Kallvikintien varteen suunnitelllaan täydennysrakentamista

0
1012

Merikorttikuja6

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan asemakaavapalvelu on laatimassa Kallvikintien ympäristölle suunnitteluperiaatteita, joissa määritetään tulevan Raide-Jokeri 2:n tilavaraus sekä suuntaviivat uuden yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamiselle. Lisätietoja ja kaavamateriaalia hankekortin kautta: Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.

Ensimmäisenä konkreettisena hankkeena käynnistyy jo nyt rakentamisen suunnittelu Merikorttikuja 6:n ympäristöön. Taloyhtion tontille sekä läheiselle vihervyöhykkeelle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hankekortti: Merikorttikuja 6.

Mielipiteet molemmista suunnitelmista pyydetään esittämään viimeistään maanantaina 7.5. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Edellinen artikkeliPuhelin opastaa nyt Helsingin ja Tallinnan lähiluontoon
Seuraava artikkeliPerinteinen Vuokkoretki helatorstaina 10.5.