Kotikaupunkipolut Meri-Rastila

Tori AH Merihiekka ML Ulkoilualue ML

Versio 2015
Kohteita 28 ja 2 tietolaatikkoa
Reitti yhteensä 5 km + Ramsinniemi 3 km
Toimittaneet Matti Lipponen ja Pauli Saloranta

Kiitos kaikille tietoja antaneille kaupunkilaisille, virkamiehille ja tahoille!

Meri-Rastilan kotikaupunkipolun julkaisua ovat tukeneet Uudenmaan Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupungin Lähiöprojekti

Kartta ruutuversio (jpg 599 Kt) printteriin (jpg 1,9 Mt)

Johdanto

Meri-Rastila on monipuolinen Vuosaaren kaupunginosan osa-alue, jonka historia liittyy läheisesti sen pohjoispuolella sijaitsevaan Rastilan osa-alueeseen. Paikan asutushistoria alkaa jo keskiajalta. Viime vuosisadan alkupuolella alueen merenrannoille nousi runsaasti kesähuviloita. Meri-Rastilan kerrostaloalueen asemakaavan laati arkkitehti Vesa Jakkula ja se rakennettiin pääosin 1990-luvun alussa. Ramsinrannan alueen rakentaminen käynnistyi 2000-luvulla.

Meri-Rastila on Vuosaaren alueista tiiviimmin rakennettu kuin 1960-luvun Keski-Vuosaari, mutta väljempi kuin uudemmat Kallahti ja Aurinkolahti. Suuri merellinen Meri-Rastilan ulkoilualue rajaa asuinaluetta lännessä ja Pohjavedenpuisto idässä. Ramsinniemessä on huvila-asutusta ja virkistysalueita. Nykyään Meri-Rastilassa on noin 5 200 asukasta.

Vuonna 2015 kaupunki on käynnistämässä Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -hanketta, jossa tutkitaan uusia täydennysrakentamismahdollisuuksia sekä kohennetaan puistoja ja julkisia tiloja.

Kirjallisuutta

Lahtipolku: Vartiokylänlahti–Broändan purolaakso, Lea Huttunen, Christina Lindén, Paula Kivipensas, Tiina Raivikko ja Leena Virkkunen 2004, Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys, 2. painos.

Lassenius Torolf: Livet i Kallvik i Nordsjö, Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors 1997.

Lipponen Matti: Rastböle – maiseman historiaa Vuosaaressa, Kellastupa, Vantaa 2010.

Maula Jere: Meri-Rastila esteettisenä kokemuksena, julkaisematon auditointi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2001.

Salla Antti: Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsinki 2004.

Westman Ivar: Nyländska önamn, Helsingfors 1935.

Yoshizaki-Tyrkkö Keiko: Ramsinniemen rakennukset, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki 2007