Kotikaupunkipolut Meri-Rastila 27 Rantaniitty ja höyrylaivalaituri

27 Rantaniitty ja höyrylaivalaituri

Rastilan kartanon vanhimmasta kulttuurimaisemasta on jälkiä ulkoilualueen pohjoispäässä. Alue esiintyy jo 1600-luvun lopun kartoissa viljelyalueena ja on nykyään rehevä ja kaunis rinneniitty, joka kesäkuussa loistaa valkoisenaan koiranputkista. Niityn kaakkoisreunassa on pieni kuivempi alue, jossa viihtyvät mm. päivänkakkara, niittysuolaheinä, poimulehti, särmäkuisma ja niittynätkelmä.

Rinneniityn alapuolella on lehtomainen rantatervalepikko, jonka kasvustoon kuuluvat valkovuokko, ketunleipä, oravanmarja, metsäalvejuuri, lillukka, korpi- ja metsäimarre, mesiangervo, suo-orvokki, ojakellukka ja nokkonen, pensaskerroksessa tuomi, koiranheisi ja taikinanmarja.

Kartanon entinen höyrylaivalaituri on nykyään Vuosillan Veneilijöiden käytössä. Laiturin päässä oli valkoinen uimahuone vielä 1960-luvulla.

Kuvat: Matti Lipponen