Katurakentaminen alkaa Ramsinrannassa

0
909

Ramsinrannassa alkavat katurakennustyöt tulevaa asuinaluetta varten tammikuussa 2017. Alue sijaitsee Meri-Rastilan kerrostaloalueen eteläpuolella Ison Kallahden rannalla.

Hyväksytty asemakaava mahdollistaa uuden asuinalueen, Ramsinranta III rakentamisen. Alue rajautuu pohjoisessa nykyiseen Ramsinniementiehen. Sen linjaus ja poikkileikkaus muuttuu Pikku Kortlahden puiston ja Katiskatien välillä. Kadun eteläreunaan rakennetaan uusi jalkakäytävä ja pohjoisreunaan pysäköintipaikkoja.

Ramsinniementien korjauksen tavoitteena on lisätä vieraspysäköintipaikkoja sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta rakentamalla lisäksi tonttikatujen liittymiin korotetut suojatiet.

Uudelle asuinalueelle rakennetaan seuraavat kadut: Furuborginkatu, Furuborginpolku, Valkkusuonkuja, Huvilavahdinkuja, Vilsandinkujan länsipää, Ramsinniementie välillä Pikku Kortlahden puisto–Katiskatie sekä Pikku Kortlahden puisto. Työt tilataan Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staralta.

Furuborginkatu, Valkkusuonkuja ja Huvilavahdinkuja ovat uusia asuntokatuja. Furuborginpolku on uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka liittyy idässä Vilsandinkujaan. Kujan länsipää rakennetaan tässä urakassa valmiiksi. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta metsää. Rakentamisen takia alueelta poistetaan nykyistä puustoa.

Katujen rakennustyöt alkavat tammikuussa 2017 ja valmistuvat vuoden 2018 keväällä.

Edellinen artikkeliKaksi tärkeää asukastilaisuutta
Seuraava artikkeliVuosaari-paitoja myynnissä