Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005