Ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi päättäjien käsittelyyn

0
558

Yleiskaavaehdotus

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn tiistaina 6.10. Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavaehdotus on työstetty vuodentakaisesta luonnoksesta. Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan: Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille.

Uudesta rakentamisesta karkeasti ottaen kolmannes on sijoitettu kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin, kolmannes täydennysrakentamisena erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja kolmannes uusille rakentamisalueille.

Uusi Rastila

Uutena rakentamisalueena ehdotukseen on lisätty nykyisen Rastilan leirintäalueen alue. Leirintäalueelle on osoitettu uusi sijainti Uutelan ulkoilualueelta ja Rastilan kartanon ympäriille ehdotetaan uutta isoa kerrostalovaltaista asuinaluetta. Myös Ramsinniemeen ja Mustavuoreen esitetään edelleen mittavaa rakentamista.

Muutoksia on tehty lisäksi ehdotuksen kaavamääräyksiin. Oikeusvaikutteisiksi on merkitty varsinaisen kaavakartan ohella teemakarttojen esitykset valtakunnallisesti merkittävistä maisema- ja kulttuuriympäristöistä, Natura-alueista, luonnonsuojelualueista sekä Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavista alueista.

Uusi Mustavuori

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksynnän jälkeen ehdotuksesta pyydetään lausunnot ja se tulee nähtäville mielipiteitä varten. Mielipiteet ja lausunnot käsitellään syksyllä 2016 lautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016.

Yleiskaavaehdotuksen koko aineisto on esillä kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla: Aineistot – Helsingin yleiskaava.

Kuvat ovat kaavaehdotuskartasta sekä yleiskaavaehdotukseen liittyvistä Rastilan ja Mustavuoren maankäyttötarkasteluista. Kuvat: Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Edellinen artikkeliVuosaari-toimikunta aloitti syyskauden
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 7/2015