Vuosaari-Seura Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2016

 

1. Vuosaari-Seura 50 vuotta vuosaarelaisten asialla 

Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten hyväksi, jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä ja yhteisöllinen paikka. Järjestämme monipuolista vapaa-ajanohjelmaa, joka tuo yhteen eri- ikäiset ja eritaustaiset vuosaarelaiset. Vaikutamme kuntapäättäjiin, viranomaisiin ja palveluntarjoajiin Vuosaarta koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Teemme kotiseututyötä myös ruohonjuuritasolla mm. ylläpitämällä Sjökullan torppaa Ison Kallahden kainalossa. 

Yksi seuran tärkeistä tehtävistä on vahvistaa kaupunginosamme tunnettuutta ja mainetta. Pidämme Vuosaaren lippua korkealla, jotta kaikki asukkaat voisivat olla ylpeitä kotiseudustaan. Olemme mukana tuomassa Vuosaareen iloista kaupungin sykettä samalla kun vaalimme Vuosaarta Helsingin merellisimpänä ja vihreimpänä kaupunginosana.

Yhteishengen vahvistaminen on Vuosaari-Seuran tehtävä myös silloin, kun nopeasti kehittyvä kaupunginosa kohtaa kasvukipuja. Haluamme vaalia vuoropuhelua, hakea yhteistä säveltä ja löytää positiivisia ratkaisuja.

Vuosi 2016 oli 50-vuotisjuhlavuosi niin seurallemme kuin Vuosaaren kaupunginosalle: Vuosaari-Seura rekisteröitiin 17.5.1966 ja Vuosaari liitettiin Helsingin maalaiskunnasta Helsinkiin 1.1.1966. 

2. Seuran hallitus ja muu hallinto

Seuran kevätkokous pidettiin 26.4. Sjökullan torpalla ja syyskokous 23.11. Ravintola Solvikissa.

Hallitukseen kokoonpano oli vuonna 2016 seuraava:
Anja Hinkkanen (puheenjohtaja), Eero Hildén (varapuheenjohtaja), Anna-Maija Virta (sihteeri), Petri Lahtinen, Kari Loman, Stefan Loman, Matti Pöhö, Hanna-Kaisa Siimes ja Arja Sääksmäki (taloudenhoitaja).

Käytännön toimintaa ohjattiin seuraavien toimikuntien ja työryhmien kautta (suluissa päävastuullinen henkilö):

Kulttuuri- ja kotiseututoimikunta (Anja Hinkkanen)

Ympäristö- ja maankäyttötoimikunta (Matti Lipponen)

Tiedotus- ja nettitoimikunta (Hanna-Kaisa Siimes)

Taloushallintotoimikunta (Arja Sääksmäki)

Sjökulla-toimikunta (Anna-Maija Virta)

Retkitoimikunta (Matti Pöhö)

Palstaviljelytoimikunta (Kari Loman)

Nuorisotoimikunta (Stefan Loman)

Seura on ollut mukana Vuosaari-toimikunnassa, joka jatkoi vuoden 2013 Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta. Vuosaari-Seuran edustajana toimikunnassa olivat Matti Lipponen ja Stefan Loman.

Vuosaari-Seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan, Suomen Kotiseutuliiton ja Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n jäsen. Hallituksen jäsenet osallistuivat Helkan työryhmiin, seminaareihin, yhteistyöneuvotteluihin ja virallisiin kokouksiin.

Seura on vahvasti verkottunut. Yhteistyökumppaneitamme olivat vuonna 2016 edellä mainittujen lisäksi mm. Vuosaari-Säätiö, Vuotalo, Vuosaaren seurakunta sekä vuosaarelaiset yhdistykset, järjestöt, asukastalot, koulut, kulttuuritoimijat ja yritykset.

3. Seuran jäsenistö ja talous

Vuosaari-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 497. Näistä henkilöjäseniä oli 482 ja kannatusjäseniä 15. Jäsenrekisteriä hoidetaan FloMembers-järjestelmällä. Jäsenrekisteriä hoiti taloudenhoitaja Arja Sääksmäki.

Henkilöjäsenmaksu oli 15 €, yritys- ja kannattajajäsenmaksu 50 €.

Seuran talous on vakaalla pohjalla ja hallintoa on hoidettu vastuullisesti. Seuran kirjanpidon hoiti Yrityspalvelu Toimex Ky. Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Eija Loukoila, varalla Petri Parrukoski ja Ilkka Sulanto.

4. Seuran toiminta

4.1 Sjökullan torppa

50-vuotissyntymäpäivien myötä Sjökullan torpan toiminta oli ennätyksellisen vilkasta ja monipuolista. Torpalla järjestettiin 75 tilaisuutta, mikä oli viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Poimintoja torpan tapahtumista on koottu kohtaan 4.3. Lisäksi torppaa vuokrattiin myös ulkopuolisten yksityishenkilöiden ja yritysten käyttöön.

Torpan kunnostus jatkui talkootyön muodossa, minkä lisäksi Rastilan Rakennushuolto Oy remontoi WC- tilan. Kaupungin Lähiöprojektin kautta torpan pihapiiriin saatiin muotoilija Päivi Raivion suunnittelemia viljelylaatikoita.

Sjökulla-toimikuntaa johti Anna-Maija Virta ja tilavuokraukset hoiti Petri Lahtinen. Torpan sähkösopimus on tehty Helsingin Energian kanssa, vesisopimus Helsingin Veden kanssa ja vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutuksesta.

4.2 Ympäristö- ja maankäyttöasiat

Vuosaari-Seuraa arvostetaan osaavana ja aktiivisena edunvalvojana. Kaupunginosamme on ollut usean vuosikymmenen ajan voimallisen uudisrakentamisen ja kehittämisen kohteena. Seurassa toimii kokeneita vaikuttajia, jotka paneutuvat asiantuntevasti ympäristö- ja maankäyttökysymyksiin. Seura luotaa asukkaiden näkemyksiä ja muodostaa kaupunginosayhdistyksen kannan rakentamista, julkisia palveluita, liikennettä, turvallisuutta ja luontoarvoja koskeviin kysymyksiin. Käymme tiivistä vuoropuhelua päätöksenteon eri tasoilla ja eri suuntiin. Yleisötilaisuuksien muodossa tuomme yhteen kaupungin päättäjiä, kehittäjiä ja asukkaita.

Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmän vetäjänä toimi Matti Lipponen. Työryhmä on Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan yhteinen elin. Sen jäseniä oli mukana myös Helkan yleiskaavatyöryhmässä sekä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä, jonka päämääränä on uuden kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin.

Sjökullan torpan kunnostus vuosaarelaisten yhteiseksi asukastaloksi on Vuosaari-Seuran lähihistorian kunnianhimoisimpia voimainponnistuksia ja yhteishengen osoituksia. Seura pelasti torpan purkutuomion alta 2010-luvun alussa ja käynnisti sen kunnostuksen pitkälti jäsenten ja paikallisten asukkaiden talkootoiminnan pohjalta. Näin saatiin pelastettua 160- vuotias kalastajatorppa, joka edustaa Vuosaaren vanhinta jäljellä olevaa rakennuskantaa.

Vuosaari-Seura antoi vuoden 2016 aikana seuraavia lausuntoja ja kannanottoja:

Yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa:
Muistutus yleiskaavaehdotuksesta 28.1.2016
Mielipide Neitsytsaarentie 28 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 11.2.2016
Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavahankkeen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8.5.2016
Lausunto Vuosaaren keskustan suunnitelmista 21.7.2016
Lausunto Meri-Rastilan kaupunkiuudistushankkeesta 29.7.2016
Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta 18.12.2016

Yhdessä edellisten sekä Puotila-Seuran kanssa:
Kannanotto Rantakiventien koulun purkamisasiasta 30.10.2016

Yhdessä Kallahden Kylän ja Pro Meri-Rastilan kanssa: Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto 15.10.2016

Yhdessä 19 muun helsinkiläisen kaupunginosa- ja luontoyhdistyksen kanssa: Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä 4.9.2016

Yllä olevat kannanotot ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot. Niitä esiteltiin myös Vuosaari-lehdessä ja seuran järjestämissä asukastapahtumissa. Virallisen lausuntoväylän ohella toimikunnan jäsenet olivat myös suoraan yhteydessä kaupunginsuunnittelulautakunnan jäseniin sekä muihin avainhenkilöihin.

4.3 Yleisötilaisuudet, jäsentapahtumat, retket

illanviettoja, Vuosaari-tietoiskuja, konsertteja, kaupunkikulttuuria ja kotiseutuhistoriaa jäsenten

toiveiden mukaisesti. Kaiken kaikkiaan seuran toiminnan äärellä oli eri muodoissaan tuhansia ihmisiä.

50-vuotissyntymäpäiväänsä viettäneen Vuosaari-Seuran toiminta oli poikkeuksellisen laajaa ja kunnianhimoista. Juhlavuosi toteutettiin vuosaarelaisella yhteishengellä ja mittaamattomalla talkootyöllä.

Pyrimme tavoittamaan kattavasti kaikki vuosaarelaiset asukasryhmät tarjoten kaikille mahdollisuuden tulla mukaan juhlimaan kotisaarta. Vuoden aikana järjestettiin kymmeniä tilaisuuksia sekä huvin että hyödyn merkeissä. Tarjolla oli

Pvm
Tapahtuma
1.1.
Vuosaari liitettiin päivälleen 50 vuotta sitten Helsingin kaupunkiin. Seura sytytti viisi symbolista kynttilää Ilveskorven muistomerkillä.
6.1.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla loppiaisen merkeissä. ”Unelmieni Vuosaari” -näyttely lasten piirroksista.
5.3.
Tullaan tutuksi -päivä kauppakeskus Columbuksessa. Paikalla oli 21 yhteisöä esittelemässä toimintaansa. Tietokirjailija Jyrki Lohi esitteli uutta Vuosaari-kirjaansa. Fliku ry:n tanssivoimistelijat ja Stadin Slangi ry:n kuoro esiintyivät.
20.3.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla; Lea Purhosen Vuosaari-aiheinen postikortti-näyttely
16.4.
Linturetki Uutelaan yhteistyössä Helsyn kanssa Paul Segersvärdin opastuksella
21.4.
Riihimäen senioriopettajien vierailu Vuosaaressa
24.4.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla. Erkki Ikonen esitelmöi Suomenlahden lohikantojen ja lohenkalastuksen kehityksestä 1900-luvun alkupuolelta alkaen.
1.1.-30.4.
Matti Pöhön luontoaiheisten Vuosaari-valokuvien näyttely Lähiöasemalla. Pitkin juhlavuotta oli esillä myös Juhani Greinertin kokoama Vuosaari-aiheinen valokuvasarja.
4.5.
Vuosaari 50 vuotta -esitelmä Päiväkummun Myötätuulen asukkaille
12.5.
Vuosaari 50 vuotta -tilaisuus Vuosaaren kirkolla
14.5.
Perinteinen Vuokko-retki Mustavuoreen yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa
17.5.
50-vuotisjuhlalounas Ravintola Mainingissa kaupungin päättäjien kanssa
17.5.
50-vuotisjuhlan kutsuvierastilaisuus Ravintola Mainingissa. Paikalla vuosaarelaisia vaikuttajia sekä paikallisten järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden edustajia.
19.5.
Mustavuori-retki yhdessä Lähiöaseman kanssa, teemana alueen luonto ja historia
21.5.
Vuosaari-opastus Tampereen Pyhäjärvi-Seuralle
26.5.
Suvilinnun laulajaiset Kanavanrannassa yhteistyössä Aurinkolahti-Seuran kanssa
12.6.
Sjökullan puutarhajuhlat jäsenille
Heinä-elo
Seitsemät Avoimet ovet Sjökullan torpalla; popup-kahvila
18. ja 23.8.
Vuosaaren arkipalveluiden esittelytilaisuus maahanmuuttajavanhemmille Kallahden nuorisotalossa
20.21.8.

Vuosaari-Seuran organisoimat perinteiset Kesäjuhlat. Lohikäärmepuistossa oli kävijöitä noin 2 000. Lisäksi ohjelmaa Ravintola Mainingissa, Vuosaaren kirkolla, Sjökullan torpalla sekä vaellus Ramsinniemeen. Vuosaaren Vuokko -tunnuksen sai Senja Stjernberg.

27.8.
Vuosaari-Seura yhteistyökumppanina kaupungin nuorisoasiainkeskuksen järjestämissä Nuorten katufestareissa. Yleisömäärä lähes 3 000.
30.8.
Elinkeinoelämän edustajia Vuosaari-Seuran vieraana, Vuosaari-esittely markkinointijohtajille
9.-11.9.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, teemana ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”. Sjökullassa viisi koululuokkaa sekä Suomen valokuvataiteen museon järjestämä kuvaprojisointi. Villa Ullaksessa Carita Ullman kertoi Ulmasen torpalla asuneista esivanhemmistaan.
15.9.
Vuosaari-Seuran ja Lähiöaseman luontoretki Mustavuoren lehtoon sekä Porvarinlahden luontokohteisiin
27.9.
Vuosaari-luento sekä valokuvia ja grafiikkaa Olivia-kerhohuoneella
8.10.
Vuosaari-esitelmä Finnlines-laivalla
13.10.
Vuosaari-Seuran ja Lähiöaseman ruskaretki Vuosaaren huipulle
15.10.
Vasily Belolyn Ilveskorpi-näyttely Lähiöasemalla ja Ilveskorpi-kävely; asiantuntija Jyrki Lohi
16.10.
Laulu Suomelle -konsertti Merimieskirkossa
18.10.
Vuosaari-esitelmä asukastalo Kulkurissa
21.10.
Nuorissa Itää -konsertti Vuosalissa
22.10.
Yhteislaulua Vuotalolla
22.10.
Vuosaari 50 vuotta -gaalailta Vuotalossa
23.-31.10.
Vuosaari-aiheinen valokuvanäyttely vuosaarelaisten kotialbumeista Vuosaaren kirjastossa
26.10.
Haagan martat seuran vieraana
27.10.
Vuosaaren luonto- ja historiatietoa Lähiöasemalla
29.10.
Kulttuuritori kauppakeskus Columbuksessa. Mukana Vuosaari-Seuran lisäksi Vuosaaren kirjoittajat, Aurinkomartat, Vuosaaren Eläkeläiset, Sydänyhdistys, Vuosaaren seurakunnan
 
Näppärät, viiden puoleen osastot sekä muutamia yrittäjiä. Vuosaaren kirjoittajat esittelivät tuotantoaan, Vuo-Veikot ja Discantus Sisters esiintyivät.
4.12.
Avoimet ovet Sjökullan torpalla; teemana jouluperinteet
6.12.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto Sjökullassa ja seppeleenlasku talvisodan lentäjien muistokivelle Ullaksen puistossa
11.12.
Vuosaaren Joulupolku. Vuosaari-Seuran teemana ”Onnea Vuosaari 50 vuotta!”.
17.12.
Joulumyyjäiset Columbuksessa. Laulupelimanniyhtye Sakarat esiintyi.
Muuta
Vuoden aikana järjestettiin runsaasti talkoita ja mm. siivouspäivä Pohjois-Vuosaaren alueella. Kaupunkipolkujen päivitys käynnistettiin.

4.4 Viljelypalstatoiminta

Palstaviljely on kirjaimellinen esimerkki Vuosaari-Seuran ruohonjuuritason toiminnasta. Palstatoiminta on tehokkaasti organisoitua ja maa-ala huolella hoidettua. Fallpakan ja Porslahdenpuiston palstojen suosio on jatkanut kasvuaan jonoiksi asti.

Vuosaari-Seura vuokraa viljelypalstoja Fallpakan ja Porslahden alueelta. Vetäjinä palsta-alueilla toimivat Raili Sulanto Fallpakassa ja Kari Loman Porslahdessa. Noin 1⁄2 aarin ja 1 aarin palstoja on vuokralla yli 500. Viljelytoiminta kasvattaa suosioita jatkuvasti, mikä näkyy ajoittain myös palstajonoissa. Käytännön vuokraustoiminnasta vastasi Meri-Vuosaaren työttömät ry.

Palstatoimikunta tiedotti viljelijöitä sähköpostilla sekä ilmoitustaulujen kautta. Vuoden alussa lähetettiin palstakirje kauden tärkeistä päivämääristä kuten palstainfopäivästä, talkoista ja syyspläjäyksestä. Keväällä järjestettiin infotilaisuus Albatrossin salissa 20.4. ja talkoot 23.4.

Palstatoimikunta opasti ja ohjasi viljelijöitä palstojen hoidossa. Se seurasi viljelyn käynnistymistä ja järjesti palstakatselmuksia. Palstat, joilla viljelyä ei ollut aloitettu, saivat huomautuksia. Ne, jotka huomautuksista huolimatta laiminlöivät viljelyn, irtisanottiin sääntöjen mukaan. Näin palstat saatiin vuokrattua edelleen uusille viljelijöille.

Menneenä viljelykautena kokeiltiin yhteistyötä mehiläiskasvattajien kanssa. Yhteistyötä tullaan jatkamaan tulevina kausina.

4.5 Vuosaaren kirjoittajat

Vuosaari-Seuran kirjallisuuspiirin ohjaajana toimi vuosaarelainen kirjailija Kaiho Nieminen. Kokouksia järjestettiin vuoden aikana kymmenen ja niihin osallistui tyypillisesti 1015 kirjallisuuden harrastajaa. Kirjoittajat lukivat itse tekemiään tekstejä kuten lyriikkaa, novelleja, kertomuksia ja pakinoita.

4.6 Viestintä

Tiedotus- ja nettitoimikuntaa veti Hanna-Kaisa Siimes. Toimikunta hallinnoi Vuosaaren omaa nettisivustoa Vuosaari.fi. Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin Vuosaari-lehdessä ja Vuosaari.fi-sivuilla sekä jäsenkirjeen kautta. Vuosaari -lehdessä numerossa 17/2016 julkaistiin seuran 50-vuotistaipaleesta kertova juhlaliite.

Vuoden aikana käynnistettiin myös Vuosaari-Seuran toiminta sosiaalisessa mediassa. Facebookissa toimittiin sekä Vuosaari-Seuran että Sjökullan torpan nimissä.

Vuosaari-Seuralle tehtiin uusi esite, jonka kuvitti Anssi Keränen.

4.7 Lahjoitukset ja huomionosoitukset

Vuosaari-Seura teki vuonna 2016 seuraavat lahjoitukset:

Avustus Sakarat-laulupelimanniyhtye 200 euroa

Kiven Taju -näyttely 100 euroa

Nuorten katufestarit 300 euroa􏰀

Fliku Team Gym -joukkue 200 euron stipendi

Vuosaari-Seura sai 50-vuotismuistamisia useilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. AurinkoMartat lahjoittivat seuralle omenapuun, joka istutettiin Sjökullan torpan pihapiiriin.

5 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen arvot ja toimintaperiaatteet istuvat luonnostaan Vuosaari-Seuran toimintaan. Seuralla on 50 vuoden kokemus aktiivisesta kansalaisvaikuttamisesta, jolla vaalitaan ympäristöarvoja, kestävää kaupunkisuunnittelua ja muuta vastuullista toimintaa tulevien sukupolvien hyväksi. Nyt olimme ensimmäisten kaupunginosayhdistysten joukossa tekemässä virallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

Vuosaari-Seura liittyi juhlavuonnaan ympäristöministeriön koordinoimaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jossa seuran yhteyshenkilönä oli Stefan Loman. Sitoumuksen mukaisesti seura on pitänyt esillä monipuolisia luontoarvoja mm. järjestämällä luentoja ja retkiä asiantuntijoiden avulla. Kotiseututyön kautta on herätetty vuosaarelaisia asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan yhteistä vastuuta ympäristöstä ja sen viihtyvyydestä.

Kestävä kehitys on lähtökohtana myös seuran harjoittamalle ympäristö- ja kaavavaikuttamiselle (lue tarkemmin lausunnoista ja kannanotoista kohdassa 4.2). Ruohonjuuritason ympäristötekoja on tehty myös palstaviljelyn muodossa.

6 Lähtökohdat Vuosaari-Seuran uudelle vuosikymmenelle

Vuosaari-Seura on avoin, innostunut, moderni ja kunnianhimoinen kotiseutujärjestö. Vaalimme 50 toimintavuoden tuomaa arvokasta perintöä kehittämällä vuosaarelaisille tärkeitä toimintamuotoja. Samalla katsomme tulevaisuuteen tuoden Vuosaareen myös uusia kaupunkikulttuurin ja -vaikuttamisen muotoja. Yhdessä Vuosaaren asukkaiden ja muiden yhteisöjen kanssa haluamme antaa parhaan panoksemme sen hyväksi, että kaupunginosamme kehittyy myös tulevien vuosikymmenien aikana entistä paremmaksi paikaksi elää.

Lisätiedot: www.vuosaari.fi