Asukastilaisuus Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavahankkeesta

0
522

Tehtaanpuiston koulun auditoriossa (Vuosaarentie 7) järjestetään torstaina 3.10. klo 18 kaikille avoin asukastilaisuus nyt taas ajankohtaisesta Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta. Kaavaehdotus esittää mittavaa kerrostalovaltaista rakentamista Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueelle.

Asukastilaisuuden järjestää Vuosaari-toimikunta osana kaupunginhallituksen valitsemaa Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta.

Meri-Rastilan länsirannan kaavaehdotus on tulossa lähiaikoina uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisevaan käsittelyyn. Viime vuoden lopulla lautakunta puolsi hanketta äänestyksen jälkeen. Kuntavaalien vaikutuksesta lautakunnan koostumus on kuitenkin muuttunut ja myös kaavahankkeen reunaehdot ovat päivittyneet.

Lautakunta päättää lokakuussa hankkeen jatkosta eli eteneekö kaavaehdotus edelleen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.

Kaavahankkeen tausta

Meri-Rastilan länsirannan kaavan tausta on monivaiheinen. Jo Yleiskaava 2002 merkitsi osan ulkoilualueen pohjoisosasta kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi. Keskeiset vuosaarelaisyhteisöt eli Vuosaaren asukastoimikunta (nykyisen Vuosaari-toimikunnan edeltäjä), Vuosaari-Seura ja Vuosaari-Säätiö puolustivat yleiskaavan valmisteluvaiheessa ulkoilualueen säilyttämistä nykyisellään lausunnoissaan. Myös monet muut paikallisyhteisöt sekä lukuisat yksityishenkilöt ottivat kantaa ulkoilualueen puolesta.

Jo vuonna 1951 perustettu alun perin Rastilan ulkoilualueena tunnettu viheralue koettiin hyvin tärkeäksi vuosaarelaisille ja myös lähikaupunginosien asukkaille.

Vuosaarelaisella asukasmielipiteellä ei ollut vaikutusta yleiskaavan kokonaisuuteen, vaikka lopullisen kaavan rakentamisesta vapaa rantavyöhyke levenikin hieman.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa yleiskaavan rajaama alue kuitenkin todettiin hankalasti rakennettavaksi ja ryhdyttiin valmistelemaan yleiskaavaa kumoavaa uutta osayleiskaavaa. Virastossa tutkittiin kolmea eri rakentamisvaihtoehtoa, joista kaikkein mittavinta esitettiin toteutettavaksi lautakunnalle.

Vuosaarelaisyhteisöjen yhteislausunto kannatti edelleen ulkoilualueen nykytilanteen säilyttämistä.

Vaihtoehtokaava

Meri-Rastilan aluefoorumin kautta muodostunut Pro Meri-Rastila pyysi syksyllä 2011 Helsingin designpääkaupunki 2012 -ohjelmaan kuulunutta OURCity-hanketta laatimaan vaihtoehtokaavan kaupunkisuunnitteluviraston kaavaluonnokselle. OURCity-työryhmän arkkitehdit ja arkkitehti-opiskelijat ideoivat nykyisen Meri-Rastilan jo rakennetun alueen tiivistämiseen perustuvan vaihtoehtokaavan, jossa ulkoilualue säilyisi edelleen viheralueena.

Ajatuksena oli aito harkittu täydennysrakentaminen ja alueen monipuolinen kehittäminen, kun kaupunkisuunnitteluvirasto taas esitti uuden erillisen Ranta-Rastilaksi nimetyn alueen rakentamista nykyisen Meri-Rastilan viereen luontoalueelle. Vaihtoehtokaava toimitettiin julkaistuna lautakunnalle ja sitä esiteltiin myös kaupunkisuunnitteluvirastolle. Vaihtoehtokaavan perusajatus oli olla avaus ja hahmotelma uudelle suunnittelulle, ei niinkään lopullinen valmis kaavaehdotus.

Vuoden 2012 keväällä lautakunta palautti kaupunkisuunnitteluviraston esittämän kaavan uudelleen valmisteluun, mutta hyväksyi vain hieman muutetun viraston kaavaehdotuksen saman vuoden joulukuussa toiseksi viimeisessä kokouksessaan äänin 5-4. Äänestyksessä vähemmistöön jääneet jäsenet kannattivat palautusta uudelleenvalmisteluun vaihtoehtokaavan pohjalta.

Tilanne nyt

Helsingin uuden yleiskaavan taustavalmistelu on nyt alkanut ja jo ensimmäiset julkiset materiaalit yleiskaavahankkeesta muuttavat myös Meri-Rastilan osayleiskaavan asemaa kokonaisuudessa. Yleiskaavan jo verkossa nähtävillä olevissa alustavissa visiokartoissa on koko Meri-Rastilan ulkoilualue sekä myös Ramsinniemi poistettu täysin Helsingin viheralueverkostosta.

Vaikka varsinainen yleiskaavaluonnos on vasta tekeillä – mutta viedään lautakuntakäsittelyyn jo ensi vuonna – on ilmeistä, että viimevuotinen lautakunnan päätös Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta muodostettiin osin jo nyt vanhentuneiden reunaehtojen perusteella. Viraston yhtenä argumenttina rakentamiselle nimittäin oli, että yli 80 % ulkoilualueesta säilyisi rakentamisen jälkeenkin viheralueena.

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee myös nyt toteuttavansa OURCity-vaihtoehtokaavan ideoiman Meri-Rastilan täydennysrakentamisen Meri-Rastilan länsirannan rakentamisen lisäksi eli täysin vastoin sen laatineiden arkkitehtien alkuperäistä vaihtoehtokaavan ajatusta.

Vuosaari-toimikunnan järjestämään asukastilaisuuteen on kutsuttu Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta kokonaisuudessaan ja kutsu tilaisuuteen on lähetetty myös valtuustoryhmille. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja keskustelemaan!

Edellinen artikkeliVuosaari-vaellus Sjökullasta Kuningattareen
Seuraava artikkeliTiina Heiskan näyttely Galleria Amassa vielä tämän viikon