Kotikaupunkipolut Keski-Vuosaari 3 Tykkitie ja Kurkimoision kivipaasi

3 Tykkitie ja Kurkimoision kivipaasi

Helsingin maalinnoitus rakennettiin vuosina 1914–17 osana Pietarin suojaksi toteutettua laajaa linnoitusjärjestelmää. Sen puolustus perustui jalkaväkeen ja sitä tukevaan vahvaan tykistöön. Tukikohdat muodostuivat taisteluasemista ja tykkipattereista ammusvarastoineen.
Erityisesti otettiin huomioon linnoituslaitteita yhdistävät tykkitiet, joita pitkin joukkoja ja kalustoa voitaisiin siirtää taistelujen aikana. Yhdystiet eli tykkitiet tehtiin makadammista (murskatusta kivestä, nimi keksijä McAdamin mukaan) ja mukulakivistä. Tiet ojitettiin tarkasti, jotta niitä voitaisiin käyttää myös kelirikon aikana.


Näillä paikkeilla tykkitien mutka kiersi linnoituksen tukikohtaan numero I kuuluneen tykkipatterin, jonka aseistuksena oli 152 millimetrin pronssiset haupitsit. Patterin tehtävänä olisi ollut Porvarinlahden rannassa sijainneen etulinjan tukeminen, jos vihollinen yrittäisi koukata sieltä kaupunkiin.
Paikalle suunnitellaan uutta Kurkimoision asuntoaluetta. Vuosaari-Seura on ehdottanut tykkitien linjauksen säilyttämistä alueen katurakenteissa. Alueelle rakennettava uusi Piippuhylly-niminen katu noudattaakin suunnilleen tykkitien linjausta. Tykkitien alkuperäiset rakenteet joudutaan kuitenkin purkamaan. Kiviä ehdotettiin otettavaksi talteen muiden tykkiteiden kunnostamista varten. Tien reunassa oleva vanha kivinen kilometripaasi tullaan poistamaan. Paadessa on luku 2, joka vanhojen tielinjausten mukaan on oletettu tarkoittavan matkaa Vuosaaren kartanoon.

Linkit: Helsingin maa- ja merilinnoitus | Haupitsi | Tykkitie | Maarintama | Kurkimoision havainnekuva

Kuva Matti Kanerva