Uutiset

Luonnonhoidon työt käynnistyvät Mustavuoressa

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan helmikuussa 2016. Työt perustuvat yleisten töiden lautakunnan 26.1.2016 hyväksymään Mustavuoren hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Mustavuoren alueesta 55 prosenttia on suojelussa ja näillä alueilla ei tehdä toimenpiteitä. Myös suojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat luontokohteet on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle. Toimenpiteet kohdistuvat jo aiemmin hoidon piirissä olleille metsäalueille. Näitä ovat mm. aikanaan istutetut taimikot, jotka ovat kehittyneet nyt ylitiheiksi nuoriksi metsiksi. Lisäksi toimenpiteitä tehdään mm. jo aiemmin kertaalleen harvennetuissa metsissä, jotka ovat jälleen harvennustarpeessa.

Luonnonhoidon tavoitteena on rakennusviraston mukaan pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla kiinnitetään erityistä huomiota ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Metsiköitä hoidetaan etupäässä harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti reittien lähistöltä.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuusohjelman pääperiaatteita.

Yhteensä 86 prosenttia alueesta jää kokonaan luonnontilaan. Toimenpidekuvioille jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennushakkuita. Hoitotoimista tiedotetaan ulkoilijoille tiedottein sekä maastotauluin. Luonnonhoitosuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston verkkosivujen kautta: Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma.

Työn johto: vastaava luontomestari Kari Vuosalmi STARA, 09 310 788 04, kari.vuosalmi@hel.fi

Töiden tilaus ja työn valvonta: metsävastaava Vesa Koskikallio HKR, 09 310 38452, vesa.koskikallio@hel.fi

Suunnittelu: metsäsuunnittelija Antti Siuruainen HKR, antti.siuruainen@hel.fi

Vuosaari-lehti palkittiin

Vuoden vuosaarelainen 2015

Vuosaari-lehti sai Vuoden vuosaarelainen 2015 -palkinnon. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 21.1.2016 Vuotalon Pokkari-kahvilassa. Vuoden vuosaarelaiseksi valitseminen on tunnustus erityisen ansiokkaasta toiminnasta Vuosaaren ja vuosaarelaisten hyväksi. Palkinto jaettiin nyt 24. kerran.

Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1992. Ensimmäisen Vuoden vuosaarelainen –tittelin sai silloinen Vuosaari-lehden päätoimittaja Esko Honkanen. Vuosien varrella palkinnon ovat saaneet monet aktiivitoimijat kuten Seppo Tirkkonen (1994), Eero Hildén (2010), Matti Suomela, (2005) Anja Hinkkanen (2012) ja Riina Dursun (2014).

Vuosaari-lehdellä on muutenkin syytä juhlaan. Lehti täytti 50-vuotta 4.11.2015.

 

Kuvassa Vuosaari-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Heikki Hurtta sekä palkitut: Vuosaari-lehden päätoimittaja Eero Honkanen ja toimittajat Aku ja Antti Honkanen.

Kuva: Matti Pöhö

Vuosaaren hiihtoladuilla jo vilskettä

Hiihtoa 2016

Liikuntavirasto hoitaa Vuosaaressa hiihtolatuja Mustavuoressa, Meri-Rastilassa sekä Heteniityntien urheilukentän itäpuolella. Latujen reitit ja olosuhteet voi tarkistaa kätevästi Latureittipalvelusta, joka kertoo latujen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen. Kuvassa hiihtäjiä Mustavuoressa tammikuun puolivälissä. Kuva: Matti Pöhö.

Ilmanlaatua mitataan tänä vuonna myös Vuosaaressa

Helsingin ilmanlaatua mitataan tänä vuonna kahdessa uudessa paikassa: Vuosaaren satamassa ja Puistolassa. Uusilla mittauspisteillä selvitetään satama-alueen ja pientaloalueiden ilmanlaatua. Mittauksia tekee Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Satamatoiminnan vaikutuksista ilmanlaatuun saadaan tietoa Vuosaaren sataman mittausasemalta. Asemalla mitataan laivoista ja satamien liikenteestä syntyviä ilmansaasteita kuten pienhiukkasia ja rikkidioksidia.

Ilmanlaadun HSY:n uusilla ja pysyvillä mittausasemilla voi tarkistaa osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.

Vuosaaren keskustan työpajasta syntyi idealuonnoksia

Vuosaari havainne

Vuosaaren keskustan kehittämistä ideoitiin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä kaksipäiväisessä työpajassa Vuotalossa 21–22.10.

Työpajan ensimmäinen päivä tutustutti suunnittelijat alueeseen ja se huipentui asukastyöpajaan. Illan aikana kuutisenkymmentä vuosaarelaista poikkesi evästämässä kaupunkisuunnittelijoita.

Rastilan uusissa asunnoissa yhteiskäyttöautoja

VVO-yhtymän historian suurinta kohdetta aletaan rakentaa alkuvuodesta Rastilan metroaseman pohjoispuolelle. Yhteiskäyttöautopalvelua pilotoidaan 200 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon talossa. Kuuden yhteiskäyttöauton ansiosta uuden kerrostalon ja naapuriin, Retkeilijänkatu 1:een, parhaillaan rakennettavan asuinkerrostalon autopaikoista osa voidaan jättää rakentamatta.

Museovirasto esittää Vartiosaaren suojelua

Kaupunki on laatimassa Vartiosaareen osayleiskaavaa, jolla tavoitellaan saaren muuttamista 7000 asukkaan lähiöksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.12. äänestyksen jälkeen äänin 7–2 alueen osayleiskaavaehdotuksen.

Museovirasto esittää nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että koko Vartiosaari suojeltaisiin rakennusperintölailla ja asetettaisiin vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi.

Vartiosaari on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa luonto, saaristomaisema ja monimuotoinen merellinen huvilakulttuuri yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla.

Lisätietoja ja suojeluesitys Museoviraston verkkosivuilla: Vartiosaaren ainutlaatuinen kulttuuri- ja luonnonympäristö ei kestäisi kerrostalorakentamista.

Lentolaivue 36 sai havuseppeleen

Vuosaari-Seura laski itsenäisyyspäivänä havuseppeleen lentolaivue 36:n muistomerkille Ullaksenpuistossa. Talvisodassa toiminut Kallvikin lentolaivue koostui kellukkeilla varustetuista Blackburn Ripon -koneista, jotka toimivat tiedustelutehtävissä Suomenlahdella. Lentäjien majoitus oli järjestetty läheiseen Villa Barrdoftiin eli nykyiseen Kallahden Kesärantaan.

Joukko vuosaarelaisia yksityishenkilöitä perusti Lauri Volasen aloitteesta 2000-luvun alussa toimikunnan, jonka tarkoituksena oli saada aikaan muistomerkki kertomaan laivueen toiminnasta Vuosaaressa. Toimikunnassa olivat mukana puheenjohtaja Lauri Volasen lisäksi Torolf Lassenius, Jyrki Lohi, Heikki Riitaho ja Carl Stude.

Muistomerkin paikaksi valittiin yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa neuvotellen Ullaksenpuisto, jossa talvisodan aikana oli lentolaivueen huoltohalli. Muistokivi paljastettiin 18.10.2003, jolloin myös ilmavoimien Hornet-hävittäjä teki ylilennon kunnioittaen tapahtumaa.

Alakategoriat