Kotikaupunkipolut Porslahti 13 Niinisaarentien alikulku

13 Niinisaarentien alikulku

Niinisaarentien alikulku on portti Pohjois-Vuosaaren (Mustavuoren) virkistysalueelle, jossa on useita ulkoilureittejä ja talvisin valaistut ladut.
Niinisaarentien pohjoispuolisessa kallio- ja maaperässä on kalkkia poikkeuksellisen runsaasti, mikä on edullista monelle vaateliaallekin kasvilajille. Siksi alueella on runsaasti lehtoja. Rehevä ja monipuolinen kasvillisuus heijastuu puolestaan eläinlajistoon. Näiden seikkojen ansiosta alueella yhdistyy suhteellisen suppealle pinta-alalle monia eri luontoarvoja.

Toisaalta alueen sijainti on houkutellut raskaita toimintoja alkaen vanhoista linnoituslaitteista kaatopaikkaan ja uuteen suursatamaan saakka. Liikenneturvallisuutta ajatellen kaupunki rakensi vuosina 2004–2005 asukkaiden ja järjestöjen vauhdittamana kiertoliittymät Niinisaarentielle Porslahdentien ja Kallvikintien risteyksiin. 
Parhaillaan Niinisaarentien pohjoispuolelle on suunnitteilla pientalovaltainen asuntoalue noin 2000 asukkaalle. Sitä vastustamaan on noussut oma kansalaisliike, Pro Mustavuori. Alueen asemakaava on tarkoitus laatia vuosina 2006–2007.

Kuva Martin Lodenius