Asukastilaisuus Vuosaaren kouluista

0
586

Vuosaaritoimikunnan Lapset ja nuoret -työryhmä järjesti asukastilaisuuden maanantaina 18.11. Tehtaanpuiston koululla. Paikalle saapui noin 60 vuosaarelaista. Harmillista oli, että samalle viikolle osui kolme peräkkäistä vanhemmille tarkoitettua infoiltaa. Tilaisuuden avasi kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara, joka toimii aktiivisesti myös Vuosaari-toimikunnassa.

Vanhemmat ja kouluvalinnat, Sonja Kosunen

Ensimmäinen alustaja oli tutkija Sonja Kosunen, joka on haastatellut tutkimustaan varten noin 100: aa espoolaisvanhempaa. Hän viittasi myös puheenvuorossaanVenla Berneliuksen väitöskirjaan ”Eriytyvät kaupunkikoulut”, jossa on tutkittu helsinkiläisten peruskoulujen eroja ja oppilasvalintoja.

Väestörakenne vaikuttaa ja kaupungeissa on havaittavissa ilmiö, jossa noin puolet lapsista käy ala- ja yläasteen omassa lähikoulussaan. Maaseudulla lähikoulun valitsee useampi vanhempi. Vaikka peruskoululaki mahdollistaa vanhemmille koulun valinnan, niin 50% ala-asteen vanhemmista ja 70% yläasteen vanhemmista haluaisivat vielä lisätä valinnan mahdollisuutta, koska rajoituksiakin on tullut vastaan.

Esim. Ranskassa ja Englannissa kouluvalinnan kytkeytyvät yhteiskuntaluokkiin ja valintaan liittyy rahoitus, Suomessa usein määräävä tausta on vanhempien koulutustaso, jolloin nousevat esiin erot vanhempien valmiuksissa valintoihin. Heikoin oppimistulos on niillä kouluilla, joita ei valita. Kansainvälisen näytön perusteella riskinä voi olla lähtökohdiltaan ei-valittujen koulujen kasautuva heikkeneminen. Usein ”puskaradio” on vanhemmilla se ainoa tietolähde, jonka perusteella valinta tehdään.

Kosusen mukaan heikoimpia ja elitistisimpiä ryhmiä vältellään. Tärkeää on riittävän hyvä oppiminen ja ensisijaisesti hyvinvointi ja työrauha. Lapselle halutaan riittävää yleissivistystä ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja – ei kovia oppimistuloksia tai sosiaalisesti valikoitunutta vertaisryhmää. Kodin ja koulun yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen on vanhempien mielestä keskeistä ja että koulun yleistunnelma koetaan sellaiseksi, että ”homma on hanskassa”.

Kosunen toi myös esiin sen, että monesti puheet koulujen eroista ovat hyvin pinnallisia. Rinnakkaisluokkienkin välillä erot saattavat olla hyvin suuret. Rehtorien rooli koetaan tärkeänä. Helsingissä erot koulujen toimintaympäristöissä ovat kasvaneet. Sosiaalisen putoamisen pelko ja valintakulttuuri saattavat ruokkia toisiaan – voikin kysyä, mikä on median ja tiedottamisen rooli?

Opetusviraston terveiset, linjanjohtaja Merja Kyllönen

Opetusvirastosta paikalla oli Merja Kyllönen, joka totesi tyytyväisenä neljän lapsensa käyneen Vuosaaressa koulunsa. Hänen mukaansa Helsingistä löytyy hyvin erilaisia kouluja ja sisäiset erot ovat suuria. Opetusvirasto huomioi koulujen erilaiset tarpeet ja on ottanut käyttöön ns. positiivisen diskriminaation, jolla tuetaan apua tarvitsevia kouluja. Jotta koulu säilyy vetovoimaisena, sen eteen on yhteisesti tehtävä töitä.

Oppilasedustajien puheenvuoro

Auin Alfat 9B: n ilmaisutaidon luokalta ja Arbenita Metolli 9F: n liikuntapainotteiselta luokalta olivat keränneet useista luokista nuorten terveisiä tilaisuuteen. Toivomuksena nuorilla on, että Vuosaareen saataisiin lisää lämpimiä sisätiloja nuorten vapaaseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Myös turvallisuuskysymykset olivat nousseet esiin ja vartiointia haluttiin tehostettavan. Kesäisin nuorilla ei ole juuri mitään tekemistä; kaivattiin tapahtumia, leirejä ja ohjattua tekemistä.

Rehtoreista olivat paikalla Markku Paju Vuosaaren lukiosta, Janne Kettunen Vuosaaren peruskoulusta, Seppo Salmivirta Heteniityn ala-asteelta ja Pertti Tossavainen Tehtaanpuiston yläasteen koulusta. Mitä vanhemmaksi oppilaat tulevat, sitä enemmän metron läheisyys houkuttaa
muihin Helsingin alueen kouluihin. Toisaalta painotteisuus myös lisää muualta tulevia. Vuosaaren lukion tilakysymykset ovat myös merkittävä tekijä.

Yleisöpuheenvuoroja käytettiin runsaasti, noin 30. Ongelmana koettiin mm. opettajien vaihtuminen. Vaikka huoltaja saa periaatteessa valita koulun, Merja Kyllösen mukaan oppilasmäärät kouluissa voivat tulla rajoittavina tekijöinä vastaan.

Kielivalinnat puhuttivat ja Kyllösen mukaan uudet opetussuunnitelmat valmistuvat vuonna 2016. Rehtori Pertti Tossavainen jakoi infopaperin Vuosaaren yläasteiden kielten opetustarjonnasta, ja hän myös Vuosaari-toimikunnan jäsenenä oli tilaisuuden ohjelman rakentaja- ja toteuttaja yhdessä muiden työryhmänsä jäsenten kanssa.

Kouluviihtyvyys paranisi, jos taito- ja taideaineita olisi enemmän tiedollisen oppimisen lomassa. Koulut on rakennettu oppilaita varten, miksi ne eivät ole heidän käytössään myös iltapäivisin ja iltaisin? Koulujen tilavuokrat ovat esim. taideoppilaitoksille kohtuuttomat verrattuna moneen muuhun kuntaan ja kaupunkiin.

Liisa Winberg

Edellinen artikkeliAdressi virkistysalueiden puolesta
Seuraava artikkeliVuosaari-toimikunta piti vuoden viimeisen kokouksensa