Uutiset

Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin lautakuntakäsittelyssä

Vartiosaari havainne

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 1.12. Suunnitelmassa esitetään, että Vartiosaaresta rakennetaan tiivis saaristokaupunginosa, johon tulisi asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Joukkoliikenne hoidettaisiin raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan. Lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti kaava sisältää määräyksen, jonka mukaan kerrostalovaltaista asuinrakentamista ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä on tehty sitova päätös.

Kaavassa on siltayhteys myös Ramsinsalmen yli Vuosaareen, mikä mahdollistaa raitiotien jatkamisen myöhemmin Vuosaareen asti. Sillan kautta kulkisi myös keskustasta Vuosaareen johtava pyöräilybaana. Autoliikennettä Ramsinsalmen sillalle ei tulisi.

Yleiskaavaehdotus on nyt valmistunut

Kaavahdotus on nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016 muistutuksia ja lausuntoja varten. Yleiskaavan valmistelijat ovat tavattavissa Laiturin kaavapäivystyksissä.

Laiturilla voi tutustua yleiskaavaehdotukseen kolmisen metriä leveän kaavakartan avulla. Valmistelijat ovat paikalla keskustelemassa maanantaista torstaihin 30.11.–3.12. kello 16–18 sekä tiistaisin 8.12., 15.2., 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16–18. Laituri on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila osoitteessa Narinkka 2.

Yleiskaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä Laiturin lisäksi Virka Infossa (Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Aineistoihin voi tutustua myös verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä yleiskaavan verkkosivuilla www.yleiskaava.fi.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta 10.11.2015. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään viimeistään syksyllä 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.

Yleiskaavaehdotus ja valmisteluaineisto

Ison Kallahden veden laatu palautunut normaaliksi

Vuosaaren Ison Kallahden vesialue on toipunut nopeasti sitä kuormittaneesta jätevesivuodosta. Ympäristökeskus on tarkkaillut vedenlaatua tehostetusti viemärin ylivuodon tultua ilmi. Jätevesivuoto loppui keskiviikkona 11.11.

Ylivuodon aiheutti ympäristökeskuksen saamien tietojen mukaan viemärin tukkeutuminen sinne kuulumattomasta aineksesta. Isosta Kallahdesta otettiin vesinäytteitä 18.11. ja aboratoriotulosten mukaan veden hygieeninen laatu on palautunut hyväksi. Lahdessa voi jälleen uida normaalisti.

Kolme Helsingin malli -hanketta Vuosaareen

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kokouksessaan 10.10. niin sanotun Helsingin mallin mukaisista kehittämisavustuksista. Helsingin malli on uudenlainen, alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, jota pilotoidaan vuosina 2016–2018 Vuosaaren, Kaarelan, Jakomäen ja Maunulan kaupunginosissa.

Lautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.11. Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Lautakunnan ehdotuksen mukaan kaupunkibulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista selvitetään, miten rakentaminen bulevardien varrelle voidaan toteuttaa niin, etteivät liikenteen melu ja päästöt aiheuta asumiselle haittaa.

Vuorantaan avattiin vastaanottokeskus

Suomen Punainen Risti avasi 10.11. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen entiseen Hotelli Vuorantaan (Vilsandinkuja 4).

SPR järjesti keskustelutilaisuuden vastaanottokeskuksen avaamiseen liittyen 9.11. Vuorannassa. Tilaisuuden vetäjänä toimi Naapuruussovittelun keskuksen Miriam Attias. Paikalla kertomassa keskuksen perustamisesta sekä vastaamassa kysymyksiin olivat myös Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin järjestöpäällikkö Ari Hakala sekä tulevan vastaanottokeskuksen työntekijä. Yhteydenotot: spr.vuoranta@gmail.com.

Nuorten Big Band -konsertti täytti Vuosalin

Juniorbigband

Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen Nuorissa Itää -tapahtuma Vuotalon Vuosalissa 23.10. keräsi salin täydeltä innostunutta yleisöä seuraamaan Vuosaari Junior Big Bandin sekä Pop & Jazz Konservatorion Dream On Big Bandin riemukasta musisointia. Mukana tapahtumassa olivat myös Bobby Boys -jazzyhtye sekä Vuosaaren ala-asteen kuoro. Kuvassa Vuosaari Junior Big Band. Huilua soittaa orkesterin ohjaaja Stina Myllys. Kuva: Matti Pöhö.

Ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi päättäjien käsittelyyn

Yleiskaavaehdotus

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn tiistaina 6.10. Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavaehdotus on työstetty vuodentakaisesta luonnoksesta. Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan: Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille.

VP-RACE 2015

VPRace2015

Vuosaaren Purjehtijat järjesti VP-RACE 2015 juniorikisat purjehduksessa Vuosaaressa viikonloppuna 19–20.9. Lauantaina oli melkoinen aallokkokin ja puuskittaiset tuulet vaikeuttivat kilpailua. Jokunen purjevene kaatuikin, mutta turvaveneet valvoivat, että turvallisesti selvittiin.

Kilpailukanslian pomona oli Kari Lahti. Vuosaaren Purjehtijoiden päävalmentajana toimii maailmanmestari vuodelta 2008 Teemu Rantanen. Rantanen voitti kaikkien aikojen nuorimpana aikuisten sarjan purjehduksen Euroopan mestaruuden vuonna 2005. Toisen Euroopan mestaruuden hän saavutti 2007.

Yhtenä juniorinvalmentajana toimii Mira Harmoinen. Yhdistyksen puheenjohtaja on Tuomo Rantanen. Viikonlopun kilpailun tulokset löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: Vuosaaren Purjehtijat. Kuva: Matti Pöhö.

Alakategoriat