Kannanotto Rantakiventien koulun purkamisasiasta

0
1376

Rakennuslautakunnan esityslistalla on tiistain 1.11. 2016 kokouksessa Vuosaaressa osoitteessa Rantakiventie 13 sijaitsevalle entiselle 292 m² koulurakennukselle ja sen talousrakennukselle haettu purkamislupa. Kiinteistövirasto haluaa purkaa vuonna 1975 suojellun alueen vanhimman säilyneen koulurakennuksen.

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö, Vuosaari-toimikunta ja Puotila-Seura eivät kannata purkamisluvan myöntämistä.

Nordsjö-Botby folkskolanin rakennus on alunperin nykyisten Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien yhteinen koulurakennus, joka toimi molempien kylien lasten kouluna lähes sata vuotta. Vuosaaressa aiempi koulu oli toiminut Porslaxin tilan entisen päärakennuksen osassa ja Vartiokylässä Puotinkylän kartanon päärakennuksen lähellä. Uusi yhteinen koulu toimi yksityisenä kouluna vuoden 1922 loppuun, sitten Helsingin maalaiskunnan kunnallisena kouluna ja viimeksi Helsingin kaupungin alaisuudessa vuodesta 1966 alkaen.

Koulu perustettiin Nordsjön kartanon lahjoittamalle maalle ja sen rakentamiskustannuksista vastasivat yhdessä Nordsjön, Rastbölen, Nybondasin ja Marielundin tilat Vuosaaresta sekä Puotinkylän ja Nissaksen tilat Vartiokylästä. Koulurakennuksen suunnitteli arkkitehti Hugo Lindberg, mutta ensimmäinen vuonna noussut 1891 paloi jo kymmenen vuoden päästä ja nykyinen koulurakennus nousi samalla paikalle 1901. Uuden koulun suunnitteli arkkitehti Axel Åberg pääosin aiemman rakennuksen mukaisesti mutta huomattavasti suurempana. Åberg teki suunnittelun korvauksetta ja hän oli itsekin paikallinen eli syntyisin Nissaksen tilalta Vartiokylästä. Koulun ensimmäinen ja pitkäaikainen opettaja Hilma Lassenius kirjoitti koulun alkuvaiheista myös kirjan (Nordsjö-Botby folkskola 1883–1922, Svenska folkskolans vänners förlag, Helsingfors 1927). Myös Lassenius oli paikallinen ja syntynyt Porslaxin tilalla Vuosaaressa.

Nykyisessä Vuosaaren ja Vartiokylänlahden ympäristön maisemassa koulurakennus on edelleen tärkeä maamerkki, jolla on huomattava paikallishistoriallinen merkitys kertomassa osaltaan alueen vanhemmasta historiasta. Alueen muu vanhin säilynyt rakennuskanta koostuu lähinnä kartanoiden ja maatilojen muutamista säilyneistä rakennuksista sekä kesähuviloista.

Nordsjö-Botby folkskolanin talo on ensimmäinen alunperin julkiseen käyttöön Vuosaaren ja Vartiokylän alueella tehty rakennus ja se on myös koko Helsingin alueella yksi viimeisistä varhaisten kyläkoulujen vaihetta edustava koulurakennus.

Allekirjoittaneet yhteisöt puoltavat rakennusvalvontavirastossa valmisteltua esitystä purkamisluvan epäämisestä koulurakennuksen suhteen.

Jatkossa olisi myös syytä vakavasti arvioida kaupungin nykyisiä toimintatapoja omistamiensa suojeltujen arvorakennusten kunnossapitovelvoitteen valvonnassa sekä eri virastojen yhteistoimintaa hyvien suojelutavoitteiden toimimisesta käytännössä. Rantakiventien koulurakennuksen ikävä tilanne kun ei valitettavasti ole ainoa tapaus lajissaan vanhimman itähelsinkiläisen rakennusperinnön tulevaisuudelle säilymisen vaarantumisen suhteen.

Arvorakennusten kunnostuksen, korjauksen, vuokrauksen ja myynnin osalta tulisi selvittää uusia eri virastojen yhteistyömuotoja yhteistyössä esimerkiksi rakennusten mahdollisten vuokraaja- tai ostajatahojen sekä alueet hyvin tuntevien kaupunginosayhdistysten ja muiden alueiden toimijoiden kanssa.

Helsingissä 30.10.2016

Vuosaari-Seura
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Puotila-Seura
Saeeda Marjala
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 13/2016
Seuraava artikkeliVuosaari-toimikunnan kuulumisia