Kallvikintien reunustoilla tehdään kasvillisuuden hoitotöitä

0
596

Vuosaaren Kallvikintien ympäristössä tehdään kasvillisuuteen kohdistuvia ylläpitotöitä loka-marraskuussa. Työn kohteina ovat Kallvikintien katuistutukset sekä kadun viereiset metsäiset suojaviheralueet.

Toimenpiteitä tehdään lähes koko Kallvikintiellä, sekä metsäisillä reunavyöhykkeillä että katujen väli- ja keskikaistaleilla. Istutuksien ennallistamiseksi välikaistojen istutuksia poistetaan tai yksinkertaistetaan ja palautetaan nurmipintaisiksi.

Vesakot poistetaan metsäisiltä alueilta jolloin komeat männyt saadaan paremmin esille. 1960-luvun lamellitalojen väleistä avautuvat pitkät näkymät palautetaan työn yhteydessä. Muutoksia tulee näkymään myös Kangaslammen ympäristössä. Suojametsää harvennetaan jotta Kangaslampi ja Ilveskorvenpuisto näkyisivät Kallvikintielle.

Kallvikintien metsäiset puistokaistat muodostavat arvokkaan kokonaisuuden yhdessä rakennusten arkkitehtuurin kanssa. Männyt ja avoimet pitkät näkymät lamellitalojen väleistä asuinkortteleihin on tyypillistä tuolle ajalle. Kallvikintie on määritelty arvoympäristökohteeksi, koska se on edustava esimerkki 1960-luvulle tyypillisen kokoojakadun suunnitteluihanteista.

Metsien vesakoituminen on vuosien saatossa peittänyt alleen maiseman ominaispiirteitä. Tonteilla piirteet ovat paremmin säilyneet mutta yleisillä alueilla hoitoon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Sen vuoksi kaupunki tekee kasvillisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä alkuperäisen avoimen ilmeen palauttamiseksi.

Lisätietoja:
metsävastaava Vesa Koskikallio, rakennusvirasto, puh. 09 310 38452
aluesuunnittelija Nina Mouhu, rakennusvirasto, puh. 09 310 39838
vastaava luontomestari Kari Vuosalmi, Stara, puh. 09 310 78804
sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

Edellinen artikkeliKallahden merenrantaniityn maisemaa avataan
Seuraava artikkeliIson Kallahden puistosta Syötävä puisto