Kotikaupunkipolut Kallahti 15 Kallahdenharju

15 Kallahdenharju

Kallahdenharju syntyi 12 000 vuotta sitten mannerjäätikön sulamisvesien kasaamana. Se kuuluu harjujaksoon, joka jatkuu Tikkurilan kautta Hyvinkäälle asti. Punkaharjun kansallismaisemaa muistuttava tyvi on niemen korkein kohta, suojeltu vuonna 1973. 


Harjun laen kilpikaarnamäntymetsä on vasta noin 150-vuotiasta, koska Krimin sodan aikana myös Vuosaaresta kaadettiin paljon metsää linnoitustarpeisiin. Harju jatkuu kaakkoon matalampana ja vielä neljä kilometriä merenpohjassa. Vedenalaisen osan korkeimmat kohdat näkyvät nyt saarina. Rantatasanteet jäävät veden alle merenpinnan ollessa korkealla. Rannan tuntumassa kasvaa tervaleppää. 
Vanhoissa puissa on paljon tikkojen hakkaamia koloja, joissa pesii muitakin kolopesijöitä. Lintujen tarkkailija voi helposti havaita myös harvinaisempia lajeja. Harvinaisia kasveja harjulla on mm. pohjanvariksenmarja. Kallahden harju on kolmas Helsingissä rauhoitettu luonnonsuojelualue ja kuuluu kaupungin ainoana valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.


Harju, rantaniitty ja niemeä ympäröivä vesialue puolestaan kuuluvat Natura 2000 -ohjelmaan. Suojelualueen pohjoispäässä on opastetaulu. Liikkuminen on rajattu vain merkityille poluille, koska harjuluonto on helposti kuluvaa. Opasteet on uusittu keväällä 2006.

Kuvat Vesa Jakkula

Linkit: Ympäristökeskus | Natura 2000 -verkosto