Vuosaaren katujen nimistöstä 

Keski-Vuosaaren nimistä suurin osa on peräisin 1960-luvulta. Aiheina nimistössä on käytetty läheisten saarten nimiä ja vanhoja paikannimiä, esimerkiksi Satamasaarentie, Neitsytsaarentie   ja Mustalahdentie. Lisäksi nimistöön on valittu soutu- ja purjeveneet aihepiiri, josta on johdettu muun muassa Purjetie ja Prammipolku. Prammi on yksi etumaston purjeista. Myös meriviitat ja merenkulku ovat tarjonneet aiheita nimiin, mistä kertovat Merikorttitie ja Lokitie. Merenkulkuun ja satamatoimintaan liittyviin nimiin voi törmätä Vuosaaren sataman alueella. Niiden joukosta puikehtii esiin Käärmeniementie, joka pohjautuu vanhaan ruotsinkieliseen paikannimeen Ormudden. Nimi on esiintynyt kartalla jo vuonna 1698. Vanhat paikannimet näkyvät kaavanimistössä myös Kallahdenniemessä.

Porslahdessa voi puolestaan kuljeskella vaikka Kultakutrinkujalla tai Pilvilinnankadulla. Nämä nimet ovat kummunneet Topeliuksen saduista. Vuonna 1998 tuli kuluneeksi 100 vuotta Topeliuksen kuolemasta, mikä vaikutti aihepiirin valintaan nimistötoimikunnassa 1997. Mutta kyllä itse Topeliuskin on Vuosaaressa vieraillut.

Meri-Rastilan nimistö on syntynyt pääosin 1990-luvun alussa. Se on johdettu purjelaivan osien nimistä, esimerkiksi Haruspuisto ja Märssykuja. Harus tarkoittaa purjealuksen mastoja ja keulapuomia tukevaa köyttä ja märssy aluksen mastossa olevaa puoliympyrän muotoista lavaa. Lisäksi alueella on käytetty kalastusvälineiden nimiä, esimerkiksi Kohopolku ja Rysäkuja.

Viimeisimpänä suurimpana alueena nimiä on luotu Aurinkolahteen. Pauligin kahvipaahtimo on innoittanut nimeämään paikkoja niin kahvin kuin mausteidenkin mukaan (Kahvikatu, Inkivääri-kuja ja Pomeranssipuisto).  Lisäksi nimistöstä nousee esiin vanhojen tilojen ja huviloiden nimiä (Henriksberginkuja). Ruusujen mukaan nimetyt kadutkin (Nukkeruusun-, Villiruusun-, Juhannus-ruusunkuja) liittyvät alueen historiaan, sillä niiden taustalta on alueella sijainnut ruusutarha. Hiekkajaalanrannan ja muiden hiekka-nimien taustalla on puolestaan alueella toiminut kalkkitehdas.

Vuosaaren nimistöstä nousee selvästi esiin paikallisuus ja historia. Nimistössä elää niin muisto Porslahden ratsutilasta (Porslahdentie) kuin kalkkitehtaasta (Kalkkihiekantie). Mieleenpainuva Tyynylaavantie puolestaan kertoo geologisesta historiasta. Tyynylaava on vulkaaninen kivilaji, jota tavataan mm. Uutelan ulkoilualueelta. Paikallisista vaikuttajista nimistössä on muistettu Martti Ilveskorpea, jonka mukaan Ilveskorvenpuisto on nimetty. Lisäksi nimensä kartalle ovat saaneet Gustav ja Bertha Paulig sekä Ivan Falin, joka on alun perin palstoittanut myynyt huvilatontteja Aurinkolahden alueella.

Lähde: nimistönsuunnittelija Hanna Ikonen/Siku Jyrkänne

Vuosaaren kadunnimet

Airoparinkuja
Årparsgränden

Airoparinpolku
Årparsstigen

Airoparintie
Årparsvägen

Astrakaaninkuja
Astrakangränden

Aurinkolahden puistotie
Solviksallén

Aurinkoranta
Solstranden

Aurinkotuulenkatu
Solvindsgatan

Bertha Pauligin katu
Bertha Pauligs gata

Eteläloisto
Söderfyren

Eteläreimarintie
Sydremmarvägen

Fokkakuja
Fockgränden

Fokkapolku
Fockstigen

Fokkatori
Focktorget

Fotängeninpolku
Fotängenstigen

Furumonkuja
Furumogränden

Golfaajanraitti
Golfarstråket

Gustav Pauligin katu
Gustav Pauligs gata

Haapasaarenpolku
Aspholmsstigen

Haapasaarentie
Aspholmsvägen

Halkaisijanpolku
Klyvarstigen

Halkaisijantie
Klyvarvägen

Hankainpolku
Årtullsstigen

Hankaintie
Årtullsvägen

Harbonkatu
Harbogatan

Haruspolku
Stagstigen

Haruspuisto
Stagparken

Harustie
Stagvägen

Havukuja
Barrdoftsvägen

Helleaukio
Solgassplatsen

Hellekuja
Solgassgränden

Henriksberginkuja
Henriksbergsgränden

Heteniitynpolku
Gjutängsstigen

Heteniityntie
Gjutängsvägen

Hevossaarentie
Hästholmsvägen

Hiekkajaalanpolku
Sandskutsstigen

Hiekkajaalanpuisto
Sandskutsparken

Hiekkajaalanranta
Sandskutsstranden

Hiekkajaalanranta
Sandskutsstranden

Hiekkalaiturinaukio
Sandkajsplatsen

Hiekkalaiturinraitti
Sandkajsstråket

Hiekkalaiturintie
Sandkajsvägen

Hiidenmaankatu
Dagögatan

Iiluodonpiha
iglogården

Iiluodontie
Iglovägen

Ilveskorvenpuisto
Ilveskorpiparken

Inkiväärikuja
Ingefärgränden

Ison Kallahden puisto
Stora Kallviksparken

Isonmastonkuja
Stormastgränden

Isonmastontie
Stormastvägen

Isonvillasaarentie
Stora Ullholmsvägen

Itäreimarinkuja
Östremmargränden

Itäreimarintie
Östremmarvägen

Ivan Falinin kuja
Ivan Falins gränd

Ivan Falinin puisto
Ivan Falins park

Jaluspolku
Skotstigen

Kahvikuja
Kaffegränden

Kaivonkatsojanpolku
Brunnsökarstigen

Kaivonkatsojanpuisto
Brunnsökarparken

Kaivonkatsojantie
Brunnsökarvägen

Kalkkihiekankuja
Kalksandsgränden

Kalkkihiekanpolku
Kalksandsstigen

Kalkkihiekantie
Kalksandsvägen

Kalkkihiekantori
Kalksandstorget

Kallahdenraitti
Kallviksstråket

Kallvikintie
Kallviksvägen

Kanelikuja
Kanelgränden

Karavaanikatu
Karavangatan

Karavaanikuja
Karavangränden

Katiskapolku
Katsegränden

Katiskatie
Katsevägen

Kauniinilmankuja
Vackertvädersgränden

Kauniinilmanpuisto
Vackertvädersparken

Keltakanelinaukio
Guldkanelplatsen

Keulapuisto
Förstävsparken

Keulatie
Förstävsvägen

Kihnu
Kihnustigen

Kivisaarenpolku
Stenholmsstigen

Kivisaarentie
Stenholmsvägen

Kohopolku
Flötstigen

Koukkupoika
Hakpojken

Koukkusaarenpolku
Krokholmsstigen

Koukkusaarentie
Krokholmsvägen

Kultahiekanpuistikko
Guldsandsparken

Kuntopolku
Konditionsstigen

Kurkimoisio
Trankyan

Kurkimoisionkuja
Trankyagränden

Kurkimoisionpuisto
Trankyaparken

Kuusiaita
Granhäcken

Käärmeniementie
Ormuddsvägen

Käärmeniempolku
Ormuddsstigen

Laiturikuja
Kajgränden

Laituripolku
Bryggstigen

Laivanrakentajanpolku
Skeppsbyggarstigen

Laivanrakentajantie
Skeppsbyggarvägen

Leikosaarenkuja
Lekholmsgränden

Leikosaarenraitti
Lekholmstråket

Leikosaarentie
Lekholmsvägen

Leppäniementie
Aluddsvägen

Lillkalvikinpuisto
Lillkalviksparken

Ljunghedankuja
Ljunghedagränden

Lohikallionranta
Laxbergsstranden

Lokikirja
Loggboken

Lokipolku
Loggstigen

Lokitie
Loggvägen

Lokkisaarenpolku
Trutholmsstigen

Lokkisaarentie
Trutholmsvägen

Länsireimarintie
Västremmarvägen

Maakaasukatu
Naturgasgatan

Mailapojanpolku
Gaddiestigen

Majakanvartijankatu
Fyrvaktargatan

Marielundin puistotie
Marielundsallén

Marielundinpuisto
Marielundsparken

Maustetehtaankatu
Kryddfabriksgatan

Melakuja
Paddelgränden

Melatie
Paddelvägen

Melontakuja
Paddlingsgränden

Merenkulkijankatu
Sjöfarargatan

Merenkulkijankuja
Sjöfarargränden

Merikorttikuja
Sjökortsgränden

Merikorttitie
Sjökortsvägen

Meri-Rastilan kuja
Havsrastbölegränden

Meri-Rastilan tie
Havsrastbölevägen

Meri-Rastilan tori
Havsrastböletorget

Mokkakuja
Mockagränden

Mosaiikkipolku
Mosaikstigen

Mosaiikkipuisto
Mosaikparken

Mosaiikkiraitti
Mosaikstråket

Mosaiikkitori
Mosaiktorget

Muhu
Moonstigen

Muskottikuja
Muskotgränden

Mustalahdenpolku
Svartviksstigen

Mustalahdentie
Svartviksvägen

Mustankivenaukio
Svartstensplatsen

Mustankivenkatu
Svartstensgatan

Mustankivenpolku
Svartstensstigen

Mustankivenpuisto
Svartstensparken

Mustankivenraitti
Svartstensstråket

Myrskykuja
Stormgränden

Mäkikallionkuja
Mäkikalliogränden

Märssykuja
Märsgränden

Naissaarenraitti
Nargöstråket

Naurulokinpolku
Skrattmåsstigen

Neitsytsaarentie
Jungfruholmsvägen

Niinisaarentie
Bastövägen

Nukkeruusunkuja
Dockrosgränden

Nuottaniementie
Notuddsvägen

Ole Kandelinin aukio
Ole Kandelins plats

Ole Kandelinin puisto
Ole Kandelins park

Omenamäenkatu
Äppelbacksgatan

Omenapuisto
Äppelparken

Osmussaarenkuja
Odensholmsgränden

Pallokuja
Bollgränden

Peräsinpolku
Styresstigen

Peräsintie
Stryresvägen

Pienen Villasaaren kuja
Lilla Ullholmsgränden

Pienen Villasaaren tie
Lilla Ullholmsvägen

Pilssikuja
Kolsvinsgränden

Pippurikuja
Peppargränden

Pohjavedenaukio
Grundvattensplatsen

Pohjavedenkatu
Grundvattensgatan

Pohjavedenkuja
Grundvattensgränden

Pohjavedenportti
Grundvattensporten

Pohjavedenpuisto
Grundvattensparken

Pohjavedenraitti
Grundvattenstråket

Pohjoisloisto
Norrfyren

Pohjoisreimarintie
Nordremmarvägen

Poijukuja
Bojgränden

Poijupolku
Bojstigen

Poijutie
Bojvägen

Pomeranssikuja
Pomeransgränden

Pomeranssipuisto
Pomeransparken

Porslahdenkuja
Porslaxgränden

Porslahdenpolku
Porslaxstigen

Porslahdenpuisto
Porslaxparken

Porslahdentie
Porslaxvägen

Prammikuja
Bramgränden

Prammipolku
Bramstigen

Puhospolku
Puhosstigen

Punakanelinkuja
Rödkanelgränden

Punakivenkuja
Rödstensgränden

Punakivenpolku
Rödstensstigen

Punakiventie
Rödstensvägen

Purjepolku
Segelstigen

Purjetie
Segelvägen

Pursilahdenranta
Slupviksstranden

Rahtarinaukio
Fraktarplatsen

Rahtarinkatu
Fraktargatan

Ramsinnimentie
Ramsöuddsvägen

Rantakivenpolku
Strandstensstigen

Rantakiventie
Strandstensvägen

Rantapaadentie
Strandhällsvägen

Rastilanaukio
Rastböleplatsen

Rastilankallio
Rastböleberget

Rastilanmäki
Rastbölebacken

Rastilanpolku
Rastbölestigen

Rastilanraitti
Rastbölestråket

Rastilantie
Rastbölevägen

Retkeilijänkatu
Vandrargatan

Retkeilijänkuja
Vandrarstigen

Rikipolku
Riggstigen

Ruhnunkuja
Runögränden

Ruusuniemenaukio
Roseuddsplatsen

Ruusuniementie
Rosenuddsvägen

Rysäkuja
Ryssjegränden

Rysäpuisto
Ryssjeparken

Saarenmaankatu
Öselgatan

Satamasaarentie
Hamnholmsvägen

Sikuripuisto
Cikoriaparken

Sokeritori
Sockertorget

Solvikinkatu
Solviksgatan

Solvikinkuja
Solviksgränden

Solvikinpuisto
Solviksparken

Sorapolku
Grusstigen

Soutukuja
Roddergränden

Sudenkuoppa
Varggropen

Sumujenaukio
Dimmornas plats

Sumukuja
Dimgränden

Svartvikinkuja
Svartviksgränden

Syysviirunkuja
Höststrimlingsgränden

Tryvikintie
Tryviksvägen

Tuonilmaisentie
Hinsidesvägen

Tyynylaavantie
Kuddlavevägen

Täkykuja
Agngränden

Ulapparaitti
Fjärdstråket

Ulappasaarentie
Fjärdholmsvägen

Ullaksenpuisto
Ullasparken

Ullaksenraitti
Ullasstråket

Urheilukalastajankuja
Sportfiskargränden

Uutelantie
Nybodsvägen

Valkopaadentie
Vithällsvägen

Vanhankallionkuja
Vanhakalliogränden

Vanhankallionpuisto
Vanhakallioparken

Vaniljakuja
Vaniljgränden

Vannastie
Sudbandsvägen

Vanttikallio
Vantberget

Vanttitie
Vantvägen

Varjakanpuisto
Väringsparken

Varpepolku
Stänkborsstigen

Vedenottamonpolku
Vattentäktsstigen

Vedenottamontie
Vattentäktsvägen

Venemestarinkuja
Båtmästargränden

Venemestarinpolku
Båtmästarstigen

Venemestarintie
Båtmästarvägen

Verkkopolku
Nätstigen

Verkkotie
Nätgatan

Viheriöpolku
Golfbanestigen

Villiruusunkuja
Vildrosgränden

Voimalakatu
Kraftverksgatan

Vormsi
Ormsöstigen

Vuoraitti
Norstråket

Vuosaaren puistopolku
Norsjö parkstig

Vuosaaren satamatie
Norsjö hamnväg

Vuosaarentie
Nordsjövägen

Vuotie
Norvägen

Kadunnimiä Topeliuksen saduista

Adalmiinankatu
Adalminas gata

Hyrräpuisto
Snurrans park

Kukkavallankuja
Florios gränd

Kultakutrinkuja
Lindagulls gränd

Lintu Sininen
Fågel Blå

Pilvilinnankatu
Luftslottsgatan

Pilvilinnankuja
Luftslottsgränden

Rasavilliuksen metsä
Bullerbasiusskogen

Rasavilliuksenkuja
Bullerbasiusgränden

Refanutinpolku
Refanutstigen

Ruusuhelmenkatu
Rosenpärlegatan

Sammalparrankuja
Gråmossagränden

Sampo Lappalaisen katu
Sampo Lappelill gatan

Siniaallonkuja
Unda Marinas gränd

Tähtisilmänkuja
Stjärnögas gränd