Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005

 

Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanotto

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005