Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeet ovat ilmestyneet

0
743

Julkaisussa tarkastellaan alueen syntyä, ominaispiirteitä ja rakentamisen taustoja. Niiden perusteella ‎tuodaan esiin Keski-Vuosaaren arvot sekä tutkitaan, miten 1960-luvun suunnitteluperiaatteita on ‎noudatettu talojen ja pihojen muutoksia ja korjauksia toteutettaessa. Ohjeet on julkaistu sekä painotuotteena että elektronisena versiona.

Keski-Vuosaaren kerros- ja rivitaloalue on Helsingin yleiskaavassa 2002 merkitty kulttuurihistoriallisesti, ‎rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi yhtenäisenä säilyneen ja ‎aikakautta hyvin edustavan ympäristönsä vuoksi. Aluetta tulee yleiskaavamääräyksen mukaan kehittää ‎siten, että sen ominaispiirteet ja arvot säilyvät.

Ohjeiden laatimisen päämääränä on ‎ohjata alueen kaikkien 1960-70-lukujen asuinrakennusten ja pihojen tulevia korjauksia alkuperäisiä ‎suunnitteluperiaatteita kunnioittaen. Erilaisten korjausvaihtoehtojen tavoitteena on rakennusten ja ‎rakennusosien alkuperäisen arkkitehtonisen asun, julkisivujäsentelyn, materiaalien, värien ja ‎yksityiskohtien säilyttäminen tai alkuperäisen kaltaisen ulkoasun palauttaminen. Alueen merkittävän ‎arkkitehtonisen ja maisemakuvallisen kokonaisuuden säilyttämiseksi on myös tärkeää, että tulevat korjaukset ‎suoritetaan alueellisesti yhtenäisellä ja kestävällä tavalla. Julkaisu sisältää ohjeiden ohessa paljon kiinnostavaa tietoa Keski-Vuosaaren alueen taloista ja pihoista.

Korjausohjeet ovat laatineet lähiöarkkitehti Päivi ‎Hellman sekä maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta ja ne tullaan jakamaan ohjeiden piiriin kuuluvien taloyhtiöiden edustajille. Kaupunkisuunnitteluviraston kirjastosta (Kansakoulukatu 13) voi lainata julkaisua ja virastosta voi myös ostaa lisäkappaleita. Julkaisu löytyy myös pdf-versiona viraston sivuilta: Päivi Hellman ja Pia-Liisa Orrenmaa: Keski-Vuosaari. Korjaustapaohjeet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2010:3.

Edellinen artikkeliMosaiikkitorin markkinat
Seuraava artikkeliKaupunginosat tutuksi Kotikaupunkipolkukierroksilla