Kallahdenniemi-Kuningatar 2.10.2010 (18.7.2009)

0
727

Vuosaari- Kallahdenniemi – Kuningatar

Ei laituria – on mielipiteemme.

Allekirjoittaneet yhteisöt viittaavat aiemmin esittämäänsä lausuntoon Kuningattaren laiturinhankkeesta. Pidämme laiturihanketta koko alueen pilaavana hankkeena ottaen huomioon alueen tavoitteet.

Helsingin yleiskaava 2002 kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi.

Noin 100 metriä pitkä laituri pilaisi sekä maiseman että aiheuttaisi Natura-alueen osalta merkittäviä ympäristöhaittoja.

Helsinki 2.10.2010

Vuosaari-Seura          Vuosaari-Säätiö           Vuosaaren asukastoimikunta

Aikaisempi Lausunto 18.7.2009:


UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Kirjaamo/ Leena Eerola, Markku Humberg
Pl 36
00521 Helsinki

 

Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät poikkeamisluvassa esitetyistä muutoksista seuraavaa:

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei ole pyydetty vuosaarelaisten yhteisöjen lausuntoa. Tällainen menettely on KSV:n Vuosaariprojektin kanssa tehtävässä yhteistyössä vakiintunut käytäntö. Vuosaari-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla on ollut ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta, mutta sitä ei ole tavanomaiseen tapaan tuotu Vuosaaren kirjaston tätä varten varatuille infotauluille nähtäväksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi. Kallahdenniemen ja Natura-alueen kaavaluonnos valmistuu KSV:n ilmoituksen mukaan syksyn 2009 aikana.

Alkuperäisessä poikkeamisluvassa haettiin lupaa rakentaa vanhan laiturin paikalle uusi laituri, joka muodostuu kiinteästä 2,5 metrin osasta jatkettuna 20 metrin ponttoniosalla.  Sillä katsottiin saavutettavan hakijan alunperin riittävänä pitämän noin metrin vedensyvyys. (Aikaisemmin paikalla ollut laituri on hävinnyt ja se on ollut vähän esitettyä lyhyempi.) Tällainen noin 22,5 metrin pituinen laituri on vielä maisemallisesti hyväksyttävissä eikä se ilmeisesti olennaisesti vaikuttaisi virtausolosuhteisiin.

Uudessa poikkeamislupahakemuksessa esitetään, että kiinteä kiviarkkujen päälle rakennettava laituri pitäisi rakentaa noin 30 metrin pituiseksi ja että sitä jatkettaisiin  20 metrisin ponttonielementein niin, että laiturin kokonaispituus olisi noin 90 metriä tai vieläkin enemmän. Laiturin pituus kasvaisi alkuperäiseen hakemukseen verrattuna vähintään nelinkertaiseksi. Laiturin rakentaminen edellyttää ruoppaustöitä, joita lupahakemuksessa ei ole mainittu.

Allekirjoittaneiden yhteisöjen mielestä edellä kuvatun pituisen laiturin rakentaminen edellyttää uutta selvitystä sen vaikutuksesta Natura-alueeseen sekä ympäröivän merialueen virtausolosuhteisiin. Lisäksi pitää selvittää, onko näin pitkä laituri todella tarpeen. Samaten laiturin sopimista maisemaan tulisi arvioida myös yllä esitettyjen yleiskaavamääräysten pohjalta.

Vuosaaressa  18.7.2009

Vuosaari-Seura    Vuosaaren asukastoimikunta            Vuosaari-Säätiö
Eero Hildén          Seppo Tirkkonen                            Matti Suomela
puheenjohtaja       puheenjohtaja                                  puheenjohtaja

 

Edellinen artikkeliVuosaari-Seuran jouluinen jäsenilta
Seuraava artikkeliKehä I ja Itäväylä liittymäsuunnitelma 4.10.2010