Mielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesityksestä

0
735

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS 670-00/06, HANKE NO 706

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Voimassa olevassa kaavassa on Kahvikortteli vuonna 1996 varattu mm. toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Asukkaat pitivät silloista ratkaisua Vuosaaren tulevaisuuden kannalta erittäin hyvänä, koska muualta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että synergiaetujen saamiseksi alueen on oltava riittävän suuri, jotta sinne voisi sijoittua riittävä määrä eri alojen yrityksiä. Kahvikortteli yhdessä muiden keskustan liike- ja toimistotonttien kanssa muodostaa kooltaan  riittävän suuren ja siten monipuoliselle yritystoiminnalle soveltuvan alueen. Tästä synergiaetujen mahdollisuudesta ei pitäisi vielä luopua ja siksi kaavamuutosta tulisi lykätä siihen asti, kun satama on ollut toiminnassa ainakin pari vuotta. Tällöin tiedetään sellaisten oheistoimintojen tarve, joiden ei tarvitse sijaita itse sataman alueella, vaan niille olisi mielekkäämpää sijaita hyvien henkilö- ja muiden liikenneyhteyksien sekä palvelujen vuoksi Vuosaaren keskustassa. Tonttimaan arvokin vain kasvaa odotusaikana.

 

Tällä hetkellä on rakenteilla runsaasti uusia asuntoja Aurinkolahden, Omenamäen ja Ramsinniemen alueelle. Näin Vuosaaressa on runsaasti uutta asuntotuotantoa, joten hankkeen myöhentämiselle ei kaupungin asuntotuotannon volyymin kannalta ole esteitä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa ei ole liitteinä Arkkitehtuuritoimisto B & M:n laatimia suunnitelmia, joten hankkeen arviointi on vaikeaa pelkän havainnekuvan perusteella.

OAS:in kohdassa ”Mitä alueelle suunnitellaan” tulisi toinen lause muuttaa muotoon: ”Sen tilalle suunnitellaan sekoittunut asuntojen, palvelujen ja työpaikkojen alue osaksi Vuosaaren keskustan kokonaisuutta.”

Taloihin pitää suunnitella tiloja kadunvarsiliikkeitä ja -toimistoja varten, vaikka niihin ei suunnitteluhetkellä olisikaan tiedossa yrittäjiä.  Liiketiloja varten pitää osoittaa riittävästi  asiointi- ja vieraspysäköintipaikkoja.                                                 

Liian tehokasta alueen kaavoitusta tulee myös välttää. Havainnekuvan perusteella alueelle rakennettaisiin neljä umpikorttelimaista rakennusta, joiden sivujen pituudet ovat yli 100 metriä. Tällöin on suunnittelussa tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, ettei  synny liian massiivisia rakennelmia ja ahtauden vaikutelmaa.  Lisäksi tulee sijoittaa rakennukset niin, että kadunvarsiin jää tilaa myös viheraluevyöhykkeitä, istutuksia ja nurmikoita ja jatkaa samanlaista linjaa kuin on ympäröivillä Aurinkolahden puistokadulla ja Gustav Pauligin kadulla

Kortteliin sijoitettavien rakennusten välisten jalankulkuteiden tulisi olla julkista aluetta  ja niiden leveyden tulisi olla normaalin kadun luokkaa niin, ettei osa asunnoista olisi suurinta osaa ajasta varjossa. Lisäksi tulisi huolella tutkia Aurinkolahden suunnasta tulevien kävelyreittien sijoitusta korttelissa. Yleensäkin reitit tulisi suunnitella siten, ettei synny vaikutelmaa suljetusta alueesta eikä kävelyreittien käytöstä synny ristiriitoja.

Kun Aurinkolahtea kaavoitettiin, alueelle suunniteltiin päiväkoteja riittävä määrä. Jälkeenpäin virheellisiin laskelmiin ja ennusteisiin perustuen on kaavamuutoksilla päiväkotitontteja muutettu asutotonteiksi, mikä on aiheuttanut ongelmia lasten päivähoidossa. Nyt kaavoitettavalla alueella tuleekin huolehtia, että päiväkoteja ja leikkipaikkoja saadaan riittävä määrä. Lapsiperheiden edustajat ovat myös huolissaan (mm. 24.10. Vuosaari-foorumissa) siitä, että suunnittelijat eivät aina ymmärrä lapsiperheiden arkea. Nyt suunnitteilla olevat umpikorttelit eivät välttämättä toimi lapsiperheiden ja lasten ehdoin. Suljetut sisäpihat epäilyttävät: luovatko ne viihtyisän ja virikkeellisen ympäristön lapsille.

Allekirjoittaneet vuosaarelaiset yhteisöt ymmärtävät  tonttien käyttötarkoituksen muuttamisen siinä tapauksessa, että ko. aluetta ei aikaisemmin suunniteltuun käyttötarkoitukseen tarvita, mutta tässä tapauksessa Kahvikorttelin käyttötarkoitusta ei tule muuttaa ennen kuin kokonaistilanne yritysten tarvitsemien tilojen osalta keskustassa on sataman tulon ja muiden seikkojen perusteella luotettavasti arvioitavissa.
 
Vuosaaressa 1.11.2006

 

Eero Hildén                    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela puheenjohtaja                  puheenjohtaja                        puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry        Asukastoimikunta               Vuosaari-Säätiö rs

Edellinen artikkeliToimintakertomus 2006
Seuraava artikkeliMielipide kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta