Asukastilaisuuksia Vuosaaren aluesuunnitelmasta

0
635

Aluesuunnitelma

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Aurinkolahden, Keski-Vuosaaren, Kallahden, Meri-Rastilan ja Rastilan alueelle.

Nyt kaupunki järjestää suunnittelusta kaksi työpajamaista asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kesällä toteutetusta asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseista katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Tiistaina 27.11. klo 17.30–19.30 Merilahden koululla (Kallvikinniementie 1) aiheena ovat Vuosaaren aluesuunnitelma sekä uuden Ramsinranta IV asemakaavan osallistumis- ja arviointisuuunnitelma.

Keskiviikkona 12.12. klo 17.30–19.30 Vuosaaren lukiolla (Vuosaarentie 7) aiheena ovat Vuosaaren aluesuunnitelma sekä tietoa puistokummitoiminnasta.

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon- ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Suunnitelman laadinta aloitettiin asukaskyselyllä. Kysely oli avoinna 7.6.–7.7.2018 Maptionnaire -karttapalvelussa. Asukaskyselyn tuloksiin voi tutustua Vuosaaren aluesuunnitelman oman nettisivun alaosan linkeistä: Vuosaaren aluesuunnitelma.

Aluesuunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen, tavata suunnittelijoita ja antaa palautetta. Kaupunki tiedottaa tästä vielä erikseen keväällä 2019. Luonnos esitellään sitten kaupunkiympäristöautakunnalle ja valmis suunnitelma julkaistaan kesällä 2019.

Edellinen artikkeliKauneimmat joululaulut ja Sakarat Merimieskirkolla 8.12. ja 18.12.
Seuraava artikkeliRamsinranta IV asemakaavahanke käynnistyy