Kallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09

0
578

Mielipide Kallvikintien Shell-huoltoaseman ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta

Allekirjoittaneet yhteisöt hyväksyvät asemakaavan muutosluonnoksen  kaavaselostus­luonnoksen mukaisena, mutta haluamme kuitenkin korostaa seuraavia asioita:

Alueella olevat puusto ja kalliopinnat häviävät pysäköintialueiden rakentamisen johdosta ja muuttavat ympäristöä. Pidämme siksi ensiarvoisen tärkeänä, että muutosta lievennetään suunnitelma­luonnoksen mukaisilla puuistutuksilla rakentamisen yhteydessä.

Päivittäistavaramyymälä lisää huomattavasti asiointi- ja tavaraliikennettä Rastilantien kautta. Liikenneturvallisuuden edistämiseksi on Kallvikintielle Rastilantien liittymään suunniteltu kiertoliittymä rakennettava samassa aikataulussa myymälän kanssa. Havainnekuvan kiertoliittymästä puuttuu Rastilantien ylittävä suojatie Kallvikintien länsireunalta.Edellytämme, että myös se rakennetaan.

Kallvikintien itäpuolella sijaitsevien koulujen oppilaista osa käyttää kiertoliittymän suojateitä katujen ylitykseen. Turvallisuuden kannalta olisi suotavaa, että kiertoliittymä rakennettaisiin kadunpinnasta korotettuna, mikäli se liikenteellisesti on mahdollista. Kiertoliittymistä on Vuosaaressa Niinisaarentiellä erittäin hyviä kokemuksia.
 
Asemakaavamääräyksissä luetellaan, mitä vaatimuksia rakennuksen ulkonäön on täytettävä ja mitä materiaaleja on lupa käyttää julkisivuissa.
Edellytämme, että näistä määräyksistä ei myönnetä poikkeamia lupa-menettelyssä.
 
 
Vuosaari 16.6.2009

Vuosaari-Seura          Vuosaaren asukastoimikunta         Vuosaari-SäätiöEero Hildén                               Seppo Tirkkonen                           Matti Suomela
puheenjohtaja                              puheenjohtaja                               puheenjohtaja

Edellinen artikkeliPohjoisostari ja sen ympäristö 24.3.09
Seuraava artikkeliKallahden Kunigattaren laituri 18.7.09