Kallahdenniemen uutta hoito- ja kehittämissuunnitelmaa valmistellaan

0
554

Rakennusvirasto on aloittanut Vuosaaren Kallahden ulkoilu- ja virkistysalueen hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinnan. Vuoden 2013 aikana valmistuva suunnitelma ohjaa alueen käyttöä ja hoitoa seuraavan 10 vuoden ajan.

Kallahden harjualueen luonnonsuojelualueille on aikaisemmin laadittu erilliset hoitosuunnitelmat, joten nämä alueet eivät sisälly nyt laadittavaan hoito- ja kehittämisuunnitelmaan.

Tavoitteena on kehittää Kallahdesta ulkoilu- ja virkistysalueena luonnoltaan monipuolinen, viihtyisä ja turvallinen sekä myös turvata arvokkaan luonto- ja harjumaiseman säilyminen tulevaisuudessa.

Arvokkaimmat osat Kallahdenniemen luonnosta tullaan rajaamaan luonnonhoidon suunnittelussa erityisiksi arvokohteiksi, joita hoidetaan niiden erityisvaatimusten mukaan tai ne jätetään hoitotoimien ulkopuolelle. Niitty- ja ranta-alueita on tavoitteena hoitaa niiden maisema- ja virkistysarvoja parantaen ja mahdollisuuksien mukaan niitä ennallistaen.

Suunnitelmassa tarkastellaan alueen palveluja esimerkiksi uimarannan ja ulkoilureittien varustusta (opastus, valaistus, jätehuolto) sekä alueen liikenteellisiä ongelmia. Tarvittaessa laaditaan hankeohjelmat liikennealueiden kunnostuksesta.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma ohjaa alueen käyttöä ja hoitoa seuraavat kymmenen vuotta. Suunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä.

Osallistuminen suunnitelman laadintaan

Suunnittelutyötä ohjaa eri hallintokuntien edustajista koostuva ohjausryhmä. Kerro kartalla -palvelun kautta keräämme lähtötiedoksi alueen käyttäjien mielipiteitä ja paikallistuntemukseen pohjautuvaa tietoa.

Palautetta voi antaa 31.5.2013 asti Kerro kartalla – palvelun kautta: Kerro mielipiteesi ja keskustele Kallahden ulkoilu- ja virkistysalueista.

Voit otta myös suoraan yhteyttä suunnittelun yhteyshenkilöihin.

Suunnitelmaluonnos tulee nähtäville näille sivuille sekä Vuosaaren kirjastoon syksyllä 2013.

Lisätiedot:

Antti Siuruainen (suunnittelusta vastaava, luonnonhoito ja metsät)
metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252
antti.siuruainen@hel.fi
 
Jenna Ikonen (pysäköinti, liikenneratkaisut)
suunnitteluinsinööri, p. 09 310 398939
jenna.i. ikonen@hel.fi

Tuuli Ylikotila (luonnonsuojelualueet)
luontoasiantuntija, p. 09 310 38540
tuuli.ylikotila@hel.fi

Postiosoite: PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 3/2013
Seuraava artikkeliHankesuunnitelma-2013