Helsingin kalkkikallioista uusi julkaisu

0
911

Kalkkikivipitoiset kalliot muodostavat biologisesti arvokkaita ympäristöjä ja ovat elinympäristötyyppinä uhanalaisia etenkin Etelä-Suomessa. Helsingin kalkkikallioita kartoitettiin vuoden 2014 aikana.

Ramsinniemen kalkkipitoinen kallio

Eniten kalkkikallioita Helsingissä on Vuosaaressa, jossa massiivisia kalkkikivimuodostumia on louhittu useassa paikassa. Vuosaaren 3,3 hehtaarin kokoinen Kalkkisaari on laajin ja ehkä biologisestikin merkittävin kalkkiympäristö.

Antti Sallan tekemässä raportissa kuvataan 36 kalliota, joissa on kalkkikiveä vähintään 10 prosenttia. Osa niistä on ennestään tiedossa arvokkaina kasvikohteina, ja niiden kasvilajiluettelot on liitetty kuvauksiin. Kalkkipitoisten alueiden rehevyys ja vaativien kasvilajien yleisyys niillä johtuvat ainakin osin kallioperän kalkista.

Helsingin merkittävin kalkkikivialue on vyöhyke, joka kulkee Santahaminan pohjoiskärjestä Laajasalon länsi- ja pohjoisosien sekä Vartiosaaren kautta Vuosaareen ja sen pohjoisosiin.

Antti Salla: Helsingin kalkkikalliot, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2014

Edellinen artikkeliHiihtäjät pääsivät jo laduille
Seuraava artikkeliYömetrokokeilu päättyi