Kotikaupunkipolut Porslahti 8 Nimetön mäki

8 Nimetön mäki

Etsinnöistä huolimatta tälle kallioiselle mäelle ei ole löytynyt nimeä. Vastaavilla agraarialueilla nimet ovat muodostuneet käytön, ominaisuuden, rakennuksen tai ympäröivien peltojen, jokien tai maastomerkkien mukaan. Tällaisia viljelyyn kelpaamattomia saarekkeita käytettiin riihien, latojen, juureskellareiden ja asuinrakennusten rakentamiseen. Niillä oli usein lehmi- ja hevoshaka tai lammaslaidun.

Mäki on ympäristössään melko korkea, joten se on ollut ensin saari ja vasta myöhemmin maankohoamisen myötä kuroutunut suoraan kiinni mantereeseen. Mäellä voi olettaa olleen nimi jo tuolloin. Samuel Brotheruksen kartassa vuodelta 1651 saareke näkyy selvästi ja siellä näkyy useita mustia rakennuksiksi tulkittavia pisteitä.
Maanmittaushallituksen kartassa 1930 näkyy saarekkeen pohjoisreunalla rakennus, mahdollisesti riihi, jonne johtaa selkeä tie. Samassa kartassa näkyy kolmen tilan rajojen risteyskohta, josta voisi arvata etuliitteeksi Raja (ruotsiksi Rå), ja jatkona mäki (backa). Läheisen kadun mukaan nimeksi voisi myös ehdottaa Pilvilinnanmäkeä – sehän tunnettiin myös nuorison ilonpitopaikkana 70-luvulla. Mäellä on ulkoilijoiden käytössä pöytäryhmä.

Kuvat Martin Lodenius: Nimetön mäki entisen vedenpuhdistamon vieressä on suosittu ulkoilupaikka.