Kallahden merenrantaniityn maisemaa avataan

0
569

Vuosaaressa sijaitseva Kallahden rantaniitty on Helsingin oloissa poikkeuksellisen laaja luontaisesti avoin merenrantaniitty. Suojeltu niitty on kuitenkin vähitellen pienentynyt metsittymisen vuoksi.

Umpeenkasvu halutaan estää

Helsingin kaupunki haluaa säilyttää arvokkaan Kallahden rantaniityn avoimena, ja on ryhtymässä hoitotoimiin alueella. Toimenpiteet perustuvat Helsingin ympäristökeskuksen teettämään hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut.

Puuston poisto alkaa lokakuussa

Helsingin kaupunki aloittaa rantaniityn hoitotyöt lokakuun aikana. ”Niitylle kasvaneen puuston poisto on kiireellisin työ. Pienikokoiset puut ja pensaat poistetaan niityltä ja yli 15 senttimetriä paksut puut jätetään”, kertoo metsävastaava Vesa Koskikallio rakennusvirastosta. ”Tulevaisuudessa parannetaan opasteita ja kunnostetaan reittejä, jotta maaston kuluminen saadaan vähenemään.”

Euroopan mittakaavassakin arvokas kohde

Kallahden merenrantaniitty kuuluu harjujaksoon, joka on muodostunut 13 000 vuotta sitten mannerjäätikön perääntyessä, ja joka jatkuu Helsingistä Hyvinkäälle asti. Rantaniitty on syntynyt maan kohoamisen seurauksena. Sen pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria, ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulailla vuonna 1993. Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet -nimisen Natura 2000 -alueen osana se kuuluu Euroopan Unionin arvokkaiden luontoalueiden verkostoon.

Tutustu Kallahden rantaniityn hoito-ja käyttösuunnitelmaan 2014–2023 (pdf 2,7 Mt), täällä >>.

Lisätietoja:

Metsävastaava Vesa Koskikallio (hoitotoimet), rakennusvirasto, puh. 09 310 38 452
Vastaava luontomestari Mikko Yletyinen (toteutustyöt), puh. 09 310 78814
Ympäristötarkastaja Tiia Stén (luonnonsuojelu), ympäristökeskus, puh. 09 310 64316
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi.

Edellinen artikkeliKouluille uudet nimet
Seuraava artikkeliKallvikintien reunustoilla tehdään kasvillisuuden hoitotöitä