Kotikaupunkipolut Porslahti 14 Mustavuori

14 Mustavuori

Mustavuoren kallioalue alkaa Niinisaarentien varresta ja jatkuu pohjoiseen Vantaan puolelle. Alue on osa Uutelasta Sipoon Talosaareen ulottuvaa vihervyöhykettä. Mustavuoressa on yksi Helsingin neljästä valtakunnallisesti merkittävästä kallioalueesta ja se kuuluu yhdessä Porvarinlahden pohjukan kanssa Natura 2000 -alueeseen. Vuonna 1987 rauhoitetun luonnonsuojelualueen laajuus on 36,6 hehtaaria, josta vesialuetta 0,13 hehtaaria. Saman alueen Vantaan puoleinen osa kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Metsä on suurimmaksi osaksi kuusivaltaista. Sen seassa on lehtomaista kangasmetsää sekä avokallioita ja kalliomänniköitä. Lehtokaistaleet ovat keväisin täynnä kukkivia valko-, sini- ja keltavuokkoja, näsiää ja kevätlinnunherneitä. Kaikkiaan Mustavuoren lehdossa on noin 60 putkilokasvilajia. Sammalia ja jäkäliä on pohjakerroksessa sekä puiden rungoissa ja oksilla. Kallioilla on harvinaisia kuivan paikan kasveja: ketonoidanlukkoa, karvakiviyrttiä ja ruotsinpitkäpalkoa.


Keväällä Mustavuoressa kuulee lintukonsertin, jollaista ei tapaa juuri muualla Helsingissä. Linnusto on hyvin runsas sekoitus lehti- ja kuusimetsien lajeja. Tavallisimpia ovat pajulintu, metsäkirvinen, punakylkirastas, peippo, sirittäjä, mustapääkerttu, kultarinta, tiltaltti ja töyhtötiainen. Joka vuosi alueella on nähty myös idänuunilintuja, pikkusieppoja, pyitä ja teeriä. Jopa harvinainen pohjantikka pesii alueella.
Nisäkkäitä voi nähdä parhaiten varhain aamulla. Ainakin kettu, mäyrä ja supikoira pesivät alueella. Luoteeseen kulkevan ulkoilutien varren 1 700 miljoonaa vuotta vanha kalliojyrkänne on saman murroslaakson etelärinnettä, jossa Vuosaarenlahti oli ennen kuin se täytettiin. Jyrkänteen vaakasuorasti rakoillut kohta on saanut asukkailta nimen Hampurilaiskallio.

Linkit:Mustavuori–Porvarinlahti | Ymparistö

Yläkuvat Martin Lodenius

Alakuva: Vuosaari-Seuran arkisto: 
Viereistä maisemaa ei enää ole. 
Paikalla on nykyään rautatiesilta ja kävelysilta Porvarinlahden yli. Vantaan puolella oleva Labbackan mökki on purettu 20–30 vuotta sitten.