Kannanotto yleiskaavan toteuttamisohjelmasta

0
302

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 1.3. esitystä kaupunginhallitukselle yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 hyväksymiseksi. Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta haluavat kiinnittää lautakunnan huomiota Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan uudistamisen puuttumiseen yleiskaavan toteuttamisohjelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 20.10.2020 Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet, tehden niihin samalla viisaan ja merkittävän muutoksen lopettamalla asuinrakentamisen jatkosuunnittelun Meri-Rastilan länsirannan arvokkaalle luontoalueelle:

”Meri-Rastilan rakennetun alueen täydennysrakentamista toteutetaan kunnianhimoisesti ja se tuo alueelle uusia asukkaita ja elinvoimaa. Samalla on tärkeää huolehtia yhtenäisten arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja siksi Meri-Rastilan länsirannan metsän arvokkuus kokonaisuutena korostuu. Lautakunta päätti, että Rastilanrannan osa-alue poistetaan näiden suunnitteluperiaatteiden piiristä.”

Samassa kokouksessa lautakunta hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaehdotuksen, jossa alueelle toteutetaan mittavaa täydennysrakentamista osana Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta. Kaupunkiympäristölautakunnan päätökset olivat yksimielisiä. Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin lautakunnassa seuraavan vuoden keväällä. Yhdessä nämä kaksi laajaa asemakaavaa lisäävät Meri-Rastilan nykyistä asukasmäärää 4400 uudella asukkaalla.

Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa oli jo Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden käsittelyn yhteydessä halua ohjeistaa Meri-Rastilan länsirannan metsäalueelle virkistyskäyttöä osoittavan asemakaavan valmistelua, mutta edelleen lainvoimaisen osayleiskaavan kanssa mahdollisesti muodostuva ristiriita aiheutti sen, että alue jäi edelleen kokonaan ilman asemakaavaa.

Nyt lautakunnan asialistalla olevan yleiskaavan toteuttamisohjelman voisi perustellusti odottaa esittävän Meri-Rastilan osayleiskaavan päivittämistä virkistyskäyttöön kaupunkiympäristölautakunnan linjauksen mukaisesti. Hanke ei jostain syystä kuitenkaan esiinny toteuttamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa (–2035), ei myöskään toisessa vaiheessa (2030–40), eikä edes kolmannessa vaiheessa (2040–).

Allekirjoittaneet vuosaarelaisyhteisöt ehdottavat kaupunkiympäristölautakunnalle, että lautakunta täydentää yleiskaavan toteuttamisohjelmaa siten, että Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava päivitetään heti yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa vastaamaan lautakunnan tuoretta yksimielistä päätöstä ja luontoalueelle laaditaan virkistyskäytön varmistava osayleiskaava Vartiosaaren tapaan. Näin koko Meri-Rastilan ulkoilualue voisi saada aikanaan myös luontoarvoja säilyttävän ja ulkoilukäyttöä edistävän asemakaavan.

Helsingissä 27.2. 2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliJuhlat Sjökullan torpassa?
Seuraava artikkeliTervetuloa synttäreille Sjökullan torpalle 15.5.!