Uutiset

Kallvikinniementien uusia suunnitelmaluonnoksia nähtävillä

Rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Kallvikinniementiestä. Katusuunnitelman luonnoksiin voi käydä tutustumassa 19.–25.10. rakennusviraston asiakaspalvelussa osoitteessa Elimäenkatu 5 sekä verkossa. Lisätietoja: Kallvikinniementien suunnitelmaluonnokset esillä.

Kallvikintien reunustoilla tehdään kasvillisuuden hoitotöitä

Vuosaaren Kallvikintien ympäristössä tehdään kasvillisuuteen kohdistuvia ylläpitotöitä loka-marraskuussa. Työn kohteina ovat Kallvikintien katuistutukset sekä kadun viereiset metsäiset suojaviheralueet.

Toimenpiteitä tehdään lähes koko Kallvikintiellä, sekä metsäisillä reunavyöhykkeillä että katujen väli- ja keskikaistaleilla. Istutuksien ennallistamiseksi välikaistojen istutuksia poistetaan tai yksinkertaistetaan ja palautetaan nurmipintaisiksi.

Kallahden merenrantaniityn maisemaa avataan

Vuosaaressa sijaitseva Kallahden rantaniitty on Helsingin oloissa poikkeuksellisen laaja luontaisesti avoin merenrantaniitty. Suojeltu niitty on kuitenkin vähitellen pienentynyt metsittymisen vuoksi.

Kouluille uudet nimet

Vuosaaressa on 1.8. 2017 alkaen neljä yhtenäistä suomenkielistä peruskoulua. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 4.10. 2016 uusille yhdistyville kouluille nimet.

Vuosaaren ja Mustakiven ala-asteen kouluista sekä Tehtaanpuiston yläasteen koulusta yhdistyvän koulun nimeksi päätettiin Puistopolun peruskoulu.

Kallahden peruskoulusta sekä Meri-Rastilan ala-asteen koulusta yhdistyvän koulun nimeksi tuli Merilahden peruskoulu.

Heteniityn ala-asteen koulusta ja Vuosaaren peruskoulusta yhdistyvän koulun nimi on tulevaisuudessa Vuoniityn peruskoulu.

Vuosaaren neljäs suomenkielinen peruskoulu olisi edelleen nimeltään Aurinkolahden peruskoulu. Lisäksi Vuosaaressa toimii ruotsinkielinen Nordsjö lågstadieskola.

Metroliikenteen vuoroväli ja metrojunat lyhenevät

Uusi m300 sarja

Metroliikenteen vuoroväli lyhenee 15.8. alkaen. Samanaikaisesti metrojunat lyhenevät nelivaunuisiksi. Elokuun alkupuolella metroasemien laitureille aletaan kiinnittää uusia opastetarroja, jotka ilmaisevat junien pysähtymispaikat. Uudistuksilla varaudutaan länsimetron liikenteen aloittamiseen.

Kaupunki myy Nordsjön kartanon

Helsingin kaupunki on käynnistänyt tarjouskilpailun Vuosaaressa sijaitsevan Nordsjön kartanon myynnistä.

Myyntiin sisältyy myös kivirakenteinen maakellari ja puurakenteinen varasto- ja jätekatosrakennelma, joka tulee purkaa. Maa-alue säilyy kaupungin omistuksessa ja se vuokrataan ostajalle. Kartanoa ympäröi kaupungin omistuksessa oleva julkinen puisto.

Asemakaavan mukaan kartanorakennuksen tontti kuuluu palvelurakennusten korttelialueeseen. Rakennukset myydään ja vuokra-alue vuokrataan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Ostajalla on velvollisuus peruskorjata tyydyttävässä kunnossa oleva päärakennus.

Merkittävin korjaustarve liittyy talon julkisivuihin. Kartanon suojeltu päärakennus on todennäköisesti 1800-luvun alkupuolelta ja sen laajennus valmistui vuonna 1897. Rakennus on peruskorjattu nykytilaansa sekä rakenteiden että talotekniikan osalta 1990-luvun alkupuolella. Kartanossa toimi päiväkoti vuoteen 2015 saakka.

Vuoroveneellä Hakaniemestä Vuosaareen

SaaristokuljetusSuomen Saaristokuljetus Oy liikennöi myös tänä kesänä Helsingin upeinta saaristoreittiä Hakaniemen ja Vuosaaren välillä kesäkuun alusta aina elokuun loppuun saakka.

Itäinen saaristoreitti on ainoa  kaupungin sisäinen vesiliikennereitti mantereelta mantereelle! Matkalla saat maistiaisen helsinkiläisestä saaristolaiselämästä.

Risteilyn kokonaiskesto on 1 h 45 minuuttia. Matkan aikana pääset tutustumaan niihin osiin Helsingin saaristoa, minne muut reitti- tai sightseeing-alukset eivät liikennöi. Reittiin sisältyy Degerön kanavan läpiajo.

Vuoroveneiden aikataulutietoja on Suomen Saaristokuljetuksen verkkosivuilla: Hakaniemi – Vuosaari.Alakategoriat