Kotikaupunkipolut Meri-Rastila 16 Koivunokka

16 Koivunokka

Koivunokan rantakallioissa on raidallista tuffiittia eli kivettynyttä tulivuoren tuhkaa. Paikalta aukeaa hieno näkymä Vuosaaren edustan meri- ja saaristoalueelle. Pieni saari muiden edessä on Loppikari ja isompi sen takana vasemmalla Malkasaari. Kauempana Malkasaaren takana ovat oikealla Satamasaari ja Kivisaari, jonka takana Iso-Villasaari ja siitä edelleen oikealle Villaluodot.

Luontonsa puolesta tämä Ramsinniemen Kallahdenselän puoli eroaa huomattavasti Vartiokylänlahden puolen suojaisemmista rannoista. Melko luonnontilaisina säilyneet somerikko-, kivikko- ja niittyrannat vallitsevat, kun taas ruovikoita ja kalliorantoja on vähemmän. Ranta on luokiteltu arvokkaaksi luontokohteeksi. Merisaunio, siniheinä, meriputki, ruokohelpi, keltamaite, merirannikki, pikku- ja isorantasappi, suolavihvilä, meriratamo, merimaltsa sekä täällä yleisenä kasvava meriasteri edustavat sen monipuolista kasvistoa. Kallahdenselän kasvillisuus sekä kiviset ja hiekkaiset rannat kertovat avomeren vaikutuksesta. Suojaisan Vartiokylänlahden rannoilla taas hallitsevat jyrkät kalliorannat ja ruovikot.

Kortniemen ja Koivunokan välissä sijaitsee maatuva ja ruokovaltainen Koivulahti, jossa on tervalepikön ja ruovikon välillä hyvin säilynyttä ja edustavaa merenrantaniittyä. Ruovikossa on suurehko vesinenättikasvusto. Lajia ei ole ennen tätä ja Lauttasaaren esiintymää tunnettu lainkaan Uudeltamaalta. Molemmat esiintymät ovat selvästi alkuperäisiä, joten kasvi on katsottava Helsingissä erittäin uhanalaiseksi.

Ks. tietolaatikko: Ramsö

Kuva: Matti Lipponen


Kuva: Pauli Saloranta