Vuosaari-toimikunta

Kevään ohjelmasta

Vuosaari-toimikunta kokoontui 17.1. Puistopolun peruskoululla. Toimikunnan terveys-, hyvinvointi- ja liikuntatyöryhmän vetäjä Timo Raittinen on yhdessä muun toimikunnan kanssa kokoamassa keskiviikkona 28.2. järjestettävän asukasillan ohjelmaa. Järjestelyissä ovat mukana HELPEn lisäksi mm. toimikunnan, soten, nuorisotoimen, koulujen ja Vuosaaren VPK:n edustajat.

Ohjelmasta todettiin, että siinä tulee olla vahvasti vuosaarelainen näkökulma sekä mahdollisuus ja riittävästi aikaa asukkaiden kysymyksille ja havainnointien esittämiseen. Nuorisonäkökulma on tarpeellista tuoda esiin, ja siksi tilaisuuteen on pyydetty mm. mukaan Vuosaaren tilanteen hyvin tunteva poliisi Susanna Mara. Päätettiin varautua myös oman tilaisuuden pitämiseen liikenneturvallisuudesta.

Vuosaari-toimikunnan uutisia

Vuosaari-toimikunta piti kevätkauden viimeisen kokouksensa 14.6. Punakiventien koululla. Tilaisuuden keskeinen keskustelun aihe oli lauantaina 2.9. Vuosaaren koululaisille järjestettävä harrastuksiin tutustumispäivä. Aiemmin harrastemessujen nimellä kulkenut tapahtuma tekee paluun uudistetulla konseptilla.

Vuosaari-toimikunnan uusia kuulumisia

Vuosaari-toimikunta järjesti tammikuussa Vuosaaren terveysaseman tilannetta kartoittavan asukasillan Vuosaaren ala-asteen koulussa. Tyytymätöntä väkeä tuli paikalle satamäärin. Ensimmäisessä toimikunnan kokouksessaan, joka pidettiin 9.3. Saseka-talossa todettiin, että tilanne on jossain määrin parantunut, mutta yhä edelleen on pahojakin ongelmia asialliseen hoitoon pääsyssä. Luvatut parannukset eivät vielä kaikilta osin toimi ja on sattumanvaraista, saako aikoja ja pääseekö lääkäriin.

Kaksi tärkeää asukastilaisuutta

Vuosaarelaisia on viime aikoina puhuttanut Vuosaaren terveysaseman ongelmat. Tästä syystä Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on järjestämässä yhdessä Vuosaari-toimikunnan kanssa asukastilaisuuden, joka pidetään keskiviikkona 25.1. kello 18–20 Vuosaaren ala-asteen koulussa osoitteessa Punakiventie 4.

Vuosaari-toimikunnan kuulumisia

Vuonna 1976 perustettu Vuosaaren asukastoimikunta käynnisti 1.1.2013 laajapohjaisen Vuosaari-toimikunnan kokoamisen tavoitteenaan saada mahdollisimman monipuolinen edustus vuosaarelaisia vaikuttamaan oman kaupunginosan asioiden hoitoon.

Syksyllä 2013 toimikunta aloitti Helsingin kaupungin demokratiapilottivuotensa yhdeksän muun kaupunginosan kanssa. Pilottivuoden jälkeen toimikunta päätti jatkaa kokoontumista ja on sen jälkeen järjestänyt mm. asukastilaisuuksia ja antanut yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa erilaisia, etenkin kaavoitusta koskevia lausuntoja.

Vuosaaren Katufestarit tulee – oletko valmis?

Nuorten tapahtuma Vuosaaren Katufestarit järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 27.8. klo 16–20 Vuosaaren Aurinkolahdessa.

Ajatus festareiden toteuttamisesta syntyi, kun vuosaarelaiset nuoret saivat osallistavan budjetoinnin kautta vaikuttaa, mihin Vuosaaren nuorisotyön budjettia käytetään. Toiveena on alusta asti ollut tuottaa hauska ja osallistava tapahtuma, joka edistää yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Vuosaaren kevään suurimmat haasteet

Vuoden ensimmäisessä Vuosaari-toimikunnan kokouksessa nousi päällimmäisiksi kevään haasteiksi kaksi merkittävää Vuosaaren hanketta, syksyllä pidettävä Katufestarit –tapahtuma ja jo pitkään suunnitteilla olleen Taiteiden talo –idean eteenpäin vieminen.

Katufestarit-hankeidea on lähtöisin nuorilta itseltään. Noin 38 000 asukkaan kaupunginosassa ei vastaavaa ole ennen järjestetty.

- Festari-ajankohta tullee olemaan syyskuun alussa. Ajatuksena on saada mukaan mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ja erilaisia toimijoita ja osanottajia eli yleisöä Vuosaaresta, muualta Helsingistä ja muilta lähialueilta, toimikunta kaavailee.

- Tarkoituksena on kulttuurin tuominen lähelle suurta yleisöä sekä tietysti myös Itä-Helsingin toimijoiden verkostoituminen.

Vuosaari-toimikunta aloitti syyskauden

Vuosaari-toimikunnan ensimmäisessä syksyn kokouksessa kuultiin Pekka Pirkkalan esitys Visit Vuosaari -hankkeesta. Hän kertoi, että yhteismarkkinointihankkeen kautta yritykset ja organisaatiot ovat halunneet tuoda esiin Vuosaaren vahvuudet ja lähteä kehittämään tutkimusten ja vallalla olevien trendien kautta palvelujen tarjontaa.

Tavoitteena on Vuosaaren tunnettuuden nostaminen ja erottuminen. Digitaalisuutta hyödyntämällä pyritään saamaan palvelut saataville yhden osoitteen (Visitvuosaari.fi) taakse. Vuosaarelaiset toimijat pitäisi saada sitoutumaan yhteiseen tekemiseen, jolloin palvelujen luominen ja tuotteistaminen olisi mahdollisimman monipuolista. Tätä kautta matkailun, liikunnan ja kulttuurin ympärille keskittyvä toimiva palvelukonsepti lisäisi alueen tuloja ja työpaikkoja.

Hakisitko avustusta taidehankkeellesi?

Vuosaari-toimikunnan viime kokouksessa vieraillut suunnittelija Sara Kuusi kertoi uutisia kulttuuritoimintaan liittyvästä Helsingin mallista. Mallin tarkoitus on edistää kultuurillista tasa-arvoisuutta Helsingin eri alueilla. Helsingin malli -ohjelmassa todetaan se tosiasia, että keskustan taidetarjonta houkuttelee yleisöä epätasaisesti ja se ei välttämättä ole lähiöasukkaiden helposti saavutettavissa. Kaupunki haluaakin nyt tasata myös näitä kulttuurin alueella näkyviä hyvinvointieroja. Ohjelman tavoitteen on vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä ja voivat kehittää toimintamallejaan.

Alakategoriat