Kotikaupunkipolut Meri-Rastila 19 Kortlahti

19 Kortlahti

Kortlahden poukama on merkittävä maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti. Kortvikin tontti on lohkottu Rastbölestä vuonna 1891 ja tilalle oli tehty suunnitelma Villa Kortvikia varten 1890. Sen mukaan huvila olisi sijoitettu korkealle paikalle lähelle tietä, pienehkö rakennus alemmas pellon laitaan sekä kuusikulmainen paviljonki niemen kalliolle. Niemeltä työntyy pitkä laituri merelle. Tila siirtyi Enso-Gutzeitin omistukseen 1948. Ennen sitä se oli Snellmanin suvun omistuksessa. Vuonna 1980 Enso-Gutzeit ja Helsingin kaupunki tekivät maanvaihdoksen, ja tila siirtyi kaupungin omistukseen.

Vuodesta 1982 tila on ollut Helsingin seurakuntayhtymän Lähetysyhdistys Hyvä-Sanoma ry:n lasten ja nuorten kesäleirikäytössä. Alueella on nykyään viisi rakennusta ja paviljonki. Vuoden 1890 suunnitelman huvilaa ei kuitenkaan ole. Tilan suurin rakennus on alatasanteella oleva vierastalo. Se on rekisteritietojen mukaan rakennettu 1910. Sokkelista ilmenee, että paikalla oli alun perin pienempi rakennus. Vuosien 1872–73 Senaatin kartastossa paikalle on merkitty rakennus, mutta ei asuinrakennusta.

Vierastalo on Enso-Gutzeitin käytön aikana laajennettu nykyiseen muotoon vieraiden majoitusta varten. Mäen päällä on vuonna 1947 rakennettu yksikerroksinen puuhuvila, joka toimii tällä hetkellä leirin keittiönä ja henkilökunnan majoitustilana. Huvila on rakennettu alun perin Enso-Gutzeitin johtaja William Lehtisen käyttöön. Rantasauna on rekisterin mukaan valmistunut 1910 ja se vaikuttaa säilyneen alkuperäisessä asussaan. Niemen kalliolla on kahdeksankulmainen puoliavonainen paviljonki. Paviljongin muoto ja sijainti on sama kuin Villa Kortvikin paviljonkisuunnitelmalla. Talonmiehentalo on vuodelta 1954.

Kuva: Matti Lipponen