Uutiset Liikuntapuiston ympäristön suunnittelu on käynnissä

Liikuntapuiston ympäristön suunnittelu on käynnissä

Suunnittelualue

Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja rakennusvirasto suunnittelevat Vuosaaren liikuntapuistoa ja sen viereistä puistoaluetta. Suunnittelun tavoitteena ovat toimivat ja turvalliset reittiyhteydet sekä kasvillisuuden ja toimintojen jäsentely. Puiston rakentaminen tuottaa tietoa kestävän kehityksen mukaisen puistorakentamisen menetelmistä

Suunnittelukohteen pohjoisosan vetinen peltoaukea esirakennetaan viheraluekäyttöön sopivaksi. Esirakentaminen kestää kaikkiaan noin 3 vuotta. Sen aikana alueelle tuodaan kerroksittain noin kolme metriä puhtaita ylijäämämaita, joiden arvellaan painuvan puolesta yhteen metriä. Esirakentamisen yhteydessä alueelle tehdään luonnonmukaisia maanlujitusmenetelmiä tutkiva korkea koepenger. Koe kestää noin kaksi vuotta, minkä jälkeen penger puretaan ja tasoitetaan.

Viheralueen viimeistely aloitetaan jo esirakentamisen aikana. Alue viimeistellään ns. kierrätysmaita käyttäen loivasti aaltoilevaksi luonnonmukaiseksi viheralueeksi, jossa kasvaa pieni metsikkö, vaihtelevia niittyjä ja nurmia. Avoimet tilat tarjoavat mahdollisuuksia vapaamuotoiseen leikkiin ja oleskeluun sekä frisbee-golfin pelaamiseen.

Vuosaarenpuroon muotoillaan luonnonmukainen purouoma tulva-alueineen ja rantakasvillisuusvyöhykkeineen. Kaakkoisosan kosteikko jätetään ennalleen.

Suunnitelma valmistuu keväällä 2017. Asukkaat ovat tervetulleet suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuuteen tiistaina 28.2. klo 17.30–18.30 Vuotalon kokoushuoneessa 1. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös Rakennusviraston internet-sivuilla osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat. Suunnitelmat ovat esillä internetissä 27.2.–15.3.

Mahdolliset palautteet suunnitelmaluonnoksesta voi antaa Laura Yli-Jamalle 15.3. mennessä. Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Liikuntavirasto
Rauno Pekonen
rauno.pekonen@hel.fi
p. 09 3108 7788

Rakennusvirasto
katu- ja puisto-osasto
Laura Yli-Jama
laura.yli-jama@hel.fi
p. 09 3102 6999

WSP Finland Oy
Arto Kaituri
arto.kaituri@wspgroup.fi
p. 040 8400 173