Helsingin rantojen valaistuskysely

0
726

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmaa ranta-alueiden ja rantareittien valaistusperiaatteista. Työn tavoitteena on hakea valaistustapoja eri tyyppisille ranta-alueille siten, että asukkaiden erilaiset toiveet ja tarpeet saadaan sovitettua yhteen eläinten ja kasvien tarpeita unohtamatta. Työssä tullaan määrittelemään, mitä ja miten kohteita valaistaan ja mitä jätetään valaisematta. Kaupunki pyytää asukkailta asiasta mielipiteitä karttakyselyn avulla.

Nyt tehtävällä kyselyllä selvitetään asukkaiden kokemuksia ja ajatuksia Helsingin rantareittien, ranta-alueiden ja saarten valaistuksesta. Lisäksi haetaan ideoita, joilla voidaan parantaa rantojen käyttöä, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta valaistuksen avulla.

Karttakysely on avoinna 10.3. asti verkko-osoitteessa http://mpt.link/rantavalaistus.

Kartalle voi esimerkiksi merkitä minne haluaisi tunnelmallista valaistusta, mitä merkittäviä luontokohteita voisi valaista tai mitä aluetta ei pitäisi valaista lainkaan. Myöhemmin keväällä on luvassa lisäksi asukas- sekä asiantuntijatyöpajoja, joissa ajatuksia kehitetään eteenpäin.

Suunnittelutyötä ohjaavat luonto, kaupunkikuva, asuminen, liikkuminen, turvallisuus sekä palvelut. Meri ja rannat koskettavat läheisesti jokaista helsinkiläistä, sillä kaupungin kaikki asukkaat asuvat alle 10 kilometrin päässä merestä. Helsingin ranta-alueet ja reitit muodostavat noin 130 kilometriä rantaviivaa.

Rantareittien varrella olevien alueiden luonne vaihtelee luonnontilaisista luonnonsuojelualueista tiiviisti rakennettuihin rantoihin. Meren rannat ja jokivarsien ympäristöt ovat Helsingille ominaisia ympäristöjä, joiden valaisemisella voidaan korostaa kaupungin merellisyyttä ja omaleimaisuutta. Toisaalta rantareitit sivuavat usein laajoja luontoalueita, jotka halutaan jättää valaisematta luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi tai asukkaiden toivomuksesta.

Rantojen valaisun suunnittelutyö on osa Helsingin merellisen strategian kehitystyötä. Tavoitteena on, että vuonna 2050 merellinen Helsinki on aktiivinen osa kaupunkia ja helposti kaupunkilaisten saavutettavissa. Helsingin kaupungin ranta-alueiden ja reittien valaistusperiaatteet laaditaan Helsingin kaupungin toimeksiantona vuoden 2019 loppuun mennessä. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Edellinen artikkeliKallvikinniementien kunnostus jatkuu
Seuraava artikkeliOsallistuvan budjetoinnin ideat jatkokehittelyyn helmikuussa