Uutiset

Vuosaaren hiihtoladuilla jo vilskettä

Hiihtoa 2016

Liikuntavirasto hoitaa Vuosaaressa hiihtolatuja Mustavuoressa, Meri-Rastilassa sekä Heteniityntien urheilukentän itäpuolella. Latujen reitit ja olosuhteet voi tarkistaa kätevästi Latureittipalvelusta, joka kertoo latujen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen. Kuvassa hiihtäjiä Mustavuoressa tammikuun puolivälissä. Kuva: Matti Pöhö.

Ilmanlaatua mitataan tänä vuonna myös Vuosaaressa

Helsingin ilmanlaatua mitataan tänä vuonna kahdessa uudessa paikassa: Vuosaaren satamassa ja Puistolassa. Uusilla mittauspisteillä selvitetään satama-alueen ja pientaloalueiden ilmanlaatua. Mittauksia tekee Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Satamatoiminnan vaikutuksista ilmanlaatuun saadaan tietoa Vuosaaren sataman mittausasemalta. Asemalla mitataan laivoista ja satamien liikenteestä syntyviä ilmansaasteita kuten pienhiukkasia ja rikkidioksidia.

Ilmanlaadun HSY:n uusilla ja pysyvillä mittausasemilla voi tarkistaa osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.

Vuosaaren keskustan työpajasta syntyi idealuonnoksia

Vuosaari havainne

Vuosaaren keskustan kehittämistä ideoitiin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä kaksipäiväisessä työpajassa Vuotalossa 21–22.10.

Työpajan ensimmäinen päivä tutustutti suunnittelijat alueeseen ja se huipentui asukastyöpajaan. Illan aikana kuutisenkymmentä vuosaarelaista poikkesi evästämässä kaupunkisuunnittelijoita.

Rastilan uusissa asunnoissa yhteiskäyttöautoja

VVO-yhtymän historian suurinta kohdetta aletaan rakentaa alkuvuodesta Rastilan metroaseman pohjoispuolelle. Yhteiskäyttöautopalvelua pilotoidaan 200 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon talossa. Kuuden yhteiskäyttöauton ansiosta uuden kerrostalon ja naapuriin, Retkeilijänkatu 1:een, parhaillaan rakennettavan asuinkerrostalon autopaikoista osa voidaan jättää rakentamatta.

Museovirasto esittää Vartiosaaren suojelua

Kaupunki on laatimassa Vartiosaareen osayleiskaavaa, jolla tavoitellaan saaren muuttamista 7000 asukkaan lähiöksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.12. äänestyksen jälkeen äänin 7–2 alueen osayleiskaavaehdotuksen.

Museovirasto esittää nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että koko Vartiosaari suojeltaisiin rakennusperintölailla ja asetettaisiin vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi.

Vartiosaari on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa luonto, saaristomaisema ja monimuotoinen merellinen huvilakulttuuri yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla.

Lisätietoja ja suojeluesitys Museoviraston verkkosivuilla: Vartiosaaren ainutlaatuinen kulttuuri- ja luonnonympäristö ei kestäisi kerrostalorakentamista.

Lentolaivue 36 sai havuseppeleen

Vuosaari-Seura laski itsenäisyyspäivänä havuseppeleen lentolaivue 36:n muistomerkille Ullaksenpuistossa. Talvisodassa toiminut Kallvikin lentolaivue koostui kellukkeilla varustetuista Blackburn Ripon -koneista, jotka toimivat tiedustelutehtävissä Suomenlahdella. Lentäjien majoitus oli järjestetty läheiseen Villa Barrdoftiin eli nykyiseen Kallahden Kesärantaan.

Joukko vuosaarelaisia yksityishenkilöitä perusti Lauri Volasen aloitteesta 2000-luvun alussa toimikunnan, jonka tarkoituksena oli saada aikaan muistomerkki kertomaan laivueen toiminnasta Vuosaaressa. Toimikunnassa olivat mukana puheenjohtaja Lauri Volasen lisäksi Torolf Lassenius, Jyrki Lohi, Heikki Riitaho ja Carl Stude.

Muistomerkin paikaksi valittiin yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa neuvotellen Ullaksenpuisto, jossa talvisodan aikana oli lentolaivueen huoltohalli. Muistokivi paljastettiin 18.10.2003, jolloin myös ilmavoimien Hornet-hävittäjä teki ylilennon kunnioittaen tapahtumaa.

Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin lautakuntakäsittelyssä

Vartiosaari havainne

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 1.12. Suunnitelmassa esitetään, että Vartiosaaresta rakennetaan tiivis saaristokaupunginosa, johon tulisi asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Joukkoliikenne hoidettaisiin raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan. Lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti kaava sisältää määräyksen, jonka mukaan kerrostalovaltaista asuinrakentamista ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä on tehty sitova päätös.

Kaavassa on siltayhteys myös Ramsinsalmen yli Vuosaareen, mikä mahdollistaa raitiotien jatkamisen myöhemmin Vuosaareen asti. Sillan kautta kulkisi myös keskustasta Vuosaareen johtava pyöräilybaana. Autoliikennettä Ramsinsalmen sillalle ei tulisi.

Yleiskaavaehdotus on nyt valmistunut

Kaavahdotus on nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016 muistutuksia ja lausuntoja varten. Yleiskaavan valmistelijat ovat tavattavissa Laiturin kaavapäivystyksissä.

Laiturilla voi tutustua yleiskaavaehdotukseen kolmisen metriä leveän kaavakartan avulla. Valmistelijat ovat paikalla keskustelemassa maanantaista torstaihin 30.11.–3.12. kello 16–18 sekä tiistaisin 8.12., 15.2., 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16–18. Laituri on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila osoitteessa Narinkka 2.

Yleiskaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä Laiturin lisäksi Virka Infossa (Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Aineistoihin voi tutustua myös verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä yleiskaavan verkkosivuilla www.yleiskaava.fi.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta 10.11.2015. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään viimeistään syksyllä 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.

Yleiskaavaehdotus ja valmisteluaineisto

Alakategoriat