Kallahdenniemi asemakaava 5.10.09

0
627

MIELIPIDE KALLAHDENNIEMIEN ASEMAKAAVASTA JA SEN  ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Allekirjoittaneet yhteisöt toteavat, että kaavan laatiminen alueelle on tärkeää, koska siinä  pyritään säilyttämään ja selkeyttämään nykyisten ulkoilu- ja viheralueiden rajat ja niillä sallittavat toiminnot. Koko Kallahdenniemi ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura-aluetta, johon sisältyvät Kallahdenniemen harjun ja rantaniityn luonnonsuojelualueet.  Lisäksi kaavassa on määritelty eräitä linnusto- ja kasvillisuussyistä rauhoitettavia alueita.
 
Kaavassa on esitetty olemassa oleville ja rakennetuille tonteille lisärakennusoikeutta 40 m2. Lisärakennuksen tulee sopia arkkitehtonisesti ympäristöönsä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee viranomaisten siitä varmistua.

Riveliniemen kahdenpuolen olevat  upeat hiekkarannat tulisi merkitä kaavaan uimarannoiksi. Ne tarjoavat esim. lapsiperheille suojaisan ja rauhallisen rantaympäristön.
 
Kuningattarenniemeen Natura-alueella vedetty vesi- ja viemärijohdot on jätetty merkitsemästä kaavaan. Kaavaan on merkitty Kuningattarenniemeen siinä aikaisemmin olleen 15 –20 m laiturin paikalle uusi laituri, jonka pituudeksi on merkitty n. 70 metriä. Kuningattaren laituria koskevassa poikkeamalupahakemuksessa esitetään laiturin rakentamista yli 90-metriseksi, mikä sekin on ilmeisesti saaristolaivojen vaatiman syväyksen takia liian lyhyt. Näin pitkä laituri sulkee lähes kokonaan Kuningattarenniemen ja  sen päässä sijaitsevan Prinssi-nimisen saaren välisen salmen. Se on jo silloin myös maisemallinen haitta. Ennen kuin laituri merkitään kaavaan, pitää tehdä kunnolliset selvitykset sen ja sille tulevan laivaliikenteen vaikutuksista Natura-alueen virtauksiin ja vesilintujen elinolosuhteisiin.
 
On  hyvä, että kaavassa on merkitty Kuningattaren rantoja kiertävä polku. Kallahteen johtavan tien nimen muuttaminen Kallahdenniementieksi selkeyttää nimistöä. Uimarannalle merkitty 200 auton pysäköintipaikka on tarpeellinen. Samalla on huolehdittava  siitä, että metsään pysäköinti estetään.

Vuosaaressa     5.10.2009

 

Vuosaari-Seura ry        Vuosaaren asukastoimikunta      Vuosaari-Säätiö rs
Eero Hildén                        Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela
puheenjohtaja                       puheenjohtaja                      puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMeri-Rastilan länsiranta 4.10.09
Seuraava artikkeliVuosaarenkeskusta asemakaavamuutos 13.10.09