Keski-Vuosaaren renessanssi hyväksyttiin lautakunnassa

0
629

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tänään kokouksessaan yksimielisesti Keski-Vuosaaren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet.

Keskeiset periaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi ovat:

– Kaupunkirakennetta tiivistetään Kallvikintien varrella Jokeri 2:n mahdollistamiin hyviin joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvana.

– Kallvikintietä ja Porslahdentietä kehitetään kaupunkimaisina katuina säilyttäen katunäkymässä myös Keski-Vuosaarelle tyypillisiä metsäisiä osuuksia.

– Vuosaaren keskustaa kehitetään toiminnallisesti monipuolisena kaupunginosan keskuksena hyödyntäen Vuosaaren sataman tuomia mahdollisuuksia.

– Pohjoisen ostoskeskuksen palveluiden toimintaedellytyksiä vahvistetaan rakentamalla asuntoja ostoskeskuksen tuntumaan.

– Tonttikohtainen lisärakentaminen mahdollistetaan alueella.

– Vuosaaren keskuspuisto säilytetään alueen vihreänä selkärankana.

– Täydennysrakentamisessa huomioidaan alueelle ominainen rakeisuus ja kulttuuriympäristön piirteet.

Koko raportti on luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa esityslistan yhteydessä: Keski-Vuosaaren renessanssi: lähtötiedot ja kehittämistavoitteet.

Edellinen artikkeliHelsingin Latu aloittaa talviuintitoiminnan Rastilassa
Seuraava artikkeliLausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta