Uutiset

Onko Sinulla muistoja Vuosaaresta 50 vuoden takaa?

Vuosaari kaupunginosana täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Myös Vuosaari-Seura viettää viisikymppisiään. Juhlavuoden kunniaksi seura kerää asukkaiden muisteloita vuosien takaa. Toukokuun alussa ilmestyvään Vuosaari-lehden juhlaliitteeseen kootaan asukkaiden muisteluja elämästä Vuosaaressa 60- ja 70-luvuilla.

Kirjoita meille lyhyesti ja napakasti muistosi ja lähetä ne sähköpostilla 1.4. mennessä seuran puheenjohtajalle anja.hinkkanen@gmail.com. Muistathan laittaa viestiin yhteystietosi.

Muistelot julkaistaan kirjoittajan nimellä. Mikäli mainitset kirjoituksessasi muita henkilöitä nimeltä, muista kysyä lupa nimen julkaisemiseen tai käytä fiktiivisiä nimiä. Vaikka kaikki muistelut eivät mahtuisi lehteen, ne arkistoidaan ja ovat luettavissa Sjökullan torpalla.

Musiikki ja tarinointi yhdistyvät konserttisarjassa

Klassisen musiikin ja sitä kommentoivan tarinoinnin yhdistelmällä on pitkät perinteet. Vuotaloon on räätälöity uusi mielenkiintoinen Vastauksia musiikista -sarja, jossa voi kokea hauskoja tuokioita musiikin ja keskustelun parissa. Tätä et koe muualla kuin Vuotalossa!

Sarjan vieraina nähdään perjantaina 26.2. dekkarikirjailija Leena Lehtolainen ja perjantaina 15.4. tuottaja Heikki Kahila. Iltoja isännöi nykytelevisiomies, toimittaja Matti Toivonen. Livemusiikista vastaa viulisti Jani Lehtonen vaihtuvalla kokoonpanolla.

Luonnonhoidon työt käynnistyvät Mustavuoressa

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan helmikuussa 2016. Työt perustuvat yleisten töiden lautakunnan 26.1.2016 hyväksymään Mustavuoren hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Mustavuoren alueesta 55 prosenttia on suojelussa ja näillä alueilla ei tehdä toimenpiteitä. Myös suojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat luontokohteet on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle. Toimenpiteet kohdistuvat jo aiemmin hoidon piirissä olleille metsäalueille. Näitä ovat mm. aikanaan istutetut taimikot, jotka ovat kehittyneet nyt ylitiheiksi nuoriksi metsiksi. Lisäksi toimenpiteitä tehdään mm. jo aiemmin kertaalleen harvennetuissa metsissä, jotka ovat jälleen harvennustarpeessa.

Luonnonhoidon tavoitteena on rakennusviraston mukaan pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla kiinnitetään erityistä huomiota ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Metsiköitä hoidetaan etupäässä harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti reittien lähistöltä.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuusohjelman pääperiaatteita.

Yhteensä 86 prosenttia alueesta jää kokonaan luonnontilaan. Toimenpidekuvioille jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennushakkuita. Hoitotoimista tiedotetaan ulkoilijoille tiedottein sekä maastotauluin. Luonnonhoitosuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston verkkosivujen kautta: Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma.

Työn johto: vastaava luontomestari Kari Vuosalmi STARA, 09 310 788 04, kari.vuosalmi@hel.fi

Töiden tilaus ja työn valvonta: metsävastaava Vesa Koskikallio HKR, 09 310 38452, vesa.koskikallio@hel.fi

Suunnittelu: metsäsuunnittelija Antti Siuruainen HKR, antti.siuruainen@hel.fi

Vuosaari-lehti palkittiin

Vuoden vuosaarelainen 2015

Vuosaari-lehti sai Vuoden vuosaarelainen 2015 -palkinnon. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 21.1.2016 Vuotalon Pokkari-kahvilassa. Vuoden vuosaarelaiseksi valitseminen on tunnustus erityisen ansiokkaasta toiminnasta Vuosaaren ja vuosaarelaisten hyväksi. Palkinto jaettiin nyt 24. kerran.

Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1992. Ensimmäisen Vuoden vuosaarelainen –tittelin sai silloinen Vuosaari-lehden päätoimittaja Esko Honkanen. Vuosien varrella palkinnon ovat saaneet monet aktiivitoimijat kuten Seppo Tirkkonen (1994), Eero Hildén (2010), Matti Suomela, (2005) Anja Hinkkanen (2012) ja Riina Dursun (2014).

Vuosaari-lehdellä on muutenkin syytä juhlaan. Lehti täytti 50-vuotta 4.11.2015.

 

Kuvassa Vuosaari-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Heikki Hurtta sekä palkitut: Vuosaari-lehden päätoimittaja Eero Honkanen ja toimittajat Aku ja Antti Honkanen.

Kuva: Matti Pöhö

Vuosaaren hiihtoladuilla jo vilskettä

Hiihtoa 2016

Liikuntavirasto hoitaa Vuosaaressa hiihtolatuja Mustavuoressa, Meri-Rastilassa sekä Heteniityntien urheilukentän itäpuolella. Latujen reitit ja olosuhteet voi tarkistaa kätevästi Latureittipalvelusta, joka kertoo latujen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen. Kuvassa hiihtäjiä Mustavuoressa tammikuun puolivälissä. Kuva: Matti Pöhö.

Ilmanlaatua mitataan tänä vuonna myös Vuosaaressa

Helsingin ilmanlaatua mitataan tänä vuonna kahdessa uudessa paikassa: Vuosaaren satamassa ja Puistolassa. Uusilla mittauspisteillä selvitetään satama-alueen ja pientaloalueiden ilmanlaatua. Mittauksia tekee Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Satamatoiminnan vaikutuksista ilmanlaatuun saadaan tietoa Vuosaaren sataman mittausasemalta. Asemalla mitataan laivoista ja satamien liikenteestä syntyviä ilmansaasteita kuten pienhiukkasia ja rikkidioksidia.

Ilmanlaadun HSY:n uusilla ja pysyvillä mittausasemilla voi tarkistaa osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.

Vuosaaren keskustan työpajasta syntyi idealuonnoksia

Vuosaari havainne

Vuosaaren keskustan kehittämistä ideoitiin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä kaksipäiväisessä työpajassa Vuotalossa 21–22.10.

Työpajan ensimmäinen päivä tutustutti suunnittelijat alueeseen ja se huipentui asukastyöpajaan. Illan aikana kuutisenkymmentä vuosaarelaista poikkesi evästämässä kaupunkisuunnittelijoita.

Rastilan uusissa asunnoissa yhteiskäyttöautoja

VVO-yhtymän historian suurinta kohdetta aletaan rakentaa alkuvuodesta Rastilan metroaseman pohjoispuolelle. Yhteiskäyttöautopalvelua pilotoidaan 200 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon talossa. Kuuden yhteiskäyttöauton ansiosta uuden kerrostalon ja naapuriin, Retkeilijänkatu 1:een, parhaillaan rakennettavan asuinkerrostalon autopaikoista osa voidaan jättää rakentamatta.

Alakategoriat