Kannanotto Rastilan kartanon, Villa Solvikin ja Villa Vuosannan myyntisuunnitelmasta

0
419

Kaupunkiympäristölautakunnan 7.3.2023 kokouksen esityslistalla on Eräiden rakennettujen kiinteistöjen myynti- ja kehittämissuunnitelma (Asia/11). Myytäviksi ehdotettujen kohteiden joukossa ovat Rastilan kartanon päärakennus, Villa Solvik Aurinkolahdessa sekä Vuosannan huvilan ja usean piharakennuksen muodostama kokonaisuus Uutelassa.

Kaupunginhallitus on päättänyt vuonna 2020 Helsingin kaupungin toimitilastrategiasta. Päätöksen yhtenä osana todetaan, että kaupunki harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa luopumalla niistä tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kehottavat lautakuntaa arvioimaan huolellisesti uudelleen mainittujen vuosaarelaisten arvokohteiden myynnin järkevyyttä kaupungin tasapainoisen kehittämisen, esikaupunkien kulttuuriympäristöjen vaalimisen sekä palvelutoimintojen hyvän tason ylläpidon näkökulmasta. Allekirjoittajat esittävät lautakunnalle esityslistalla olevan päätösehdotuksen korjaamista kohteiden osalta.

Aivan erityisesti Rastilan kartanon pitämiseen edelleen kaupungin omassa omistuksessa on hyviä perusteita, jotka liittyvät myös toimitilastrategiassa mainittuun kaupungin omaan palvelutuotantoon ja myös pitkän tähtäimen palvelutilatarpeisiin. Rastilan kartanon päärakennus sijaitsee Helsingin kaupungin Rastilan leirintäalueen sisällä. Kartanossa toimiva kahvilaravintola palvelee leirintäalueella yöpyviä matkailijoita sekä samalla luonnollisesti kaikkia vuosaarelaisia ja helsinkiläisiä. Nykyinen tasokas ravintola on vaikuttanut osaltaan myös Rastilan leirintäalueen virallisen luokituksen nostoon viiden tähden leirintäalueeksi.

Rastilan kartanon päärakennus palvelee siten kaupungin omia palvelutarpeita toimitilastrategian tarkoittamassa merkityksessä ja tämä puoltaa kartanon pitämistä edelleen kaupungin omistuksessa. Rakennuksen nykyisen vuokralaisen ravintolalle luoma konsepti on osoittautunut hyväksi ja paikka on suosittu. Talon mahdollisia ylläpito- ja korjauskustannuksia ei esityslistalla olevassa hyvin suppeassa ja osin virheellisessä materiaalissa ole yksilöity, mutta ne tuskin ovat maan pääkaupungille ylivoimaisen suuria.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta epäviisaasti kuitenkin puoltaa Rastilan kartanon myymistä, tulisi myynti toteuttaa esityslistalla olevan avoimen hintakilpailun sijaan muutamissa muissakin myytävissä kohteissa käytetyn neuvottelumenettelyn kautta, eli tarjoamalla kohdetta ensisijaisesti pitkäaikaiselle hyvälle vuokralaiselle tai heidän osoittamalleen kohteen sidosryhmälle, jonka kaupunki hyväksyy.

Helsingissä 5.3.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliMielipide Puotilanrannan asemakaavaluonnoksesta