Kevään ohjelmasta

0
580

Vuosaari-toimikunta kokoontui 17.1. Puistopolun peruskoululla. Toimikunnan terveys-, hyvinvointi- ja liikuntatyöryhmän vetäjä Timo Raittinen on yhdessä muun toimikunnan kanssa kokoamassa keskiviikkona 28.2. järjestettävän asukasillan ohjelmaa. Järjestelyissä ovat mukana HELPEn lisäksi mm. toimikunnan, soten, nuorisotoimen, koulujen ja Vuosaaren VPK:n edustajat.

Ohjelmasta todettiin, että siinä tulee olla vahvasti vuosaarelainen näkökulma sekä mahdollisuus ja riittävästi aikaa asukkaiden kysymyksille ja havainnointien esittämiseen. Nuorisonäkökulma on tarpeellista tuoda esiin, ja siksi tilaisuuteen on pyydetty mm. mukaan Vuosaaren tilanteen hyvin tunteva poliisi Susanna Mara. Päätettiin varautua myös oman tilaisuuden pitämiseen liikenneturvallisuudesta.

Raittinen selosti myös asukasraadin tapaamistaan Vuosaaren terveysasemalla. Ylilääkäri Virpi Jolkkonen esitteli siellä tilastoja palvelun laadun ja lääkärille pääsyn systemaattisesta paranemisesta vuoden 2017 loppua kohti. Vuosaaren terveysasema on esittänyt 1–2 asukastilaisuuden järjestämissä toiminnastaan yhdessä Vuosaari-toimikunnan kanssa kevään aikana. Päätettiin ottaa tarjous vastaan ja järjestää ensimmäinen asukastilaisuus Puistopolun koululla jonakin keskiviikkona kevään 2018 aikana.

Matti Lipponen esitteli ympäristö- ja maankäyttötyöryhmän kokouksessa nousseita asiakokonaisuuksia. Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan liittyen Rastilan kartanon ympäristön rakentamisen aloittaminen on saatu siirrettyä toiseen jaksoon eli noin vuodesta 2030 eteenpäin. Meri-Rastilan länsirannan osalta rakentamista ei valitetttavasti saatu siirrettyä, mutta epävirallisen tiedon mukaan se on suunniteltu alkavaksi vasta 2020-luvun jälkipuolella.

Hallinto-oikeus kumosi Planmecan koulutuskeskuksen asemakaavan. Kaupunki aikoo kuitenkin valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vuosaaren lukion asemakaavaan ei ole työryhmän mielestä tarvetta tehdä muistutusta. Rakentaminen toteutetaan elinkaarimallilla, mikä merkitsee mm. sitä, että rakennuksen toteuttaja on vastuussa 20 vuotta mahdollisista virheistä ja ongelmista fyysisessä rakennuksessa.

Vuosaaren keskustan arkkitehtuurikilpailu on käynnissä. Hyväksytty Aromikujan alue ei sisälly kilpailualueeseen. Vuotalon aulassa on esillä kilpailutöitä 29.1.–26.2. Aiheesta pidetään 13.3. Vuotalolla asukasilta.

Pertti Tossavainen esitteli lapset ja nuoret -työryhmän kokouksen antia. Vuosaaressa toteutettiin nuorten piirissä äänestys, jossa 815 ruutiäänestäjää on ilmaissut toiveitaan Vuosaaren ja koulutyön suhteen. Toiveiden kärkinelikko on seuraava: Lisää kesätöitä, enemmän retkiä, Vuosaareen oma nuorten kahvila, lisää lämpimiä nuorten hengailupaikkoja.

Työryhmän kokouksessa nousi esiin huoli turvallisista liikenneyhteyksistä nuorten paljon käyttämälle Kartanon kentälle. Ryhmä keskusteli myös toiveesta saada Vuosaaressa säännöllisesti toteutumaan viime syksyn kaltaiset nuortenkin piirissä suositut harrastemessut.

Eero Hilden esitteli kulttuuri- ja asukastilojen sekä taiteiden talon asiaa. Asukastalojen tilanne on niin hallinnollisesti kuin myös käyttömahdollisuuksiltaan kaiken kaikkiaan jo usein todetusti hallinnollisesti hyvin hankala. Ne tarvitsisivat nyt kiireesti mm. pe- ruskorjausta, johon taloyhtiöillä ei ole varaa, koska omat korjauskustannuksetkin painavat päälle. Lukion mahdollisesta lisärakennuksesta on mahdollisuus saada tiloja järjestöjen tarpeisiin. Koulutilojen käyttö on kuitenkin maksullista. Lähikunnissa tilojen hinta on huomattavasti asukasystävällisempi kuin Helsingissä – tarkoittaa mahdollisuutta koulutilan ilmaiseen käyttöön.

Helsingin koulutilojen käyttö on vuoden alusta siirtynyt omavalvontamenettelyn piiriin. Tämä merkitsee halvempia hintoja, mutta myös velvollisuutta siivota käytetty tila käytön jälkeen. Vuosaaressa tarvitaan kipeästi harrastus- ja kokoontumistiloja, joita ei tunnu ilman maksua avautuvan. Tilojen vuokrauksessa kannattaa huomioida asukasosallisuusavustukset, joita voi hakea myös vuokrakustannuksiin. Avustuksen saannissa on tiukat kriteerit ja avustuksen anontavaiheessa on kuvattava uskottava projekti, joka täyttää vaaditut kriteerit. Kaupunginkansliassa näissä avustaa Titta Reunanen.

Hanna-Kaisa Siimes, Liisa Söderholm ja Liisa Winberg ovat päivittäneet jäsenlistaa. Vuosaari-toimikunta toivoo jäsenjärjestöiltä ja yhdistyksiltä edustajistaan aktiivista yhteydenottoa ja esityksiä sekä jäsenjärjestöjen mahdollisesti muuttuneita edustajatietoja.

Edellinen artikkeliKuutamokävely Talosaaren Torpalle pe 23.2. (varapäivä 2.3.)
Seuraava artikkeliHiihtämään Vuosaaressa!