Uutiset Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston suunnittelu alkaa

Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston suunnittelu alkaa

Rakennusvirasto on aloittanut Vuosaaren Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston peruskorjauksen suunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu myös leikkipuisto Lohikäärmepuisto. Tavoitteena on peruskorjata arvokas ja suosittu puistoalue sekä reagoida kaavoituksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan puiston suunnitelmaluonnokseen ja esittämään mielipiteensä tiistaina 16.5. klo 17.30–20. Tilaisuus pidetään ulkona Punakivenpuistossa. Kokoontuminen leikkipuisto Lohikäärmepuiston piha-alueella (Lohikäärmeenpolku). Luonnoksen sisältöä ja tavoitteita käydään läpi puistossa kävellen.

Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston puistosuunnitelma on ennen valmistumistaan luonnosvaiheessa vielä esillä ja siitä kerätään myös palautetta. Puistosuunnitelmaluonnoksesta tiedotetaan erikseen. Lopullinen puistosuunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.