Kotikaupunkipolut Keski-Vuosaari Ei: Pohjavedenottamo

Ei: Pohjavedenottamo

Vartiokylänlahden pohjavesialue on yksi Helsingin kolmesta pohjavesialueesta. Niitä pidetään poikkeusolojen talousvesivarastoina. Muut kaksi ovat Vuosaaren ja Tattarisuon alueet, joilla on myös vedenottamot. Helsingin Vesi seuraa pohjaveden laatua säännöllisesti. Vedenottamo on pieni aidan ympäröimä tiilirakennus. Vartiokylän pohjavesialueen vesivarat ovat pääosin kallioperän murroslaaksossa, joka jatkuu Vartiokylänlahden pohjoispäästä ja Mustavuoren länsipuolelta koilliseen.


Kuva Eliisa Munkki