Uutiset

Luento Rastilan kartanon historiasta

Rastila1698

Keitä olivat Hans Henrik Soldan, Johan Willig ja Ingrid Nobel? Rastilan eli Rastbölen kartano muodostui 1600-luvun puolivälissä ja suurimmillaan siihen kuului iso osa Vuosaaren länsiosasta. FM Matti Lipponen luennoi aiheesta Vuotalon Vuosalissa tiistaina 7.2. klo 14. Järj. Työväenopisto.

Asukastilaisuus Vuosaaren terveysaseman tilanteesta

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan kanssa Vuosaaren terveysaseman tilannetta käsittelevän asukastilaisuuden Vuosaaren ala-asteen juhlasalissa keskiviikkona 25.1. klo 18–20. Tervetuloa!

Vuosaaren terveysasema uudistui ja ruuhkaantui

Vuosaaren terveysasema on ottanut uuden terveys- ja hyvinvointikeskus -palvelumallin käyttöön. Samalla aukioloajat laajenivat eli terveysasema on nyt auki maanantaista perjantaihin kello 7–20.

Terveysaseman asiakkaille on nyt tarjolla yksi palvelunumero. Kun asiakas ottaa yhteyttä terveysasemalle, hän saa nimetyn ammattilaisen, joka toimii yhteyshenkilönä ja koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiiviimmin yhteistyötä asiakkaiden hyväksi.

Aukioloaikojen laajentuessa asiakkaat voivat sopia vastaanottoaikoja myös varhaiseksi aamuksi kello 7−8 tai illaksi kello 16−20.

Uudistukset ovat aiheuttaneet alkuvaiheessa huomattavaa ruuhkaa terveysaseman palveluihin. Uudistukseen liittyy myös se, että osa palveluista löytyy jatkossa eri paikasta kuin aiemmin, joten asiakkaan kannattaa seurata opasteita paikan päällä.

Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on valmistunut

M R Havainne

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria ja 1990-luvun alussa rakennettua kerrostaloaluetta sekä asuinalueen sisäisiä puistoalueita, eli Haruspuistoa, Pohjavedenpuistoa, Rysäpuistoa, Ole Kandelinin puistoa, Ison Kallahden puistoa ja osaa Ullaksenpuistosta sekä katualueita.

Kallvikinniementien uusia suunnitelmaluonnoksia nähtävillä

Rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Kallvikinniementiestä. Katusuunnitelman luonnoksiin voi käydä tutustumassa 19.–25.10. rakennusviraston asiakaspalvelussa osoitteessa Elimäenkatu 5 sekä verkossa. Lisätietoja: Kallvikinniementien suunnitelmaluonnokset esillä.

Kallvikintien reunustoilla tehdään kasvillisuuden hoitotöitä

Vuosaaren Kallvikintien ympäristössä tehdään kasvillisuuteen kohdistuvia ylläpitotöitä loka-marraskuussa. Työn kohteina ovat Kallvikintien katuistutukset sekä kadun viereiset metsäiset suojaviheralueet.

Toimenpiteitä tehdään lähes koko Kallvikintiellä, sekä metsäisillä reunavyöhykkeillä että katujen väli- ja keskikaistaleilla. Istutuksien ennallistamiseksi välikaistojen istutuksia poistetaan tai yksinkertaistetaan ja palautetaan nurmipintaisiksi.

Kallahden merenrantaniityn maisemaa avataan

Vuosaaressa sijaitseva Kallahden rantaniitty on Helsingin oloissa poikkeuksellisen laaja luontaisesti avoin merenrantaniitty. Suojeltu niitty on kuitenkin vähitellen pienentynyt metsittymisen vuoksi.

Kouluille uudet nimet

Vuosaaressa on 1.8. 2017 alkaen neljä yhtenäistä suomenkielistä peruskoulua. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 4.10. 2016 uusille yhdistyville kouluille nimet.

Vuosaaren ja Mustakiven ala-asteen kouluista sekä Tehtaanpuiston yläasteen koulusta yhdistyvän koulun nimeksi päätettiin Puistopolun peruskoulu.

Kallahden peruskoulusta sekä Meri-Rastilan ala-asteen koulusta yhdistyvän koulun nimeksi tuli Merilahden peruskoulu.

Heteniityn ala-asteen koulusta ja Vuosaaren peruskoulusta yhdistyvän koulun nimi on tulevaisuudessa Vuoniityn peruskoulu.

Vuosaaren neljäs suomenkielinen peruskoulu olisi edelleen nimeltään Aurinkolahden peruskoulu. Lisäksi Vuosaaressa toimii ruotsinkielinen Nordsjö lågstadieskola.

Alakategoriat