Kallahden Kunigattaren laituri 18.7.09

0
615

Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin
 
Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät poikkeamisluvassa esitetyistä muutoksista seuraavaa:

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei ole pyydetty vuosaarelaisten yhteisöjen lausuntoa. Tällainen menettely on KSV:n Vuosaariprojektin kanssa tehtävässä yhteistyössä vakiintunut käytäntö. Vuosaari-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla on ollut ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta, mutta sitä ei ole tavanomaiseen tapaan tuotu Vuosaaren kirjaston tätä varten varatuille infotauluille nähtäväksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi. Kallahdenniemen ja Natura-alueen kaavaluonnos valmistuu KSV:n ilmoituksen mukaan syksyn 2009 aikana.

Alkuperäisessä poikkeamisluvassa haettiin lupaa rakentaa vanhan laiturin paikalle uusi laituri, joka muodostuu kiinteästä 2,5 metrin osasta jatkettuna 20 metrin ponttoniosalla.  Sillä katsottiin saavutettavan hakijan alunperin riittävänä pitämän noin metrin vedensyvyys. (Aikaisemmin paikalla ollut laituri on hävinnyt ja se on ollut vähän esitettyä lyhyempi.) Tällainen noin 22,5 metrin pituinen laituri on vielä maisemallisesti hyväksyttävissä eikä se ilmeisesti olennaisesti vaikuttaisi virtausolosuhteisiin.

Uudessa poikkeamislupahakemuksessa esitetään, että kiinteä kiviarkkujen päälle rakennettava laituri pitäisi rakentaa noin 30 metrin pituiseksi ja että sitä jatkettaisiin  20 metrisin ponttonielementein niin, että laiturin kokonaispituus olisi noin 90 metriä tai vieläkin enemmän. Laiturin pituus kasvaisi alkuperäiseen hakemukseen verrattuna vähintään nelinkertaiseksi. Laiturin rakentaminen edellyttää ruoppaustöitä, joita lupahakemuksessa ei ole mainittu.

Allekirjoittaneiden yhteisöjen mielestä edellä kuvatun pituisen laiturin rakentaminen edellyttää uutta selvitystä sen vaikutuksesta Natura-alueeseen sekä ympäröivän merialueen virtausolosuhteisiin. Lisäksi pitää selvittää, onko näin pitkä laituri todella tarpeen. Samaten  laiturin sopimista maisemaan tulisi  arvioida myös yllä esitettyjen yleiskaavamääräysten pohjalta.
 

Vuosaaressa     18.7.2009

 

Vuosaari-Seura      Vuosaaren asukastoimikunta            Vuosaari-Säätiö

Eero Hildén                   Seppo Tirkkonen                        Matti Suomela

puheenjohtaja                  puheenjohtaja                         puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09
Seuraava artikkeliMuistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09