Kehä I ja Itäväylä liittymäsuunnitelma 4.10.2010

0
636

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
Pl 2100
00990 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄSUUNNITELMASTA
Liikennesuunnitelma 7.9.2010,  Oas 947 – 00/10

Olemme tutustuneet suunnitelmaan, jossa esitellään kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi. Esityksessä vaikea liikenneristeys ehdotetaan ratkaistavaksi      2 + 2 –kaistaisella  900 metrin pituisella massiivisella sillalla Itäväylän yli. Sillan ajorata kulkisi paikoin 8 metrin korkeudella. Suunnitellut meluesteet nostaisivat sillan korkeutta 10,5 metriin.
Mielestämme ko. ehdotus ei ole hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteiden ja tavoitteiden mukaista. Kaupunkikuvallisesti ja alueen imagon kannalta se ei myöskään ole hyväksyttävä ratkaisu. Muualla kaupungin alueella vastaavat liikenteelliset ongelmakohdat ratkaistaan rakentamalla huomattavasti pidempiä tunneleita kuin mitä Itäväylän risteyksen tunnelivaihtoehto edellyttää.

Ehdotetulla ratkaisulla Itäkeskus hajotetaan toiminnallisesti eri saarekkeisiin ja vaikeutetaan myös kevyen liikenteen sujuvuutta. Esitetty suunnitelma rajoittaa myös asuntorakentamista, minkä tunnelivaihtoehto mahdollistaa laajemmin. Vaikka tunnelivaihtoehto on kustannuksiltaan kallein, on otettava huomioon  investointikustannusten  pitkä kuoletusaika.

Viittaamme aikaisemmin 11.6.2010 ja 24.10.2008 antamiimme lausuntoihin.
Olemme edelleen sitä mieltä, että Itäkeskuksen alueen toimiva kokonaisuus ratkaistaan tunnelivaihtoehtona.

Helsinki 4.10.2010

Vuosaari-Seura             Vuosaari-Säätiö    Vuosaaren asukastoimikunta
Eero Hildén                   Matti Suomela      Seppo Tirkkonen

Edellinen artikkeliKallahdenniemi-Kuningatar 2.10.2010 (18.7.2009)
Seuraava artikkeliDiscantuksen joulukonsertti