Kannanotto Kallahdenniemen huviloiden myynti- ja kehittämissuunnitelmasta

0
421

Kaupunkiympäristölautakunnan vuoden viimeisen kokouksen esityslistalla on Eräiden rakennettujen kiinteistöjen myynti- ja kehittämissuunnitelma (Asia/6). Myytäväksi ehdotettujen kohteiden listalla on kahdeksan huvilakiinteistöä Vuosaaren Kallahdenniemellä tai sen lähiympäristössä.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen huviloiden myynti etenisi nykykäytännön mukaisesti yksitellen ja virkamiespäätöksin. Tässä mielessä myyntisuunnitelman poliittisen lautakuntakäsittelyn merkitys lautakunnassa huvilaympäristöjen tulevaisuudelle on suuri ja päätös tulee harkita huolella. Esityslistalla lautakunnan jäsenille tarjottava taustamateriaali asiasta on kuitenkin huomiota herättävän niukkaa ja osin puutteellista. Tämän vuoksi Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta haluavat saattaa lautakunnan tietoon muutamia asiaan oleellisesti vaikuttavia näkökohtia myyntisuunnitelmaan liittyen.

Kallahdenniemi on Helsingissä ainutlaatuisen arvokas luonto- ja huvilaympäristökokonaisuus. Myyntikohteiden joukossa olevista huviloista ovat kaikki asemakaavassa suojeltuja arvokohteita, lukuun ottamatta yhtä Leppäniemellä olevaa uudempaa kesäasuntoa. Lautakunnan esityslistan liitteessä (Liite 1 Kohde-esittely) maininta rakennusten suojelustatuksesta puuttuu kuitenkin Kallahdenniemen kärjessä Kuningatteressa sijaitsevan Villa Kuhlefeltin osalta sekä Rivelinniemen Villa Talluddenin kohdalta. Kuhlefeltin ympäristössä suojeltuja rakennuksia (sr-2) on peräti kolme.

Muutamien kaupungin omistamien huviloiden korjauksia vaativa nykykunto on ikävä tosiasia, ja se on kaupungin oman pitkäaikaisen toiminnan johdonmukainen tulos. Useita Kallahdenniemen arvorakennuksia on pidetty tyhjillään, eikä niitä ole annettu vuokralle. Tämä ollut esimerkiksi mainitun Kuningattaren huvilan tilanne. Kaupunki yritti myydä paikkaa kymmenen vuotta sitten, mutta kauppoja ei syntynyt. Vuokraamisen sijaan kulttuurihistoriamme merkkimiehen professori ja valtiopäivämies Carl Gustaf Estlanderin ja hänen jälkeläistensä luoma hieno kesähuvilakokonaisuus on seisonut jo yli vuosikymmenen ilman käyttöä rapistumassa ja ilkivallalle alttiina suositun virkistysreitin keskellä. Kuningattaren huvila onkin viime vuosina ollut lukuisten erilaisten, mutta valitettavasti toteutumattomien, OmaStadi-ehdotusten kohteena. Vuosaari-Seura ehdotti huvilaa merelliseksi luontotaloksi neljä vuotta sitten.

Kallahdenniemen huviloita ollaan nyt ehdottamassa myytäviksi asemakaavan mukaiseen käyttöön matkailu- ja virkistystoimintaan, vapaa-ajan asunnoiksi tai konsepti/hintakilpailun (Villa Achille) tai hieman epäselväksi jäävän yhteiskehittämisen kautta (Hästholmen). Muutamille kohteille myynti voi osoittautua hyväksi ratkaisuksi pelastaa suojeltujen rakennusten tulevaisuus. Lautakunnan olisi kuitenkin syytä ohjeistaa tarkemmin myyntisuunnitelmaa täsmentämällä asemakaavan mukaisen käytön vaatimusta jatkossa, koska ainakin kahdessa kohteessa (Sommarhem ja Hästholmen) asemakaavakartan väljä merkintä alueelle (V-1/s = Virkistyspalveluiden alue, joka on tarkoitettu yleiseen tai yhteisöjen käyttöön), mahdollistaa pahimmassa tapauksessa laajojen virkistysalueiden privatisoitumisen vuokrattavilla tonteilla Lähdenokalla ja Heposaarenniemellä. Tämä voidaan määrittää esimerkiksi myyntiehdoissa sekä tontin vuokrausehdoissa siten, että alueet jäävät edelleen nykyiseen puoliavoimeen virkistyskäyttöön.

Useille Kallahdenniemen suojelluille huviloille myynti ei kuitenkaan ole ainoa hyvä ratkaisu, kuten esimerkiksi Kuningattaren huvilan epäonnistunut myynti on osoittanut. Myynti on arvorakennusten osalta myös siltä osin lopullinen, että vaikka uuden ostajan myyntitilanteessa esittämä konsepti tai vilpittömät aikomukset huviloiden ja niiden ympäristön käytön osalta olisivat kuinka sopivia ja kannatettavia, voi omistaja vaihtua myynnillä eteenpäin nopeastikin toiseksi, jonka toiveet käytölle ovatkin ehkä jotain aivan muuta. Arvorakennuksen uusi omistaja voi myös heti tuoreeltaan käynnistää neuvotteluja tai hakemuksia poikkeamisiin suojelumääräyksistä tai asemakaavasta, kuten Vuosaaressakin on tapahtunut. Kaupunki luopuu rakennusten myynnin yhteydessä merkittävästä osasta päätösvaltaa Kallahdenniemen arvokkaan huvilaympäristön tulevaisuuden suhteen. Kyse ei ole pelkästään rakennuksista, vaan myös niiden maisemallisista kokonaisuuksista sekä läheisistä luonto- ja virkistysalueympäristöistä.

Viime vuoden helmikuussa 41 kaupunginvaltuutettua allekirjoitti valtuustoaloitteen vanhojen kaupungin omistamien arvorakennusten kunnostusrahastosta. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki perustaisi erillisen vanhojen arvorakennusten korjausrahaston, josta voitaisiin maksaa erityisesti sellaisten helsinkiläisten arvorakennusten kunnostamista, joiden kunnossapitoon tai myyntiin ei ole muuten mahdollisuuksia. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vastauksessa hyvä aloite valitettavasti kuitenkin liitettiin vuokrauskäytäntöjen uudistamisen sekä epämääräisten uusien arvottamiskäytäntöjen yhteyteen, joiden vaikuttavuutta vielä odotellaan.

Allekirjoittaneet vuosaarelaisyhteisöt pitävät tärkeänä Kallahdenniemen huvilaympäristön kehittämistä ja arvorakennusten kunnostamista yhteisölliseen avoimeen käyttöön. Kallahdenniemen virkistyskäytön tulee kuitenkin jatkossa pysyä laajana. Hienosta luonto- ja kulttuuriympäristöstä nauttimisen pitää myös tulevaisuudessa olla mahdollista, riippumatta varsinaisten huvilarakennusten omistustilanteista.

Muutamien nyt käsittelyssä olevien huviloiden osalta myynti ei kuitenkaan välttämättä ole yleisen edun mukaista niiden sijainnin ja maisemallisen merkityksen vuoksi. Kuningattaren, Hästholmenin ja Sommarhemin huvilakokonaisuudet sijaitsevat kaikki virkistykseen osoitetuilla melko pienillä niemillä, joilla julkisen viheralueen ja yksityisen pihapiirin rajaaminen voi myynnin seurauksena osoittautua hyvin haasteelliseksi.

Aivan erityisesti Kuningattaren Villa Kuhlefeltin huviloiden sijainti virkistysalueen (VL/s) sisällä sekä uuden Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen ympäröimänä tekee paikasta vaalimisen arvoisen myös kaupungille itselleen. Lainvoimaisessa asemakaavassa virkistysreitti kiertää huvilarakennuksen ja saunan välistä. Huvilaympäristön rakennukset voitaisiin hyvin kunnostaa kaupungin toimesta ja vuokrata haavoittuvaan sijaintiin sopivaan käyttöön. Kaupunki säilyttäisi siten myös jatkossa kontrollin arvokkaan luonto- ja kulttuuriympäristöalueen viisaan jatkokehittämisen suhteen.

Helsingissä 18.12.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliAvaamme talviuintipaikan!
Seuraava artikkeliKannanotto Ramsinniementie 18:n asemakaavaehdotuksesta