa Ullaksessa Carita Ullman kertoi Ulmasen torpalla asuneista esivanhemmistaan.
15.9.
Vuosaari-Seuran ja Lähiöaseman luontoretki Mustavuoren lehtoon sekä Porvarinlahden luontokohteisiin
27.9.
Vuosaari-luento sekä valokuvia ja grafiikkaa Olivia-kerhohuoneella
8.10.
Vuosaari-esitelmä Finnlines-laivalla
13.10.
Vuosaari-Seuran ja Lähiöaseman ruskaretki Vuosaaren huipulle
15.10.
Vasily Belolyn Ilveskorpi-näyttely Lähiöasemalla ja Ilveskorpi-kävely; asiantuntija Jyrki Lohi
16.10.
Laulu Suomelle -konsertti Merimieskirkossa
18.10.
Vuosaari-esitelmä asukastalo Kulkurissa
21.10.
Nuorissa Itää -konsertti Vuosalissa
22.10.
Yhteislaulua Vuotalolla
22.10.
Vuosaari 50 vuotta -gaalailta Vuotalossa
23.-31.10.
Vuosaari-aiheinen valokuvanäyttely vuosaarelaisten kotialbumeista Vuosaaren kirjastossa
26.10.
Haagan martat seuran vieraana
27.10.
Vuosaaren luonto- ja historiatietoa Lähiöasemalla
29.10.
Kulttuuritori kauppakeskus Columbuksessa. Mukana Vuosaari-Seuran lisäksi Vuosaaren kirjoittajat, Aurinkomartat, Vuosaaren Eläkeläiset, Sydänyhdistys, Vuosaaren seurakunnan
 
Näppärät, viiden puoleen osastot sekä muutamia yrittäjiä. Vuosaaren kirjoittajat esittelivät tuotantoaan, Vuo-Veikot ja Discantus Sisters esiintyivät.
4.12.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla; teemana jouluperinteet
6.12.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto Sjökullassa ja seppeleenlasku talvisodan lentäjien muistokivelle Ullaksen puistossa
11.12.
Vuosaaren Joulupolku. Vuosaari-Seuran teemana ”Onnea Vuosaari 50 vuotta!”.
17.12.
Joulumyyjäiset Columbuksessa. Laulupelimanniyhtye Sakarat esiintyi.
Muuta
Vuoden aikana järjestettiin runsaasti talkoita ja mm. siivouspäivä Pohjois-Vuosaaren alueella. Kaupunkipolkujen päivitys käynnistettiin.

4.4 Viljelypalstatoiminta

Palstaviljely on kirjaimellinen esimerkki Vuosaari-Seuran ruohonjuuritason toiminnasta. Palstatoiminta on tehokkaasti organisoitua ja maa-ala huolella hoidettua. Fallpakan ja Porslahdenpuiston palstojen suosio on jatkanut kasvuaan jonoiksi asti.

Vuosaari-Seura vuokraa viljelypalstoja Fallpakan ja Porslahden alueelta. Vetäjinä palsta-alueilla toimivat Raili Sulanto Fallpakassa ja Kari Loman Porslahdessa. Noin 1⁄2 aarin ja 1 aarin palstoja on vuokralla yli 500. Viljelytoiminta kasvattaa suosioita jatkuvasti, mikä näkyy ajoittain myös palstajonoissa. Käytännön vuokraustoiminnasta vastasi Meri-Vuosaaren työttömät ry.

Palstatoimikunta tiedotti viljelijöitä sähköpostilla sekä ilmoitustaulujen kautta. Vuoden alussa lähetettiin palstakirje kauden tärkeistä päivämääristä kuten palstainfopäivästä, talkoista ja syyspläjäyksestä. Keväällä järjestettiin infotilaisuus Albatrossin salissa 20.4. ja talkoot 23.4.

Palstatoimikunta opasti ja ohjasi viljelijöitä palstojen hoidossa. Se seurasi viljelyn käynnistymistä ja järjesti palstakatselmuksia. Palstat, joilla viljelyä ei ollut aloitettu, saivat huomautuksia. Ne, jotka huomautuksista huolimatta laiminlöivät viljelyn, irtisanottiin sääntöjen mukaan. Näin palstat saatiin vuokrattua edelleen uusille viljelijöille.

Menneenä viljelykautena kokeiltiin yhteistyötä mehiläiskasvattajien kanssa. Yhteistyötä tullaan jatkamaan tulevina kausina.

4.5 Vuosaaren kirjoittajat

Vuosaari-Seuran kirjallisuuspiirin ohjaajana toimi vuosaarelainen kirjailija Kaiho Nieminen. Kokouksia järjestettiin vuoden aikana kymmenen ja niihin osallistui tyypillisesti 1015 kirjallisuuden harrastajaa. Kirjoittajat lukivat itse tekemiään tekstejä kuten lyriikkaa, novelleja, kertomuksia ja pakinoita.

4.6 Viestintä

Tiedotus- ja nettitoimikuntaa veti Hanna-Kaisa Siimes. Toimikunta hallinnoi Vuosaaren omaa nettisivustoa Vuosaari.fi. Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin Vuosaari-lehdessä ja Vuosaari.fi-sivuilla sekä jäsenkirjeen kautta. Vuosaari -lehdessä numerossa 17/2016 julkaistiin seuran 50-vuotistaipaleesta kertova juhlaliite.

Vuoden aikana käynnistettiin myös Vuosaari-Seuran toiminta sosiaalisessa mediassa. Facebookissa toimittiin sekä Vuosaari-Seuran että Sjökullan torpan nimissä.

Vuosaari-Seuralle tehtiin uusi esite, jonka kuvitti Anssi Keränen.

4.7 Lahjoitukset ja huomionosoitukset

Vuosaari-Seura teki vuonna 2016 seuraavat lahjoitukset:

Avustus Sakarat-laulupelimanniyhtye 200 euroa

Kiven Taju -näyttely 100 euroa

Nuorten katufestarit 300 euroa􏰀

Fliku Team Gym -joukkue 200 euron stipendi

Vuosaari-Seura sai 50-vuotismuistamisia useilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. AurinkoMartat lahjoittivat seuralle omenapuun, joka istutettiin Sjökullan torpan pihapiiriin.

5 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen arvot ja toimintaperiaatteet istuvat luonnostaan Vuosaari-Seuran toimintaan. Seuralla on 50 vuoden kokemus aktiivisesta kansalaisvaikuttamisesta, jolla vaalitaan ympäristöarvoja, kestävää kaupunkisuunnittelua ja muuta vastuullista toimintaa tulevien sukupolvien hyväksi. Nyt olimme ensimmäisten kaupunginosayhdistysten joukossa tekemässä virallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

Vuosaari-Seura liittyi juhlavuonnaan ympäristöministeriön koordinoimaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jossa seuran yhteyshenkilönä oli Stefan Loman. Sitoumuksen mukaisesti seura on pitänyt esillä monipuolisia luontoarvoja mm. järjestämällä luentoja ja retkiä asiantuntijoiden avulla. Kotiseututyön kautta on herätetty vuosaarelaisia asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan yhteistä vastuuta ympäristöstä ja sen viihtyvyydestä.

Kestävä kehitys on lähtökohtana myös seuran harjoittamalle ympäristö- ja kaavavaikuttamiselle (lue tarkemmin lausunnoista ja kannanotoista kohdassa 4.2). Ruohonjuuritason ympäristötekoja on tehty myös palstaviljelyn muodossa.

6 Lähtökohdat Vuosaari-Seuran uudelle vuosikymmenelle

Vuosaari-Seura on avoin, innostunut, moderni ja kunnianhimoinen kotiseutujärjestö. Vaalimme 50 toimintavuoden tuomaa arvokasta perintöä kehittämällä vuosaarelaisille tärkeitä toimintamuotoja. Samalla katsomme tulevaisuuteen tuoden Vuosaareen myös uusia kaupunkikulttuurin ja -vaikuttamisen muotoja. Yhdessä Vuosaaren asukkaiden ja muiden yhteisöjen kanssa haluamme antaa parhaan panoksemme sen hyväksi, että kaupunginosamme kehittyy myös tulevien vuosikymmenien aikana entistä paremmaksi paikaksi elää.

Lisätiedot: www.vuosaari.fi

Jatkoesitykset keskustassa, The Dumb Waiter

The Dumb Waiter (Ruokahissi)
Harold Pinterin klassikko The Dumb Waiter on tarina palkkamurhaajakaksikosta, jotka odottavat seuraavaa "keikkaa" pienessä ahtaassa kellarissa. Tarina ei niinkään kerro herrojen työstä, vaan siitä kuinka tunnemaailma ja ihmismieli alkaa häiriintymään, kun olosuhteet ovat vaikeat ja kaikki tapahtuu aina samalla tavalla.Kahden miehen tiimissäkin voi olla vahva hierarkia, mutta sekin on hyväksyttävä. Nobel palkitun Pinterin mestariteosta voisi pitää kovana trillerinä, mutta teatteri IHME:n kovien kavereiden Mika Syväsen ja Petri Rovion käsittelyssä tunnekirjoa käydään laidasta laitaan. Tekstissä huumori on melko niukkaa, mutta aika ajoin näyttelijöiden toimesta luodaan pantomiinisen tahatonta komiikkaa ja sarkasmi leijuu lavan yllä. Tämä on nähtävä!
Esityksen kesto 1 tunti. Liput 15€. Varaukset: liput@teatteriihme.fi p. 040-870 7423 (miel. tekstiviesti)
Teatteri IHME:n The Dumb Waiteria esitetään vierailuna Teatteri Höyhentämössä http://www.hoyhentamo.fi Korkeavuorenkatu 17, Hki. Esitykset: pe 28.4., la 29.4. ja la 27.5. ja su 28.5. Ei muuta kuin teatteriretkelle keskustaan! www.teatteriihme.fi 

Vuosaari-Seura tiedottaa 2/2017

Vuosaari-Seuran laskiaistapahtumassa lähenneltiin torpan yleisöennätystä.  Laskiaispullat ja grillimakkarat maistuivat niin isoille kuin pienillekin. Pikkuiselta kalliolta saatiin vauhdikas liukumäki perheen pienimmille. Kiitos kaikille vierailijoille ja tervetuloa kylään uudelleen!

Palsta-asiaa

Palstaviljelijöiden palstamaksut ovat erääntyneet. Jos maksu on jäänyt maksamatta, vielä ehtii jos asian kiireesti hoitaa.  Jos olet unohtanut ilmoittaa, ettet haluakaan jatkaa viljelyä, tulee ilmoitus tehdä Meri-Vuosaaren Työttömät ry:lle hetimiten.  Ilmoitus tehdään mieluiten sähköpostitse  to=mvtry@kolumbus.fi">mvtry@kolumbus.fi  Jos sähköpostia ei ole käytössä,  ilmoituksen voi tehdä puhelimitse p. 09 341 6291.

Kaavoitusasioita

Vuosaari-Seura on antanut yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa lausunnot kaupungille Vuosaaren keskustan ja lukion tontin sekä Uutelan Halkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmista. Kannanottoihin voi tutustua Vuosaari.fi-sivustolla.

Pönttötalkoot Sjökullan torpalla

Sjökullan torpalla (Harbonkatu 10) vietetään avoimien ovien päivää sunnuntaina 12.3. klo 13–16.  Tilaisuuden alussa on mahdollisuus osallistua miljoona linnunpönttöä talkoisiin: http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa.  Linnunpöntön rakentamiseen saa opastusta paikan päällä. Jos haluat tehdä ihan oman linnunpöntön, ota mukaasi käsittelemätöntä peruslautaa, vesivaneria (kattoa varten) ja ristipäisiä yleisruuveja sekä käsisaha. Paikan päällä on mahdollisuus tehdä myös linnunpönttöjä Vuosaari-Seuralle. Valmiit pöntöt kiinnitetään Ison Kallahden puiston alueelle.
Pop up –kahvio avoinna. Maksutapa käteinen.

Uutelan aluefoorumi


Vuosaari-Seura järjestää asukastilaisuuden Aurinkolahden peruskoululla (Iiluodonpiha 1) keskiviikkona 15.3. klo 17.30 liittyen nyt valmistelussa olevaan Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan. Lisätietoja tapahtumasta muualla tässä lehdessä sekä
Vuosaari.fi-sivuilla.

Uutelan aluefoorumi Aurinkolahden peruskoululla

Uutelassa

Vuosaari-Seura järjestää keskiviikkona 15.3. klo 17.30–19.30 asukastilaisuuden Aurinkolahden peruskoululla (Iiluodonpiha 1) liittyen nyt valmisteilla olevaan Uutelan ulkoilualueen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Uutelan merkitys yhtenä Helsingin arvokkaimmista luonto- ja ulkoilukokonaisuutena on vuosaarelaisille ja myös muille käyttäjille hyvin tärkeä. Alue toimii monien kaupunkilaisten lähivirkistysalueena, mutta alueelle saavutaan myös muualta pääkaupunkiseudulta. Uutelaan on ympäristökeskuksessa myös suunnitteilla uusia laajoja luonnonsuojelualueita.

Nyt rakennusvirastossa laadittavan uuden hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on viraston mukaan turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja Uutelan monipuoliset luontoarvot huomioiden. Osana suunnittelua tarkastellaan ulkoilureittien, opastuksen, palveluiden ym. nykytila ja tarve. Suunnitteluaineistoa: Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma.

Aluefoorumissa rakennusvirasto esittelee verkossa olleen Uutelaa koskeneen asukaskyselyn tuloksia sekä tulevia maisemanhoidon tavoitteitaan alueella. Myös virkistysalueen palveluja ja esimerkiksi reitistöä koskevia asioita tuodaan esille. Konkreettisia ja hyvin alustavia Uutelan kunnostushankkeita esitellään tarkemmin omilla pisteillään ja niistä kaikista halutaan nyt kuulla asukkaiden mielipiteitä.

Rakennusvirastosta aluefoorumiin osallistuvat aluesuunnittelija Nina Mouhu, metsäsuunnittelija Antti Siuruainen sekä luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja Näkymä Oy:stä maisema-arkkitehti Reeta Pellinen. Vuosaari-Seuran ympäristö- ja maankäyttötyöryhmän puheenvuoron pitää Matti Lipponen. Asukastilaisuuden vetäjänä toimii Vuosaari-Seuran puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan!

Vuosaari-Seura tiedottaa 1/2017

Päivät pitenevät silmissä. Kevät tuo vireyttä myös Vuosaari-Seuran toimintaan. Vuosaari-Seuralla on luvassa tapahtumarikas vuosi.
 
Juhlimme 100-vuotiasta Suomea monin tavoin. Vuosaari-Seura järjestää tapahtumia mm.  teemoilla Syödään yhdessä ja Yhdessä luontoon. Tehdään yhdessä Vuosaaresta vuoden 2017 paras kaupunginosa! 

Kuntavaalit lähestyvät ja tuovat kuhinaa vaalikentille. Vuosaarelaisilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden Vuosaareen äänestämällä vaaleissa alueen kehitykseen, palveluihin, vehreyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaa ehdokkaita.


Palsta-asiat

Viljelypalstojen infokirje on postitettu tammikuussa. Kirje on lähetetty sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa ja postikirjeenä sähköpostittomille.
Kirjeessä on mm. palstojen maksuyhteys sekä kauden tärkeät päivämäärät, kuten kevään palstainfotilaisuus. Mikäli olet palstanhaltija, etkä ole kirjettä saanut, otathan yhteyttä Meri-Vuosaaren työttömiin ja päivitäthän yhteystietosi.
Meri-Vuosaaren työttömät ry, (Pohjoinen ostoskeskus, II-krs) Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki. Avoinna arkisin klo 10.00-15.00, p. 09 341 6291. Varaukset ja tiedustelut mielellään sähköpostilla: mvtry@kolumbus.fi.
 

Oma viljelypalsta haaveissa?

Mikäli Sinulla ei vielä ole omaa viljelypalstaa, mutta haaveilet viljelytoiminnasta, ilmoittaudu palstajonoon Merivuosaaren työttömien kautta osoitteessa mvtry@kolumbus.fi.
Fallpakassa on tällä hetkellä vielä vapaita palstoja, Porslahdessa on jonkin verran jonoa.
Lisätietoa palstatoiminnasta löydät vuosaari.fi –sivuilta.


Ajankohtaisia kaavoitusasioita

Meri-Rastilan asemakaavan luonnos on parhaillaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Luonnoksessa ehdotetaan poikkeuksellisen mittavaa noin 4200 uuden asukkaan sijoittamisen mahdollistavaa rakentamista nykyiseen 5200 asukkaan Meri-Rastilaan. Pääosa uudistuotannosta sijoittuisi alueen luontoalueille ja puistoihin. Vuosaari-Seura on esittänyt lukuisissa lausunnoissaan kaavahankkeesta ylimitoitetun rakentamisen kohtuullistamista.
 
Vuosaaren keskustan ja lukion tontin sekä Uutelan Halkullanniemen länsiosan ja Nuottasaaren asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nyt esillä kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Vuosaaren keskustan suunnittelusta järjestetään myös arkkitehtikilpailu ensi syksynä.  Jos haluat ottaa kantaa kaavahankkeisiin, voit tehdä sen lähettämällä mielipiteesi viimeistään 3.3. kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.


Tulevia tapahtumia

Avoimet ovet Sjökullan torpalla (Harbonkatu 10) laskiaissunnuntaina 26.2. klo 13–16. Pop up –kahvio ja putiikki auki. Maksutapa käteinen. Tervetuloa!


Seuraa Facebookissa 

Vuosaari-Seuralla on uudistetut sivut Facebookissa,  facebook.com/vuosaariseura.  Seuraa meitä facessa niin pysyt ajan tasalla!

Uutelan menneisyys ja tulevaisuus.

Uutela2016

Keskiaikaisten Skatan ja Nybondasin tilojen mailla Vuosaaressa on nykyään monipuolinen ja huippusuosittu Uutelan ulkoilualue. Luennolla Vuotalon Vuosalissa tiistaina 14.2. klo 14 tarkastellaan alueen maisemien ja ihmisten vaiheita. Myös paikan tulevaisuuteen kurkistetaan. Luennoitsijana FM Matti Lipponen. Järjestäjä: Helsingin työväenopisto.

Luento Rastilan kartanon historiasta

Rastila1698

Keitä olivat Hans Henrik Soldan, Johan Willig ja Ingrid Nobel? Rastilan eli Rastbölen kartano muodostui 1600-luvun puolivälissä ja suurimmillaan siihen kuului iso osa Vuosaaren länsiosasta. FM Matti Lipponen luennoi aiheesta Vuotalon Vuosalissa tiistaina 7.2. klo 14. Järj. Työväenopisto.

Asukastilaisuus Vuosaaren terveysaseman tilanteesta

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan kanssa Vuosaaren terveysaseman tilannetta käsittelevän asukastilaisuuden Vuosaaren ala-asteen juhlasalissa keskiviikkona 25.1. klo 18–20. Tervetuloa!

Vuosaari-Seura tiedottaa 15/2016

Joulupolku ja Columbuksen joulumarkkinat ovat takana ja on aika rauhoittua joulun viettoon. Kiitos kaikille talkoolaisille, yhteistyökumppaneille ja osallistujille! Vuosaaressa on voimaa ja yhteisöllisyyttä toteuttaa monenlaisia tapahtumia ja rientoja ja ottaa asiantuntevasti kantaa alueen asioihin. Hyvä ja hedelmällinen yhteistyö jatkukoon myös ensi vuonna. Uusi vuosi tuo mukanaan varmasti jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sini-valkoista. Kannattaa seurata seuran tapahtumia Vuosaari-lehdestä ja Vuosaari-fi -sivuilta. Ja ennen kaikkea kannattaa tulla mukaan toimintaan. Vapaaehtoistyö lisää onnellisuutta!

Kaavoitusasioita

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee Meri-Rastilaan mittavaa täydennysrakentamista, jolla tavoitellaan alueen asukasmäärän huomattavaa lisäämistä. Uusi rakentaminen kohdistuisi pääosin viheralueille, mutta myös nykyisille tonteille. Meri-Rastilan asemakaavaluonnos oli nyt nähtävillä mielipiteitä varten ja hankkeesta oli myös nettikysely. Vuosaari-Seura on antanut luonnoksesta lausunnon yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa. Kannanotto on luettavissa Vuosaari.fi-sivuilla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Toteuttamisohjelma määrittelee mm. yleiskaavan määrittelemän maankäytön jatkosuunnittelun käynnistämisen aikataulutusta kaupungin eri alueilla. Vuosaaressa toteuttamisohjelman luonnos esittää ensimmäiseksi kohteeksi Rastilan leirintäalueen ympäristöä (jatkosuunnittelu käynnissä tai alkaa lähitulevaisuudessa) ja seuraavaksi suunniteltujen Raide-Jokeri 2:n ja Saaristoraitiotien reuna-alueita Keski-Vuosaaressa ja Vuotien eteläpuolella (keskipitkällä aikavälillä).

Tulevia tapahtumia


Avoimet ovet Sjökullan torpalla (Harbonkatu 14) loppiaisena 6.1.2017 klo 13–16. Joululauluja ja jouluisia leivonnaisia. Pop up -kahviossa maksutapa käteinen. Tervetuloa!

Kiitokset ja Hyvää Joulua!


Väistyvä pitkäaikainen seuran puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Anja Hinkkanen kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita, järjestöjä ja kaikkia, jotka ovat olleet mukana kuulijoina konserteissamme ja osallistuneet tapahtumiimme. Anja Hinkkanen jatkaa edelleen työtä Vuosaaren seurakunnan vapaaehtoistyössä mm. Laulupiirin vetäjänä, Sakarat Laulupelimannien johtajana, Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen ohjelmatuottajana sekä useissa hänen harrastuksiinsa liittyvissä järjestöissä. " Vierivä kivi ei sammaloidu.".

Vuosaari-Seura toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Itsenäisyytemme Juhlavuotta!