Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

0
765

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

sekä puisto- ja katualueet

Kslk 2005-2028

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät alueelle laaditusta asemakaavaluonnoksesta mielipiteenään seuraavaa:

Luonnoksessa on otettu huomioon aikaisempiin kaavaluonnoksiin tekemämme muutosehdotukset. Alueelle on sijoitettu pientaloja, jotka vähentävät voimakasta kerrostalovaltaisuutta, minkä koemme myönteiseksi. Tosin pientaloalueen eteläreunaan sijoitetut rakennukset ovat aivan kerrostalojen pihapiirin tuntumassa, mikä haittaa niiden asumisviihtyisyyttä.

 

Yleisen pysäköintialueen sijoitus Solvikinkujalle on järkevä ratkaisu. Alueen pohjoisreunaan sijoitetut yleiset pysäköintipaikat ovat tarpeen alueen virkistys-käytölle. Kannatamme myös maanalaista autopaikkavarausta pallokentän alle.

 

Luonnoksessa on aikaisempaan verrattuna pallokentän pituutta ja leveyttä lisätty, minkä johdosta se soveltuu paremmin kenttäpeleihin. Kentän koon kasvattaminen on pienentänyt vastaavasti Solvikinpuiston pinta-alaa, jota pidämme valitettavana.

 

Viime aikoina on Aurinkolahden asukkaiden keskuudessa herättänyt suurta huolta ja kritiikkiä alueen riittämätön päiväkotipaikkojen määrä. Tästä syystä pidämme erittäin tärkeänä tavoitteena, että kaavassa varataan riittävästi päiväkotitiloja alueelle suunniteltuun koulu- ja päiväkotirakennukseen. Tilojen tarveselvityksessä on otettava huomioon koko Aurinkolahden itäosan tuleva lapsimäärän kehitys. Asukkaiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että lasten päiväkodit sijaitsevat lyhyen matkan päässä kotoa.

 

 

Vuosaari  22.6.2006

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                 Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                    puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavamuutos
Seuraava artikkeliVuosaari, Retkeilijänkadun korttelit, 8.6.2006