Uutiset

Uutelan aluefoorumi Aurinkolahden peruskoululla

Uutelassa

Vuosaari-Seura järjestää keskiviikkona 15.3. klo 17.30–19.30 asukastilaisuuden Aurinkolahden peruskoululla (Iiluodonpiha 1) liittyen nyt valmisteilla olevaan Uutelan ulkoilualueen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Uutelan merkitys yhtenä Helsingin arvokkaimmista luonto- ja ulkoilukokonaisuutena on vuosaarelaisille ja myös muille käyttäjille hyvin tärkeä. Alue toimii monien kaupunkilaisten lähivirkistysalueena, mutta alueelle saavutaan myös muualta pääkaupunkiseudulta. Uutelaan on ympäristökeskuksessa myös suunnitteilla uusia laajoja luonnonsuojelualueita.

Nyt rakennusvirastossa laadittavan uuden hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on viraston mukaan turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja Uutelan monipuoliset luontoarvot huomioiden. Osana suunnittelua tarkastellaan ulkoilureittien, opastuksen, palveluiden ym. nykytila ja tarve. Suunnitteluaineistoa: Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma.

Aluefoorumissa rakennusvirasto esittelee verkossa olleen Uutelaa koskeneen asukaskyselyn tuloksia sekä tulevia maisemanhoidon tavoitteitaan alueella. Myös virkistysalueen palveluja ja esimerkiksi reitistöä koskevia asioita tuodaan esille. Konkreettisia ja hyvin alustavia Uutelan kunnostushankkeita esitellään tarkemmin omilla pisteillään ja niistä kaikista halutaan nyt kuulla asukkaiden mielipiteitä.

Rakennusvirastosta aluefoorumiin osallistuvat aluesuunnittelija Nina Mouhu, metsäsuunnittelija Antti Siuruainen sekä luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja Näkymä Oy:stä maisema-arkkitehti Reeta Pellinen. Vuosaari-Seuran ympäristö- ja maankäyttötyöryhmän puheenvuoron pitää Matti Lipponen. Asukastilaisuuden vetäjänä toimii Vuosaari-Seuran puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan!

Kallvikinniementien katusuunnitelmia nähtävillä

Kallvikinniementie on nykyisin kapea asfalttipäällysteinen väylämäinen katu Meri-Rastilantieltä Kallahdenniemen uimarannan tuntumaan. Väylän päällyste on huonokuntoinen ja melko vilkkaan liikenteen vuoksi väylän varrelle on muodostunut suunnittelemattomia kohtaavien ajoneuvojen ohituspaikkoja.

Kallvikinniementien pohjoispääty kulkee Kallahdenharjun halki, joka on Natura 2000 aluetta sekä luonnonsuojelualuetta. Kadulla on myös olemassa olevia suojateitä tärkeiden kevyenliikenteen reittien risteyskohdissa ja niiden sijoittelu vaatii tarkennusta.

Kallvikinniementie sijaitsee moreeni- ja hiekkaharjulla, jolloin pohjaolosuhteet eivät aiheuta ongelmia rakentamiselle ja rakenteiden pysyvyydelle. Kallvikinmeimentien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, Sofia-keskuksen asiakkaat ja henkilökunta sekä Kallahdenniemen uimarannan käyttäjät.

Rakennusviraston uudet katusuunnitelmat Kallvikinniementielle ovat nähtävillä 1.3.–14.3. kello 9–15 asiakaspalvelussa Elimäenkatu 5, sekä viraston verkkosivuilla: Katusuunnitelmia nähtävillä: Vuosaari.

Uutelan menneisyys ja tulevaisuus.

Uutela2016

Keskiaikaisten Skatan ja Nybondasin tilojen mailla Vuosaaressa on nykyään monipuolinen ja huippusuosittu Uutelan ulkoilualue. Luennolla Vuotalon Vuosalissa tiistaina 14.2. klo 14 tarkastellaan alueen maisemien ja ihmisten vaiheita. Myös paikan tulevaisuuteen kurkistetaan. Luennoitsijana FM Matti Lipponen. Järjestäjä: Helsingin työväenopisto.

Katurakentaminen alkaa Ramsinrannassa

Ramsinrannassa alkavat katurakennustyöt tulevaa asuinaluetta varten tammikuussa 2017. Alue sijaitsee Meri-Rastilan kerrostaloalueen eteläpuolella Ison Kallahden rannalla.

Hyväksytty asemakaava mahdollistaa uuden asuinalueen, Ramsinranta III rakentamisen. Alue rajautuu pohjoisessa nykyiseen Ramsinniementiehen. Sen linjaus ja poikkileikkaus muuttuu Pikku Kortlahden puiston ja Katiskatien välillä. Kadun eteläreunaan rakennetaan uusi jalkakäytävä ja pohjoisreunaan pysäköintipaikkoja.

Ramsinniementien korjauksen tavoitteena on lisätä vieraspysäköintipaikkoja sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta rakentamalla lisäksi tonttikatujen liittymiin korotetut suojatiet.

Luento Rastilan kartanon historiasta

Rastila1698

Keitä olivat Hans Henrik Soldan, Johan Willig ja Ingrid Nobel? Rastilan eli Rastbölen kartano muodostui 1600-luvun puolivälissä ja suurimmillaan siihen kuului iso osa Vuosaaren länsiosasta. FM Matti Lipponen luennoi aiheesta Vuotalon Vuosalissa tiistaina 7.2. klo 14. Järj. Työväenopisto.

Asukastilaisuus Vuosaaren terveysaseman tilanteesta

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan kanssa Vuosaaren terveysaseman tilannetta käsittelevän asukastilaisuuden Vuosaaren ala-asteen juhlasalissa keskiviikkona 25.1. klo 18–20. Tervetuloa!

Vuosaaren terveysasema uudistui ja ruuhkaantui

Vuosaaren terveysasema on ottanut uuden terveys- ja hyvinvointikeskus -palvelumallin käyttöön. Samalla aukioloajat laajenivat eli terveysasema on nyt auki maanantaista perjantaihin kello 7–20.

Terveysaseman asiakkaille on nyt tarjolla yksi palvelunumero. Kun asiakas ottaa yhteyttä terveysasemalle, hän saa nimetyn ammattilaisen, joka toimii yhteyshenkilönä ja koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiiviimmin yhteistyötä asiakkaiden hyväksi.

Aukioloaikojen laajentuessa asiakkaat voivat sopia vastaanottoaikoja myös varhaiseksi aamuksi kello 7−8 tai illaksi kello 16−20.

Uudistukset ovat aiheuttaneet alkuvaiheessa huomattavaa ruuhkaa terveysaseman palveluihin. Uudistukseen liittyy myös se, että osa palveluista löytyy jatkossa eri paikasta kuin aiemmin, joten asiakkaan kannattaa seurata opasteita paikan päällä.

Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on valmistunut

M R Havainne

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria ja 1990-luvun alussa rakennettua kerrostaloaluetta sekä asuinalueen sisäisiä puistoalueita, eli Haruspuistoa, Pohjavedenpuistoa, Rysäpuistoa, Ole Kandelinin puistoa, Ison Kallahden puistoa ja osaa Ullaksenpuistosta sekä katualueita.

Kallvikinniementien uusia suunnitelmaluonnoksia nähtävillä

Rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Kallvikinniementiestä. Katusuunnitelman luonnoksiin voi käydä tutustumassa 19.–25.10. rakennusviraston asiakaspalvelussa osoitteessa Elimäenkatu 5 sekä verkossa. Lisätietoja: Kallvikinniementien suunnitelmaluonnokset esillä.

Kallvikintien reunustoilla tehdään kasvillisuuden hoitotöitä

Vuosaaren Kallvikintien ympäristössä tehdään kasvillisuuteen kohdistuvia ylläpitotöitä loka-marraskuussa. Työn kohteina ovat Kallvikintien katuistutukset sekä kadun viereiset metsäiset suojaviheralueet.

Toimenpiteitä tehdään lähes koko Kallvikintiellä, sekä metsäisillä reunavyöhykkeillä että katujen väli- ja keskikaistaleilla. Istutuksien ennallistamiseksi välikaistojen istutuksia poistetaan tai yksinkertaistetaan ja palautetaan nurmipintaisiksi.

Alakategoriat