Kotikaupunkipolut Keski-Vuosaari 21 Soistuva maa

21 Soistuva maa

Maaperän soistuminen voi alkaa suotuisissa olosuhteissa, kun eloperäistä ainesta kerrostuu nopeammin kuin se ehtii hajota. Näin alkaa muodostua turvetta. Metsämaan soistumisen aiheuttavat tavallisesti muutokset metsän vesitaloudessa siten, että vedenpinta nousee maanpinnan tuntumaan. Tässä tapauksessa vuosisatoja vanhat Marielundin pellot ovat jääneet koskemattomiksi, metsittyneet ja sen jälkeen vettyneet. Vanhat sarkaojat ovat edelleen näkyvissä, mutta ne eivät enää johda vettä pois. Tällöin jotkut kasvilajit vähitellen kuolevat ja toiset puolestaan voimistuvat. Näin alue palaa ennen raivaamista vallinneeseen luonnontilaan. Metsikössä on komeita pajuja sekä havaittu käpytikkoja, pohjantikkoja ja palokärki sekä sirkkuja.

Ks. tietolaatikko: Keskuspuisto

Kuva Martin Lodenius

Etualalla oleva pensas on vanha kulttuurikasvi: koripaju.